Ga naar de inhoud

wto.zip – agenda nr 9, 1 maart 2004

Aankondigingen van activiteiten en gebeurtenissen rondom WTO en aanverwante instellingen. Verschijnt onregelmatig per mail en is tevens te vinden op https://www.globalinfo.nl en http://www.stelling.nl/trouble

24 min leestijd
Placeholder image

* Nieuwe GATS/onderwijs website: GENIE
Academisch onderzoekswerk gevraagd

Op http://www.genie-tn.net/gats.htm zijn allerlei links te vinden naar academische papers over GATS en onderwijs. Er is enorm veel literatuur verkrijgbaar over GATS en onderwijs geschreven vanuit het perspectief van breed spectrum aan disciplines en beleid voor bijvoorbeeld lerarenbonden, kritische NGO’s, handel-lobbygroepen, en universiteiten. Deze website moet echter juist voorzien in academisch materiaal en appeleert daarom aan de gebruikers om er zelf ook aan bij te dragen. Het is mogelijk toegevoegd te worden aan de lijst van mensen die academisch onderzoek wil verspreiden (peer reviewed in journals).

Contact kan worden opgenomen met: James Cemmell (University of Bristol, Graduate School of Education, UK; tel +44-07901-785796 of
Meer info bij

* Kritische analyse: “Return to sender”
De gevolgen van de “Pro-concurrentie regulering” van GATS op het postwezen en andere publieke diensten

Jim Grieshaber-Otto en Scott Sinclair van het Canadian Centre for Policy Alternatives schreven deze analyse die gaat over de gevolgen die de GATS Telecommunicatie Referentie Paper benadering heeft op (de uitvoering van) openbare diensten en andere belangen. Het boek focust op de mogelijke gevolgen van toepassing van “pro-concurrentie regulering” op post-diensten in Canada en van de VN, maar is ook bruikbaar voor een breder international publiek. Het onderzoekt de recente ervaring met “pro-concurrentie”-regels in de telecommunicatie-sector in de VS, en bekijkt de potentiele gevolgen van het toepassen van soortgelijke regels in andere dienstensectoren.
Zie: http://www.policyalternatives.ca

* Verwacht: “Wat van ver komt is lekker” (boek en debat)
Thema: dilemma’s over globalisering en regionalisering van landbouw en voedsel

Eind maart verschijnt bij uitgeverij Jan van Arkel het boek “Wat van ver komt is lekker” waarin diverse ‘grootheden’ (Fischler, Veerman, de Koeijer, Koning, van Bruchem, Doornbos, van de Weiden, Shiva, Fokker, Murphy, Glipo) hun visie neerleggen over de dilemma’s ten aanzien van globalisering en regionalisering van landbouw en voedsel. Milieudefensie en het Platform Aarde-Boer-Consument presenteren het boek in Utrecht en organiseren daarbij meteen een prikkelend debat.
Voor info over plaats, tijd ed. zie: http://www.milieudefensie.nl of http://www.aardeboerconsument.nl of mail naar

* Protestcampagne: “WTO, Handen af van mijn bord”
Kaartenaktie tegen WTO-rechtszaak inzake Europese gentech-ban

Een aantal Nederlandse organisaties vraagt te protesteren tegen een WTO-rechtszaak aangespannen door de VS, Canada en Australië. Deze drie staten willen de Europese Unie via de WTO dwingen om invoer van gentech-voedsel toe te staan. Ze claimen een verlies van miljoenen dollars sinds de instelling van een de-facto moratorium in 1998 door Europa. De EU besloot hiertoe vanwege het gebrek aan goede regelgeving voor etikettering, aansprakelijkheid en co-existentie (het naast elkaar bestaan van gentech-landbouw en reguliere of biologische landbouw).

Als de WTO de klacht gegrond acht, kan de EU gestraft worden met economische sancties en zal hij wellicht bezwijken onder die druk en de importstop opheffen.
De organisaties vinden dat de klacht door de Verenigde Naties moet worden behandeld omdat de VN naast handel ook rekening kan houden met internationale milieuverdragen en verdragen op het gebied van voedsel en gezondheid.

De WTO mag niet bepalen wat wij eten; daarom is er een ’tegenklacht’ ingediend tegen de WTO, waarin wordt opgeroepen de gentechklacht niet in behandeling te nemen. Protesteren kan door een handtekening te zetten op een aktiekaart of door te tekenen via internet (http://www.milieudefensie.nl/globalisering). Via website of door te bellen (tel. 020-6262620) kunnen ook aktiekaarten besteld worden voor verdere verspreiding.

De aktie maakt deel uit van een campagne in meer dan tien landen. In juni worden de tegenklachten aangeboden aan de WTO-directeur-generaal in Geneve.

