Ga naar de inhoud

zo 27 mrt: Pilot overleg (basis)groepen

Op zondagmiddag 27 maart organiseren we in Utrecht een bijeenkomst om te bekijken of er genoeg animo is om een regelmatig overleg te houden van actiegroepen en ‘basisgroepen’ (affinitiy groups). Op de eerste bijeenkomst zullen we zowel wat inhoudelijke presentaties geven (voorbeelden uit verleden en uit andere landen van vergelijkbare structuren) als bespreken wat er wenselijk en mogelijk is. Dus komt allen, en zegt het voort. Enige uitleg volgt hieronder.

3 min leestijd
Placeholder image

Na het begin van de voortdurende ramp met de kerncentrale in Fukushima werden in Duitsland binnen enkele dagen talloze acties georganiseerd. Dinsdag 14 maart waren op 400 plaatsen protesten tegen kernenergie. In Nederland riepen landelijke anti-kernenergiegroepen ook op tot protest, vooral ook op lokaal niveau. Vooralsnog kwam daar helaas maar weinig respons op.*
Dit voorbeeld illustreert de zwakke mate van (lokale) organisatie binnen radicaal links Nederland. Op korte termijn juist ook lokaal kunnen inspelen op actuele kwesties lijkt bijna onmogelijk geworden. Rond de start van Irak-oorlog, inmiddels ook al weer zeven jaar geleden, lukte het weliswaar nog wel om in zo’n 30 steden de straat op te gaan via lokale comités, maar deze waren veelal een kort leven beschoren. Ook omdat een behoorlijk aantal van die groepen vooral steunde op lokale afdelingen van politieke partijen, die al snel weer andere prioriteiten hadden.

Toch kan juist via lokaal georganiseerde groepen gewerkt worden aan de opbouw van een buitenparlementaire, systeemkritische beweging. Natuurlijk zijn grote landelijke demonstraties ook belangrijk, maar enkel zo’n demonstratie nodigt vooral uit tot tamelijk passieve deelname in plaats van het zelf actief aan de slag gaan.

Een basisgroep van enkele mensen, die snel bij elkaar weten te komen, kan al een goede start zijn om dit gat te vullen. Bovendien kan op die manier de drempel verlaagd worden voor nieuwe mensen om mee te doen. Je aansluiten bij een lokaal actieve groep is een makkelijke eerste stap om je in te werken in activisme en een goed startpunt om je weg hierin te vinden.

De noodzaak voor meer organisatie en een betere manier van organiseren is een van de belangrijkste uitkomsten van de afgelopen edities van het jaarlijkse 2.Dh5-festival. Vanuit de organisatie van dit festival is dan ook het initiatief gekomen voor een landelijk overleg van groepen. Door het overleg en discussie tussen groepen te faciliteren, willen we het organiseren in basisgroepen propageren. We hopen een structuur op te zetten waarbij enerzijds de groepen elkaar kunnen versterken en waar anderzijds individuen kennis kunnen maken met deze groepen. Wij geloven dat het erg belangrijk is dat mensen zich organiseren in groepen. De focus van deze groepen kan liggen op de localiteit, thema, methode of op de onderlinge relaties, maar zonder zich in groepen te organiseren, zullen we geen vuist kunnen maken.

Zondag 27 maart vindt in een eerste overleg plaats, in Parnassos aan de Kruisstraat 201 te Utrecht, van 13:00 tot 17:00, te Utrecht. (Zie: http://www.indymedia.nl/nl/2011/03/74360.shtml )

Deze bijeenkomst wordt ingeleid met een aantal historische en internationale voorbeelden van efficiënt organisatie in groepen en groepenoverleg. Juist de anti-kernenergiebeweging in de jaren ’80 was een succesvolle beweging die bestond uit een groot aantal veelal lokaal georganiseerde basisgroepen, die naast hun eigen activiteiten samenwerkten om grote landelijke acties tot stand te brengen. In Duitsland en Italië zijn inspirerende nieuwe voorbeelden te vinden van het werken in basisgroepen.
Vervolgens willen we met wie dat wil bespreken\of en hoe het zin heeft om te organiseren in groepen en te besluiten tot een regelmatig overleg van groepen. Ook is er ruimte voor deelnemende groepen om kort te vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn en waarbij ze hulp kunnen gebruiken.

(* inmiddels zijn er lokale acties geweest of gepland in Enschede, Venlo en Dordrecht)

- E-Mail: bgo@riseup.net Website: http://www.2dh5.nl