Ga naar de inhoud

Zaterdag 10 dec. DOKOPROER! (A’dam)

Doe me aan het DOKOPROER, Entrepotdok ter hoogte v.d. Nijlpaardenbrug.

Zaterdag 10 dec. 14.00 uur

5 min leestijd

(Bron: indymedia)

Oproep

Huurdersverenigingen Centrum, De Pijp en HuurdersBelangZuid roepen haar leden en daarbuiten iedereen die daar het belang van inziet, op te komen naar de belangrijkste actie sinds jaren in de strijd voor behoud van betaalbare woningen. Het belooft een massale actie te worden gezien de al gebleken aandacht van politiek en pers. Actiegroep Niet Te Koop is mede-organisator, vandaar deze zaterdag geen flitsactie. Let op: Aanvang 14.00.

Groot succes: pauze in verkoop

NTKdokoproerOnder druk van politiek,pers, bewonerscommissie enzovoort heeft de Alliantie tijdens een stadsdeelcommissiebijeenkomst op dinsdag 6 december toegezegd voorlopig géén woningen meer te verkopen uit het Entrepotdok, zo bericht onder andere AT5. Er wordt een onafhankelijke deskundige aangewezen die gaat onderzoeken of de verkoop in strijd is met de met de gemeente gemaakte prestatie-afspraken.

Actie gaat door

Het Dokoproer gaat ondanks het bereikte succes natuurlijk gewoon door. Immers, de verkoop is nog niet definitief van de baan. Voorts heeft het er alle schijn van dat bij geen verkoop vrijkomende woningen voor vette huren in de vrije sector terecht komen. Ook dan worden ze onbetaalbaar. Eis is en blijft: behoud van een betaalbare voorraad, vandaar dat ook de garantie moet komen dat er níet wordt geliberaliseerd.

Uitverkoop Entrepotdok niet uniek

Entrepotdok is niet het enige grote complex dat in zijn geheel uitverkocht dreigt te worden. Actiegroep Niet Te Koop is tal van voorbeelden tegen gekomen. Stadionbuurt: daar zijn dicht bij elkaar drie Alliantie-blokken. Totaal ruim 300 woningen. In elf jaar tijd is de helft verkocht. Wat te zeggen van de schandalige totale uitverkoop door De Key van het Coöperatiehof en omgeving? En zo zijn er meer complexen te noemen: Complex Uitermaas in de Rivierenbuurt, een groot Alliantiecomplex aan de Waalstraat, tientallen kleinere complexen in de Hoofddorppleinbuurt.

Wat is terughoudend?

NTKafficheentrepotdok

Nu gaat een ‘onafhankelijke deskundige’ onderzoeken of de verkoop van corporatiewoningen uit het Entrepotdok in lijn of in strijd is met gemaakte afspraken met de gemeente die lopen van 2020 tot en met 2023. Actiegroep Niet Te Koop voert al twee jaar flitsacties uit, onder andere omdat de verkopen in Zuid tegen die afspraken in gaan. Immers, van een beloofde terughoudendheid bij verkoop in Zuid en Centrum-Oost is niets te merken. Alliantie en De Key verkopen uit deze gebieden evenveel als in 2018 en 2019.

Politiek en pers worden wakker

Het verkopen van sociale huurwoningen door De Alliantie heeft de aandacht getrokken van pers en politiek. Trigger is de aangekondigde verkoop door Alliantie van 140 woningen op het Entrepotdok. Het Entrepotdok ligt achter dierentuin Artis en bestaat uit voormalige pakhuizen, in de jaren tachtig vorige eeuw omgebouwd tot onder andere een sociaal complex. Het Parool en NRC zijn er al opgedoken met grote artikelen.

Kwestie bereikt landelijke politiek

Een lid van de SP-fractie, Sandra Beckerman, heeft liefst 61 schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening, mede naar aanleiding van het NRC-artikel. Hier de kamervragen.

Teken de peititie

Naast zaterdag naar de actie te komen kunt U ook direct wat doen: Teken de petitie tegen de verkoop van de 140 woningen. Ga naar Petitie Entrepotdok. Voor meer informatie, lees onze vorige nieuwsbrief en ga naar de website van de bewonerscommissie.

Sociale voorraad Alliantie neemt af

Ondanks alle afspraken en mooie praatjes neemt de sociale voorraad van de Alliantie in Amsterdam de laatste twee jaar fors af. De volgende cijfers:

         Verkoop    Sloop    Liberalisatie    Nieuwbouw   Af/Toename
2019 101            0          16                    238               +121
2020 238           126       110                  262               -86
2021 200           146       62                   108                -300

Bronnen: Alliantie prestaties 2019, prestaties 2020, prestaties 2021.

De prestatieafspraken met gemeente en huurderskoepels zijn in 2020 ingegaan. Afgesproken is dat de voorraad minimaal gelijk diende te blijven. We zien dat De Alliantie hierin faalt, mede daar haar eigen beleid: verkoop, sloop en liberalisatie. Uit de cijfers is ook op te maken dat verkoop van één woning geen twee nieuwbouwwoningen oplevert.

Afspraken per corporatie

Gezien de slechte prestaties pleit actiegroep Niet Te Koop voor spijkerharde afspraken met elke corporatie afzonderlijk zodat het vastgoedbedrijf erop aangesproken kan worden en zich niet kan verschuilen in een groter geheel van alle corporaties bijelkaar.

——–

Meer informatie: https://www.bcentrepotdok.nl/

https://niettekoop.org/