Aan de aktie in Nederland doen mee: Aseed Europe, Biologica, Evert Vermeer Stichting, Goede Waar & Co, Hivos, Icco, Kerkinactie, Vereniging Milieudefensie, de Natuurwinkels/Natuurvoedings Winkel Organisatie, Nederlands Platform Gentechnologie, Platform Aarde Boer Consument, Stichting Duurzame Solidariteit, Stichting Natuur en Milieu, en XminY Solidariteitsfonds.

* Thema: “Hoe pakken de Fischlerplannen voor de akkerbouw uit”
Openbare bijeenkomst Nederlandse Akkerbouw Vakbond Regio Zuid
Dinsdag 2 maart (van 19:45 tot 20 uur)
Zaal Koch (tel 0167-532435), Molenstraat 120
Kruisland

Leden en belangstellenden zijn welkom op deze bijeenkomst van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (Regio Zuid) waar ondermeer gesproken zal worden over de vraag “Hoe pakken de Fischlerplannen voor de akkerbouw uit?” (inleiding door J. van de Wijnboom, beleidsmedewerker van Min. LNV) en “Wat zijn de consequenties van de nieuwe mestwetgeving?”
Meer info: http://nav.nl

* Vormingscyclus “Gezondheid en globalisering”
In de serie “Gezondheid en globalisering” van Intal worden deze maand drie cursusbijeenkomsten gehouden: 2, 9 en 16 maart

* Het gezonde alternatief : Cuba
Dinsdag 2 maart (van 19:30 tot 22 uur)
Intal, Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel

In deze les wordt gezocht naar een gezond alternatief. Hoe kan een arm land als Cuba opboksen tegen een ziekmakend wereldsysteem? Welke valstrikken moet het dan vermijden. Katrien Demuynck, werkte 6 jaar als coöperant in Nicaragua en is al meer dan 10 jaar actief binnen Iniciativa Cuba Socialista. Zij vertelt ons hoe Cuba het aanpakt.
Info: tel 02-2092350 of http://www.intal.be

* Gezondheid, militarisering en oorlog
Dinsdag 9 maart (van 19:30 tot 22 uur)
Intal, Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel

Iedereen heeft de mond vol over de onomkeerbare globalisering. Globalisering heeft belangrijke gevolgen op de gezondheid, maar is er een verband tussen globalisering en oorlog? Welke? En welke effecten hebben oorlog en militarisering op de volksgezondheid? Dokter Bert De Belder is coördinator van Geneeskunde voor de Derde Wereld en werkte zelf meer dan 8 jaar als arts in de Filippijnen. Hij vertelt over de ervaringen van de Geneeskunde voor de Derde Wereld-dokters in Palestina en Irak.
Info: tel 02-2092350 of http://www.intal.be

* Medical Team-avond: wat doen we nu?
Dinsdag 9 maart (van 19:30 tot 22 uur)
Intal, Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel

We kennen nu de oorzaken van armoede en hebben ook de mogelijke alternatieven gezien. Hoe kunnen we concreet en actief wat gaan doen? Voor diegenen die zin hebben om Geneeskunde voor de Derde Wereld en Geneeskunde voor het Volk beter te leren kennen worden de verschillende projecten voorgesteld, zoals de inleefreizen, stages, sociale enquêtes etc.
Info: tel 02-2092350 of http://www.intal.be

*”Multilateral trade: Global gain? Prospects and pitfalls post-Cancún”
Openbare lezing en debat door/met minister Brinkhorst (EZ)
Woensdag 3 maart
Auditorium ISS, Kortenaerkade 12
Den Haag

De Rector van het Institute of Social Studies, professor Hans Opschoor, nodigt uit voor een speciale openbare lezing en debat (beide Engelstalig) over “Multilateral trade: Global gain? Prospects and pitfalls post-Cancún” door Mr. Laurens Jan Brinkhorst, minister van Economische Zaken.

Minister Brinkhorst zal zijn visie presenteren over (het vervolg van) de WTO-Conferentie in Cancún (2003) en de speciale positie van ontwikkelimngstaten. Daarna zal er een algemene diskussie zijn voorgezeten door Hans Opschoor gevolgd door een receptie.

Meer info en aanmelden (2 maart) per email:(Matty Klatter, external relations ISS, tel 070-4260506/419)
En: http://www.iss.nl/navFrame/frame2.html?content=/WEB1/WebNews/
News.jsp#channel1>

* Studiedag: “Europese verantwoordelijkheid inzake ‘globaal bestuur'”
Woensdag 3 maart
Musée Charlier, 16 avenue des Arts
Brussel

In opvolging van het “Financing for Development” proces organiseren ActionAid, BOND, Broederlijk Delen, CIDSE, CNCD, CRBM en EURODAD een conferentie over de vraag “Wat zijn de verantwoordelijkheden van de Europese Unie inzake globaal bestuur?”. Alle organisaties zijn lid van CONCORD, het Europese netwerk van NGO’s die actief zijn rond ontwikkelings- en noodhulp.

