Ga naar de inhoud

Zapatista Verklaring # 4: Verschillende noodzakelijke sterfgevallen.

De Zapatistas slaan wederom alarm en als we de verklaringen van nu goed begrijpen heffen ze hun autonome gemeentes zelfs op. Dat is best een grote beslissing, en waarschijnlijk aankondiging van iets nieuws. Hierbij de vierde verklaring (van de acht die er nu op enlacezapatista zijn verschenen).

4 min leestijd

(Bron: Enlace Zapatista)

Deel vier en eerste waarschuwing bij benadering.

Verschillende noodzakelijke sterfgevallen. (November 2023)

Aan de ondertekenaars van de Verklaring voor het Leven:

We willen je graag op de hoogte brengen van het volgende:

TEN EERSTE. – Enkele maanden geleden werd na een lange en diepgaande kritische en zelfkritische analyse en na raadpleging van alle Zapatistische volkeren besloten dat de Zapatistische Autonome Rebellengemeenten (Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, MAREZ) en de Raden van Goed Bestuur zullen verdwijnen.

TEN TWEEDE. – Alle zegels, briefhoofden, functies, ambten, vertegenwoordigingen en overeenkomsten met de naam van een MAREZ of een van de goede regering zijn hierbij ongeldig. Niemand mag zich voordoen als lid, autoriteit of vertegenwoordiger van een MAREZ of een goede regering. De overeenkomsten die voor deze datum zijn gesloten met niet-gouvernementele organisaties, sociale organisaties, collectieven, groepen en gevallen van solidariteit in Mexico en de rest van de wereld blijven gehandhaafd totdat ze aflopen, maar er kunnen geen nieuwe overeenkomsten worden gesloten met deze instellingen van Zapatistische autonomie, om de eenvoudige reden dat ze niet langer bestaan.

TEN DERDE. – De Caracoles worden onderhouden, maar blijven tot nader order gesloten voor de buitenwereld.

TEN VIERDE. – De redenen en het proces waarmee deze beslissing is genomen, zullen jullie in de volgende geschriften stap voor stap worden uitgelegd. Ik kan jullie alleen vertellen dat deze evaluatie, in haar laatste fase, ongeveer drie jaar geleden begon. We zullen ook uitleggen hoe de nieuwe structuur van de Zapatistische autonomie eruit ziet en hoe deze zich heeft ontwikkeld. Dit en nog veel meer zal te zijner tijd naar voren komen.

TEN VIJFDE. –Houd er rekening mee dat we een viering zullen houden ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van het begin van de oorlog tegen het vergeten. Dit zal plaatsvinden in december 2023 en januari 2024. Iedereen die de “Verklaring voor het Leven” heeft ondertekend is uitgenodigd.

Het is echter onze plicht om jullie, hoewel we jullie uitnodigen, te ontmoedigen. In tegenstelling tot wat de officiële, zelfbenoemde cool-progressieve-goed-gezinde pers meldt en verkeerd informeert, heerst er in de belangrijkste steden van de zuidoostelijke Mexicaanse staat Chiapas complete chaos. De gemeentelijke besturen zijn bezet door wat wij noemen “legale huurmoordenaars” of “Ongeorganiseerde Misdaad”. Er zijn blokkades, aanslagen, ontvoeringen, afpersing, gedwongen rekrutering, schietpartijen. Dit is het effect van de betutteling van de staatsregering en de strijd om posities die gaande is. Het zijn geen politieke voorstellen waar om gestreden wordt, maar criminele samenlevingen.

Dus natuurlijk vertellen we jullie dat het, in tegenstelling tot andere jaren, niet veilig is.

San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas en Palenque, om een paar gemeentelijke hoofdsteden te noemen, zijn in handen van een van de ongeorganiseerde misdaadkartels en in strijd met elkaar. Dit wordt bevestigd door de zogenaamde hotel-, toeristen-, restaurant- en dienstenindustrie. Degenen die op deze plaatsen werken weten dit en hebben het niet aan de kaak gesteld omdat ze bedreigd worden en bovendien weten ze dat elk appel nutteloos is, omdat de staats- en gemeentelijke autoriteiten degenen zijn die misdaden plegen en geen enkele terughoudendheid kennen in de roof die ze plegen.

In plattelandsgemeenschappen is het probleem nog ernstiger. Dit is waar mensen in alle regio’s van Chiapas, vooral langs de grens met Guatemala, over schreeuwen. Wat je leest, hoort en ziet in de meeste lokale en nationale media is slechts een slechte en schaamteloze echo van de sociale media van de staatsoverheid. De waarheid is dat de officiële autoriteiten het probleem zijn. Ja, net als in de rest van het land.

Federale, staats- en lokale militaire en politietroepen zijn niet in Chiapas om de burgerbevolking te beschermen. Ze zijn er alleen om de migratie te stoppen. Dat is het bevel van de Amerikaanse regering. Zoals het hoort, hebben ze van migratie een zaak gemaakt. Mensensmokkel en mensenhandel is een zaak van de autoriteiten die zichzelf schaamteloos verrijken door afpersing, ontvoering en het kopen en verkopen van migranten.

Dus we raden je niet aan om te komen. Tenzij je je er natuurlijk heel goed voor organiseert.

Dus, hoewel we je niet verwachten, nodigen we je wel uit. De voorlopige data voor de herdenkingen liggen tussen 23 december 2023 en 7 januari 2024, met de centrale viering op 30-31december en 1-2 januari. De locatie zullen we later vertellen. We willen dus graag dat je komt, maar we raden het je niet aan.

Zelfs als jullie niet komen, maak je geen zorgen. We zullen jullie nog steeds foto’s en video’s sturen.

Tenminste, als er nog een wereld over is voor die data.

Jullie zulllen het wel zien.

Uit de bergen van het Mexicaanse zuidoosten.

Subcomandante Insurgente Moisés.

Mexico, november 2023.