Ga naar de inhoud

za 25: Sluit bajesboot Zaandam

Demontreer mee tegen het opsluit- en uitsluitbeleid van de Nederlandse staat.
Op zaterdag 25 september om 15.00  in Zaandam

2 min leestijd
sluitbajesboot

 

Sinds 2007 worden er in de Achtersluispolder te Zaandam mensen opgesloten
omdat ze geen geldige papieren hebben. Opsluiting leidt bij veel van deze
mensen tot psychische klachten. Verhalen van zelfmoordpogingen en psychoses
bereiken nooit het brede publiek doordat Justitie deze misstanden in een
doofpot stopt. Volgens een anonieme werknemer van Justitie zijn al meer dan
eens gedetineerden waarbij tuberculose is geconstateerd op straat gezet
zonder dat zij gepaste medische behandeling hebben ontvangen. Mensen die
medische behandeling vragen worden standaard afgescheept met paracetamol
(ook voor angstgevoelens, slapeloosheid,verkoudheid e.d). Deze praktijken
moeten stoppen. Wij eisen niet zozeer betere detentie-omstandigheden, wij
pleiten voor de vrijlating van deze gevangenen. Het is niet de bedoeling
van de migrant om hier vast te zitten, het is een gevolg van corrupte
machtsstructuren overal ter wereld.

Wij vinden dat je het migratie-vraagstuk niet los kunt zien van de huidige
economische realiteit. Doordat de elite overal ter wereld op te grote voet
wil leven ontstaat er voor veel mensen een onleefbare situatie. Oorlogen om
grondstoffen en een roofzuchtig economisch systeem leiden tot grote
migratiestromen. In plaats van al onze kennis en kracht in te zetten voor
een rechtvaardige wereld, focust onze economie zich op winstmaximalisatie
voor een zeer beperkte groep. Enorme bergen wapens worden gemaakt om de
winsten veilig te stellen. Vrijheid van bewegen voor iedereen is volgens ons
veel belangrijker dan de vrijheid tot overconsumptie van een zeer beperkt
deel van de wereldbevolking.

Naast het kritisch nadenken over het migratie-vraagstuk op wereldschaal is
het noodzakelijk dat we ageren tegen de mensenrechtenschendingen die in onze
eigen gemeente worden gepleegd. Op de Zaanse bajesboten worden
vreemdelingen stelselmatig opgesloten zonder te weten voor hoe lang. Verhef
uw stem tegen deze situatie. Wij eisen de onmiddellijke sluiting van de
bajesboten in Zaandam.

Demonstreer mee tegen het opsluit- en uitsluitbeleid van de Nederlandse staat.
Op zaterdag 25 september om 15.00 uur verzamelen wij op het pleintje voor buurtcentrum de Poelenburcht
in Zaandam (Weerpad).

Vanaf station Zaandam busnummer 66, 92, 94, uitstappen bij bushalte Weerpad.

*Stop de voortrazende waanzin!*

*Zaanse Anarchistische Groep*

*Anarchistische Groep Amsterdam*

*Vrije Bond*

www.agzaanstreek.wordpress.com