“Globaal bestuur” staat hoog op de internationale politieke agenda en vindt zijn basis in de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen en het Financing for Development-proces (beiden van de VN). Op de studiedag zullen enkele thema’s van de behandeling van het Financing for Development-proces door de VN heropgepakt worden (Algemene Vergadering, eind oktober 2003) en zal de Europese Unie oproepen worden haar engagementen, die ze in deze context heeft geformuleerd, na te komen. Thema’s van de studiedag: 1) Samenwerking tussen de VN en de EU met het oog op een gecoördineerde opvolging van het Financing for Development-proces; 2) EU en de hervorming van de vertegenwoordiging en stemmenweging in de internationale financiële instellingen; 3) Verantwoordelijkheid van de EU in het realiseren van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen. Speciale focus op schuldenlast en ontwikkelingshulp.

Sprekers ondermeer: Jakobus Richelle (EC, DG Dev), Omar Bakhet en Barry Herman (UN), Ariel Buria (G24), Jo Leinen (MEP), Bruno Guiot (BE), Tom Hanney (IR).
Toegang gratis. [Inschrijven vóór 25 februari].
Meer info:of http://www.broederlijkdelen.be/MimeObjects/SharedContento/1000037/
prog_concord_ffd_1002298.doc

* Cursus: “Liberalisering, welke toekomst wacht ons?”
Themavond over vrijhandel in de energie
Donderdag 4 maart (van 20 tot 22 uur, zaal open 19:30 uur)
Wijk- en Dienstencentrum ‘de Regenvalk’, Weimarstraat 69
Den Haag

Deze laatste avond van de vierdelige cursus ‘Liberalisering, welke toekomst wacht ons?’ van ATTAC Den Haag zal in het teken staan van de privatisering van energiebedrijven en de gevolgen voor consument en milieu.

Toegang bedraagt 6 euro per avond (betaling bij zaalingang).
Meer info: 070-3642332 of

* Conference “Remaking the Global Trading System”
Groenen-EFA diskussie over toekomst handelssysteem
Donderdag 4 maart en vrijdag 5 maart
Europees Parlement, Spinelli building, Room ASP 01G3
Brussel

Deze conferentie, georganiseerd door de Groenen-EFA fractie in het Europese Parlement, gaat over de mogelijkheden om na de mislukking van Cancún het wereldhandelssysteem te hervormen. Een debat over het herschrijven van de basisregels, over de strukturele/institutionele en procedurele hervormingen nodig voor een samenhangend en eerlijk handelssysteem gebaseerd op de principes van duurzame ontwikkeling.

Tijdens 5 sessies en het plenair zullen de deelnemers zich buigen over de volgende diskussievragen:
“Can an unreformed world trading system deliver Sustainable Development and the Millennium Goals?”, “Coherence in policy making/What role for the UN in World Trade?”, “Democracy and Efficiency- Is transparency workable in trade negotiations?”, “What sort of multilateralism in a multi-polar world?
Chair: Didier Rod MEP”, “Co-existence between public policy and free trade-can we achieve “good protectionism?”, “Concluding Round Table and Strategy – how do we get there from here?”

Aan het debat doen behalve een aantal europarlementsleden en Eurocommissaris Lamy ook vertegenwoordigers mee van de Heinrich Böll Stichting, WTO, Wuppertal Instituut, Third World Network, UNEP, UNDP, DG Development/Europese Commissie, WNF, Focus on Global South, ex Dominicaans ambassador voor de WTO in Geneva, Via Campesina, International Gender and Trade Network, Ethiopian Kamer van Koophandel, Research Foundation India, en Friends of the Earth International.

Er wordt gezorgd voor simultane vertaling.
Introductie: http://www.greens-efa.org/en/agenda/
Programma: http://www.greens-efa.org/en/agenda/
On-line registratie, contact en practische info:
http://greens-efa.org/pdf/agenda/TradeConference.pdf/

* Debat: Keuzes tussen landbouw en consumenten in de arme landen, in Europa, en het milieu
GroenLinkse debat “Stemmen we op 10 juni Noord-Zuid of Oost-West?”
Vrijdag 5 maart (vanaf 20 uur)
De balie (salon), Kleine gartmanplantsoen 10
Amsterdam

De WTO dringt aan op liberaliseren en Europa heeft in de zomer van 2003 een nieuw intern landbouwbeleid vastgesteld. Wat zijn de consequenties?

