Ga naar de inhoud

Xwebûn – Vrouwenverzet in Noord-Koerdistan

Een evenement rond het verzet in Bakur & Rojava, met vertoning van de film Xwebûn – Womens resistance in Northern Kurdistan (english version at bottom)

4 min leestijd

(Bron: Vrije Bond, vertaling globalinfo.nl)

Op zaterdag 07 maart 2020 vanaf 19:00 is er een evenement rond het verzet in Bakur & Rojava in de MKZ en Bollox (Amsterdam). Er is een benefietdiner, infopraatje en de onderstaande documentaire wordt vertoond.

Ook op 15 maart 2020 17:00 the Barricade / ACU, Voorstraat 71, Utrecht

————————————————–

Xwebûn – Vrouwenverzet in Noord-Koerdistan

Xwebûn is een documentaire die een inzicht geeft in de burgeroorlog die zich afspeelt in Diyarbakir en de bredere regio van Bakur, Noord-Koerdistan. Omdat vrouwen specifiek doelwit lijken te zijn van de repressieve operaties van de Turkse staat, richt deze documentaire zich op het vertellen van de verhalen van vrouwen die betrokken zijn bij zelfgeorganiseerde verzetsstructuren; het vertellen van de verhalen van hun geschiedenis, hun ervaringen en hun inspanningen om zich te organiseren als vrouwen in Noord-Koerdistan.

Gefilmd in Diyarbakir / Bakur in mei en juni 2016, kort na de – grotendeels in het buitenland ongemerkt gebleven – belegering van Sur. De belegering, die duurde van december 2015 tot maart 2016, was het antwoord van de Turkse staat op het uitroepen van de autonomie van de Koerdische gemeenschappen in verschillende districten in overwegend Koerdische steden. Ongeveer 200 inwoners van Sur en Koerdische verzetsstrijders zijn gedood in een totale oorlog die door de Turkse staat was begonnen, waarbij de buurt werd overvallen met speciale politie- en strijdkrachten, tanks en zware artillerieaanvallen. Dit bloedbad is slechts één voorbeeld van de vele soortgelijke situaties die zich in Bakur rond die periode hebben voorgedaan, en draagt bij aan een lange geschiedenis van genocide en onderdrukking door de Turkse staat.

Xwebûn vertelt niet alleen de verhalen van vrouwen die in een door de staat opgelegde burgeroorlog leven, maar toont de veerkracht van die vrouwen, de macht van hun structuren, hun kracht om zich te verzetten en hoe dit een integraal onderdeel is van het verzet tegen de fascistische staat Turkije.

– Frauen Film Kollektiv

Filmvertoning, infobespreking over Bakur & Rojava en

een benefietdiner voor gevangen kameraden

01-03-2020 17:00
de Samenscholing
Beatrijsstraat 12, Den Haag

07-03-2020 19:00
MKZ / Bollox
Eerste Schinkelstraat 16, Amsterdam

15-03-2020 17:00
the Barricade / ACU
Voorstraat 71, Utrecht
===================

Xwebûn – Womens resistance in Northern Kurdistan

On saturday march 7th from 19:00 there will be an event around the resistance in Bakur & Rojava in MKZ and Bollox. There will be food to collect money for imprisoned comrades, an infotalk and the documentary below will be shown.

————————————————–

Xwebûn – Womens resistance in Northern Kurdistan

Xwebûn is a documentary that gives an insight in the civil war that is
happening in Diyarbakir and the wider region of Bakur, Northern Kurdistan. As women seem to be specifically targeted in the repressive operations from the Turkish state, this documentary focusses on telling the stories of women involved in self-organized resistance structures; telling the stories of their history, their experiences and their efforts to organize as women in Northern Kurdistan.

Filmed in Diyarbakir / Bakur in May and June 2016, shortly after the – largely unreported – siege of Sur. The siege, which lasted from December 2015 up until March 2016 was the Turkish state’s response to Kurdish communities declaring autonomy in various districts in predominantly Kurdish cities. Around 200 Sur residents and Kurdish resistance fighters have been killed in an all out war that was initiated by the Turkish state, raiding the neighborhood with special police and military forces, tanks and heavy artillery attacks. This massacre being just one example of many similar situations happening throughout Bakur around that period, adding to a long history of genocide and repression from the Turkish state.

Xwebûn does not just tell the stories of women living in a state imposed civil war, but shows the resilience of those women, the power of their structures, their strength in resisting and how this is an integral part of the resistance against the fascist state of Turkey.

– Frauen Film Kollektiv

Screening, info talk on Bakur & Rojava and
a benefit dinner for imprisoned comrades

01-03-2020 17:00
de Samenscholing
Beatrijsstraat 12, Den Haag

07-03-2020 19:00
MKZ / Bollox
Eerste Schinkelstraat 16, Amsterdam

15-03-2020 17:00
the Barricade / ACU
Voorstraat 71, Utrecht