Lagere productgebonden subsidies, schaalvergroting, bedrijfssluitingen in het oosten en westen, inkomenssubsidies gebaseerd op wat een boer in het verleden produceerde, grote agribusinesses, zakkende inkomens van boeren, lagere exportprijzen, dumping van EU-producten, G20- staten in Cancún, passeren allemaal de revue. Sprekers denken over een alternatief voor dit EU/WTO beleid: over een faire, kostendekkende prijs voor agrarische basisproducten van goede kwaliteit, over Europese productie-regulering, over sluiting van grenzen voor Amerikaanse en Braziliaanse soja- en maïspulp-dump, over productiebeheersing op wereldschaal voor enkele belangrijke producten.

Stelling: Europa moet niet voortgaan op de weg van liberalisering maar de handel in basisproducten reguleren. Subsidies afschaffen en dumping door en naar Europa uitfaseren. Europa heeft een speciale verantwoordelijkheid voor de handel met de Minst Ontwikkelde landen en arme ACP-landen, en moet initiatieven nemen voor productiebeheersing van koffie, thee en cacao op wereldschaal.
Sprekers: Arie van den Brand (ex-Tweede Kamerlid groenlinks), Ger Koopmans (tweede Kamerfractie CDA), Alexander de Roo (europarlementarier Groenlinks), Tweede Kamerlid CDA Voorzitter Johan Weerkamp.

Telefonisch reserveren: 020-5535100 (van 13 tot 19:15 uur). Toegangsprijs: 7,50 euro. Meer infoopgave: Landelijk Bureau GroenLinks, Rutger Groot Wassink (tel 030- 2399931 of rgrootwassink@groenlinks.nl)
En: http://www.debalie.nl/servicepagina.jsp of http://www.groenlinks.nl/partij/sdstegenpolendebat5maart.html

* Internationale Vrouwendag: “Colourful Women”
STOP AIDS NOW!
8 maart (van 13:30 tot 17:30 uur)
Conferentiecentrum De Witte Vosch, Oudegracht 46
Utrecht

Colourful Women (projectgroep van Stop Aids Now!) organiseert samen met het NIGZ, en het AMC op 8 maart een bijeenkomst met als thema ‘empowerment’. Naast een inleiding zijn er twee workshops.
De eerste, onder leiding van dr. Gaby Jacobs (Universiteit voor Humanistiek), is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de hulpverlening, behandeling, ondersteuning en begeleiding van (allochtone) vrouwen met hiv in Nederland.
De tweede is bestemd voor iedereen die zich betrokken voelt bij de internationale aidsbestrijding. Bernice Heloo (Society for Women and Aids in Ghana en West-Afrika, Pro-link) geeft haar visie op regionale en internationale hiv/aids voorlichtings- en preventieactiviteiten en gaat in op de geslaagde introductie van vrouwelijke preventiemiddelen in haar regio. Josephine Okumu (Positive African Mutual Aid in Amsterdam) vertelt haar verhaal over het leven met hiv en over de steun die zij andere hiv-positieve vrouwen biedt.

Voor uitgebreide informatie en aanmelding: Rohina Raghoebier van NIGZ (tel: 0348-437607 of rraghoebier@nigz.nl) en Caroline van Moorsel van STOP AIDS NOW! (tel: 020-5287828 of colorfulwomen@stopaidsnow.nl)

* Debat: “Tijd voor de Tobintaks!”
Een alternatief van de andersglobalisten
Woensdag 10 maart 2004 (van 20 tot 22 uur)
Universiteit Antwerpen, Auditorium R001, Rodestraat 14
2000 Antwerpen

Vooruitlopend op een nieuwe, belangrijke stemming in het Belgische parlement over deze belasting/taks op financiële speculatie organiseren Attac Antwerpen en de Humanistische Studiekring Universiteit Antwerpen (in samenwerking met 11.11.11. Antwerpen en de Universiteit Antwerpen) een debatavond met voor- en tegenstanders.
Met Dirk Vandermaelen (SP.a), Annemie Neyts (VLD), Hendrik Bogaert (CD&V) en Eric Goeman (Attac Vlaanderen). Moderator : Gie Goris (hoofdredacteur MO*).
Toegang : gratis. Voor meer info: Daan Sanders (sanders_daan90@yahoo.com of 0495/207976). Http://vl.attac.be/article170.html

* Debat: Integrale benadering ‘water, sanitatie en habitat’
Realisatie van de Millenniumdoelstellingen via een samenhangende aanpak
Donderdag 11 maart (van 13 tot 17 uur, daarna borrel)
SER-gebouw
Den Haag

De NCDO, Netherlands Water Partnership (NWP) en het Habitat Platform organiseren het maatschappelijk debat ‘Water, sanitatie en habitat: de realisatie van de Millenniumdoelstellingen via een samenhangende aanpak’ (incluis lunch en borrel). Het debat vindt plaats ter voorbereiding van de inbreng vanuit maatschappelijke organisaties ten behoeve van de twaalfde zitting van de VN Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (CSD 12 van 19 tot 30 april 2004) in New York. De centrale vraag is: “Hoe kunnen politieke afspraken vanuit een integrale duurzame benadering worden omgezet in resultaat?”

Achtergrondinfo, doel, voorlopig programma en gevraagde voorbereiding, zie: http://www.mondialedo.nl/index.php?page=3_1a
Aanmelding via http://www.mondialedo.nl/index.php?page=_formulier
Definitieve programma krijgt u na aanmelding.

* Debat: “Een web van bedrog. Tussen Orwell en Machiavelli”
De leugen regeert
11 maart (vanaf 20 uur)
De Unie, Mauritsweg 34
Rotterdam

Politici volgen ruimhartig het advies van de Italiaanse renaissance-diplomaat Niccolò Machiavelli om het volk te bedriegen wanneer dat nodig is voor behoud of vergroting van hun macht. Ook de Britse schrijver George Orwell begreep dat bedrog een krachtig machtsmiddel is, dat in elk politiek systeem voortdurend gebruikt wordt (ook in Westerse democratieën; denk aan zelf-censuur in media, belangen van bedrijfsleven, “oorlog tegen het terrorisme”).

Tijdens het debat gaat het Humanistisch Vredesberaad in op waarheid en leugen in de hedendaagse politiek. De centrale vraag is hoe wij als bevolking onszelf uit dit web van bedrog kunnen bevrijden en geweldloze middelen kunnen gebruiken om de wereld rechtvaardiger, duurzamer en vreedzamer te maken. Inleider: Karel van Wolferen (auteur van “De ondergang van een wereldorde”); discussiepanel: Chris v/d Heijden (historicus), Heleen Pott (filosofe) en Peter Franssen (journalist); gespreksleider: Shervin Nekuee (publicist).

Toegang is gratis. Voor meer informatie: Rein Heijne (r.heyne@freeler.nl of 010-4049148).

* Derde Europese Ondernemers Top: “Onderzoek en innovatie”
“Europese strategie voor meer groei en banen”
11 en 12 maart 2004
Sheraton Brussels Hotel&Towers
Place Rogier 3
Brussel

Onder het motto “Raise your voice to the EU Spring Summit” nodigen de Europese Commissie, het Europese werkgeversverband UNICE en de Belgische Federatie van Ondernemingen uit voor een conferentie over de toekomst van Europa. Zal Europa het doel bereiken dat het zichzelf stelde, namelijk door in 2015 de best concurrerende kenniseconomie te zijn of zal het Lissabon-programma slechts een niet of nauwelijks toepasbare formule blijken te zijn?

Het programma gaat ondermeer over biotechnologie, voedselveiligheid, intellectuele eigendomsrechten, openbaar onderzoek, harmonisering van financiële en fiscale wetgeving, innovatie, energievoorziening, nanotechnologie, milieutechnologiën, ‘people management’, farmaceutica/biotechnologie, kloof tussen militair en burgerlijk onderzoek, en ‘partnerships’.

Deze conferentie stelt de deelnemers in staat hun mening over te dragen aan de Europese leiders, twee weken voordat die bijeenkomen op de Europese Voorjaarstop, waar de diskussie zich naar verwachting zal toespitsen op het economische klimaat in Europa.

Meer informatie: http://www.ebsummit.org

* Voorbereiding ‘Werkconferentie Beijing + 10’
Vrijdag 12 maart (vanaf 14 uur)
IIAV, Obiplein 4
Amsterdam.

In een aantal landen en regio’s proberen vrouwenorganisaties de evaluatie van Beijing aan te grijpen om allerlei activiteiten te ontwikkelen. Kan het erfgoed van Beijing ons nieuw elan opleveren?
Vraag een deelnameformulier aan.. Org: IIAV
en HIVOS. E-mail:

* Vierde Editie van het Wereld Muziektheater Festival
12 maart tot 24 april

De vierde editie van het Wereld Muziektheater Festival brengt diverse niet-westerse producties (combinatie van muziek, theater, zang en dans) op de buhne in 26 Nederlandse en Belgische theaters, voorzien van Nederlandse boventiteling. Hieraan gekoppeld is een serie lezingen van experts, die de bezoekers informeren over de achtergronden van de voorstellingen en over de culturele context waarin deze producties tot stand zijn gekomen.

Het festival is het enige wereld dat niet-westerse, gerenommeerde theatermakers en gezelschappen in staat stelt om nieuw repertoire, op basis van de eigen traditie, te ontwikkelen en internationaal te presenteren.

Meer info: http://www.wmtf.nl
http://www.hivos.nl/nederlands/actueel/index.html
http://www.wmtf.nl/MENU/voorstellingen.htm

* Internationale aktiedag tegen Wereldbank en grote dammen
Zondag 14 maart

Het International Rivers Network nodigt groepen en bewegingen die zich bezig houden met de Wereldbank uit om op 14 maart aktie te voeren tegen de steun die de Wereldbank geeft aan dammenbouwers. Doel van dit protest is om het publiek te informeren over de de rol van de Wereldbank bij het financieren van destructieve grote dammen in het verleden, om publieke druk op te bouwen die zich richt op de gevolgen van bestaande projecten en om de oppositie te versterken tegen de plannen van de Wereldbank om weer betrokken te raken bij de bouw van grote dammen. Een ander belangrijk doel is het informeren van het publiek over de gevolgen van waterprivatisering.

De aktiedag past goed in de lopende campagne in verband met het 60-jarige bestaan van de bank.
Sinds 1997 is de 14e maart Internationale Aktiedag voor Rivieren en Tegen Grote Dammen. Elk jaar doen vele groepen, uit de hele wereld, mee.

Meer info en aktieideeën verkrijgbaar bij Peter Bosshard van het International Rivers Network:of +1-510-8481155 (VS),
+41-1-4917021 (Zwitserland).

http://www.irn.org
http://www.ifiwatchnet.org/calendar/item.shtml?cmd%5B74%5D=x-74-27754

* Film “The Fourth World War”
Zondag 14 maart, Vrankrijk, Amsterdam
woensdag 17 maart de klinker, Nijmegen

Splinternieuwe film over het wereldwijde verzet tegen economische globalisering, de oorlog in Irak en andere protesten van anders globalisten. De film scheert de hele wereld over en toont spetterende beelden van protestacties en verzet. Van Zapatistas tot Palestina en globaliseringsactivisme in Europa en de VS.
Met muziek van oa. Manu Chao en Asian Dub Foundation. Gemaakt door videogroep Big Noise uit New York.

Deze film maakt een tour door Nederland. Informeer voor data en plekken bij XminY: 020-6279661 (Kees Hudig). Zie: http://www.bignoisefilms.com/4ww/index.htm

* Kritische studieavond: “EU en milieu/landbouw”
Dinsdag 16 maart (vanaf 20 uur)
Karagadoor, Oudegracht 36
Utrecht

Basta Utrecht, Xminy en Aseed organiseren deze avond over de volgende vragen: “Wat is het beleid van de EU op het gebied van natuurbehoud, landbouw en gentech?” “Zijn er kansen of is het doffe ellende, en wat zijn de mogelijke alternatieven?”
Met medewerking van Peter Polder (GroenFront!), Wytze de Lange (XminY) en A Seed Europe.
Meer info en aanmelden:of Basta Utrecht, Postbus 1338, 3500 BH Utrecht.
Er is een reader beschikbaar tegen kostprijs.

* Den Uyllezing: “Globalisation’s challenge to social democracy”
Dinsdag 16 maart (van 20:15 tot 22 uur)
Rode Hoed, Keizersgracht 102
Amsterdam

De zestiende Den Uyllezing (Engelstalig) wordt uitgesproken door Peter Mandelson en draagt als titel: “Globalisation’s challenge to social democracy”. “Derde Weg ideeën zijn de meest relevante in onze maatschappijen en economieën (…) omdat ze geworteld zijn in de linkse waarden, bevattelijk zijn voor verandering en in toenemende mate internationaal toegapst worden.”
Peter Mandelson is een van de architecten van de ‘Blair Revolution’ in New Labour. Hij omschrijft de Third Way als de beste basis voor het politieke project van links. In juli 2003 was hij voorzitter van de grote Progressive Governance Conference in London. Hij geeft leiding aan het Policy Network, een Europese denktank.

Reserveren: via de website van de Partij van de Arbeid (http://www.pvda.nl).
Rode Hoed: tel. 020-6385606 of

* Documentaire: “Koffie Verkeerd”
Over de handel en wandel van koffie
Woensdag 17 maart (19:30 tot 22 uur)
Kloosterbibliotheek Witten, Wittenmer Allee 32
Wittem

In het kader van diverse activiteiten rondom Guatemala toont het Buro voor Internationale Solidariteit een documentaire over de handel en wandel van koffie, met de titel “Koffie Verkeerd”.

Meer info: Buro voor Internationale Solidariteit (BIS), tel 043-3216243 of
En: http://www.antenna.nl/bis

* The global Peoples’ Week of Action, April 2005
“The biggest mobilisation yet against poverty”
Sluitdatum bijdragen
Vrijdag 19 maart

Het voorstel voor deze aktieweek in april 2005b komt voort uit de International Trade Campaign Conference, die in november 2003 in Delhi (India) gehouden is. Ruim 100 vertegenwoordigers van activistische groepen uit 50 staten rondom het thema ‘handel’ kwamen toen bijeen om te praten over mogelijkheden van gezamenlijke, wereldwijde akties die bestaande nationale en regionale campagnes zouden kunnen verenigen en versterken. Met de aktieweek wil men zo groot mogelijke mobilisatie bereiken tegen armoede in de wereld. De acivisten zullen zich richten tegen regeringen in noord en zuid, WTO, IMF, Weredlbank, regionale ontwikkelingsbanken en transnationale ondernemningen.

Het PGA vraagt om bijdragen in te sturen voor 19 maart aanstaande.

* Studentendemonstratie: Hoger Onderwijs, een Puinhoop!
Tegen het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan
Vrijdag 26 maart
Dam
Amsterdam

Je collegegeld wordt 5000 Euro per jaar. Er komen strenge selectiemaatregelen aan de poort: je middelbare schooldiploma is niet meer genoeg. Je mag niet meer dan één studie doen. En de kwaliteit van onderwijs gaat ook nog achteruit. Want de instellingen moeten bezuinigen op studiebegeleiding en op onderwijs. Onwaarschijnlijk? Als we dit kabinet haar gang laten gaan, dan wordt deze boze droom werkelijkheid. Maar het is nog niet te laat!

De oproep wordt gesteund door: de Landelijke Studenten Vakbond, de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft, de Groninger Studentenbond, de Vlissingse Studenten Vakbond, de Studentenvakbond AKKU en de Wageningse Studenten Organisatie.
Meer info: http://www.platformpuinhoop.nl ofof 030-2316464

* Lezing: “Fair trade, de omweg naar een duurzame economie”
Vrijdag 26 (28??) maart (van 13:30 tot 17 uur)
Kloosterbibliotheek Witten Wittenmer Allee 32 Wittem

Lezing door Nico Roozen, directeur Solidaridad, over de ontwikkelingen rond Fair Trade en Utz Kapeh. Roozen nam samen met Frans van der Hoff (werkzaam bij de cooperatie UCIRI in Mexico) in 1989 het initiatief tot het opzetten van het keurmerk Max Havelaar voor koffie. Solidaridad introduceerde later de Oke-bananen op de Nederlandse markt en de kledinglijn Kuyichi. Momenteel is Solidaridad nauw betrokken bij Utz Kapeh, een nieuw initiatief om samen met grote koffiebedrijven stapsgewijze duurzame en sociale productie tot stand te brengen op m.n. de grote plantages.

Een lezing over de resultaten, de dilemma’s en perspectieven van eerlijke handel georganisserd door Buro voor Internationale Solidariteit (BIS).
Meer info: tel 043-3216243 of
En: http://www.antenna.nl/bis

* Derde workshop in cyclus “Solidaire Economie”
Kenmerken en werking van solidaire economie als alternatief stelsel
Zaterdag 27 maart
‘De Kargadoor’, Oude Gracht 36
Utrecht

Deze derde van vier workshops ‘Solidaire Economie’ gaat over concrete alternatieve praktijken. De laatste workshop wordt gehouden op 24 april 2004. Doel van de workshops is om verder te komen met de inhoudelijke ontwikkeling van Solidaire Economie als economisch stelsel en praktijk.

Informatie over achtergrond, workshops, voorbereiding en aanmelding: http://www.globalternatives.nl/site/workshops04/work2004.html
Er kunnen maximaal 20 mensen actief deelnemen. Daarnaast kunnen belangstellenden als toehoorder aanwezig zijn.
Organisatie: Project ‘Voor de Verandering’

* Politiek cafee: “Solidaire Economie”
Zondag 28 maart (van 13.30 tot 16.30 uur)
De Hobbitstee, Van Zijlweg 3
Wapserveen

Het laatste debat uit de serie van vier over Solidaire Economie. Deze keer is het thema: “Economie: delen, hoe zet je de eerste stappen?” Met ondermeer Paul Dijkstra van Vereniging Solidair.
Info en aanmelding: Theo Koster (0521-321328 of hobbitherberg@ddh.nl)
Meer info: http://www.leefgemeenschapdehobbitstee.nl/activiteiten/#politiek%20café
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor deelname.

* Kritische studieavond: EU en handelspolitiek”
Dinsdag 30 maart (vanaf 20 uur)
Karagadoor, Oudegracht 36,
Utrecht

Deze avond wordt georganiseerd door Basta Utrecht en Corporate Europe Observatory.
Meer info en aanmelden:of Basta Utrecht, Postbus 1338, 3500 BH Utrecht.
Er is een reader beschikbaar tegen kostprijs.

* Europese Onderwijs aktiedagen
Vrijdag 2 en zaterdag 3 april

In 2001 begon in Berlijn de “Education is not for sale”-campagne met een oproep voor een staking in alle Europese universiteiten tegen de commercialisering van het onderwijs en tegen het GATS-verdrag (http://www.gatswatch.org/educationoutofgats/). Daarna is er veel gebeurd. Regeringen, bedrijven en instellingen als de WTO bereidden nieuwe wetten en verdragen voor gericht op verdere commercialisering en privatisering van openbare dienstverlening zoals onderwijs. En het verzet tegen deze ontwikkelingen groeide en groeit nog steeds.

Tijdens het Europese Sociaal Forum in Paris werd besloten om deze twee aktiedagen te organiseren, als vervolg op de protesten die het afgelopen half jaar plaatsvonden (en deels nog plaatsvinden) in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië, België, Italië, Tsjechië, Oostenrijk en Ierland. De protesten richtten zich vooral tegen neoliberale hervormingen zoals kortingen op het inkomen en hogere eigen studiekosten.

De aktiedagen zijn een goede gelegenheid voor studenten om een band te zoeken met de (gewone) vakbonden. Zij roepen daartoe op (zie: http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/
EN/Press/releases/igc/ActionDay.cfm). Ook zijn er contacten met basisbewegingen.
De 2e april is bedoeld voor het houden van diverse akties en op de 3e zijn er in veel universiteitssteden demonstraties gepland. Het voorstel is om te demonstreren langs de Europese ambassades en consulaten, en langs overheidsgebouwen en bedrijven die baat hebben bij de commercialisering van onderwijs.

Meer info: http://www.education-is-not-for-sale.org of http://www.education-is-not-for-sale.info en
http://groups.yahoo.com/group/international-pupil-and-studentactions

* EVS Afrikadag 2004
Zaterdag 3 april (van 10 tot 16 uur)
ROC, Amerikalaan 109
Utrecht

Op deze “Afrikadag” van de Evert Vermeer Stichting wordt in plenaire debatten en tientallen workshops gesproken over coherentiekracht, ‘eerlijk’ Europees Afrika-beleid, voorbeelden van inconsistent beleid en velke andere onderwerpen. Het is bedoeld voor iedereen die al dan niet beroepsmatig geïnteresseerd is in Afrika en de Afrikaanse cultuur. Onder de deelnemers zijn minister Agnes van Ardenne, Jan Pronk, Wouter Bos en een groot aantal Afrikaanse en Nederlandse gasten.

In de wandelgangen is er een uitgebreid cultureel programma met Afrikaanse verhalen, kunst en muziek en een apart dagprogramma voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

Om bij te wonen of actief deel te nemen, neem contact op met Necla Kuloglu (020-5512143) of Maartje Schaap (020-5512132).
Meer info:en http://www.evertvermeerstichting.nl.

* Landelijk anti EU vergadering
Europese Unie NEE! Nederland opheffen JA!
Zaterdag 3 april
Eurodusnie, Vrijplaats Boerhaavelaan 345
Leiden

In de tweede helft van 2004 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Basta, een Nederlands netwerk van basisdemocratische en antikapitalistische organisaties, vindt dat het voorzitterschap niet geruisloos voorbij mag gaan. De tweede helft van dit jaar zijn er talloze momenten waarop neoliberale Europolitici en bureaucraten ons land bezoeken voor vergaderingen, formele of informele ministersbijeenkomsten en conferenties rond tal van onderwerpen zoals onderwijs, defensie, milieu en handelsbeleid. Maar ook de Europese verkiezingen van 10 juni 2004, enkele weken voor de officiële aanvang van het EU voorzitterschap, zijn volgens Basta een uitgelezen kans om onze afkeer van de kapitalistische eenwording tot uiting te brengen. Basta roept daarom op tot actie en omdat deze er niet vanzelf komt nodigen wij groepen, collectieven, organisaties en individuele activisten uit voor een Landelijke vergadering over het
Nederlands EU voorzitterschap van juli t/m december 2004

Programma en achtergrondinfo : http://eu2004.eurodusnie.nl/2004/02/987.shtml
Aanmelden vóór 19 maart: eu2004eurodusnie.nl of tel 071-5173019.
We horen dan graag van je rond welk EU moment jij of jouw organisatie een actie wilt (helpen) organiseren. Vertel ons ook of je blijft eten. Blijven slapen behoort trouwens ook tot de mogelijkheden.

Meer info:
http://www.bastanetwerk.nl en http://eu2004.eurodusnie.nl en http://www.minbuza.nl

Colofon
Een uitgave van Werkgroep Globalisering Delft/Den Haag Voor meer informatie en analyses over de WTO zie: WTO.ZIP nieuwsbrief

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door redactie WTO.Zip.)