Ga naar de inhoud

WTO.ZIP – AGENDA nr 13, 01 JULI 2004

Aankondigingen van activiteiten en gebeurtenissen rondom WTO, aanverwante instellingen en de EU.

15 min leestijd
Placeholder image

Aankondigingen van activiteiten en gebeurtenissen rondom WTO, aanverwante instellingen en de EU.
Verschijnt maandelijks per mail en is tevens te vinden op https://www.globalinfo.nl en http://www.stelling.nl/trouble

* Oproep voor het tekenen van petitie tegen EPA-onderhandelingen
http://www.stopepa.org

20 NGO’s uit de EU en ontwikkelingsstaten uit Afrika, het Pacifische gebied en de Cariben verwerpen de plannen tot vrijhandelsakkoorden tussen de EU en ACP-staten. Deze “Economische Partnerschap Overeenkomsten”, die uitgaan van de neoliberale Europese handelsbelangen, zullen volgens de organisaties grote negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de ACP-staten. De EU-ACS handelssamenwerking zou gebaseerd moet worden op de volgende punten:

– principes van niet-wederkerigheid (zoals neergelegd in het Algemeen Preferentieel Stelsel) en van speciale en gedifferentieerde behandeling (zoals neergelegd in de akkoorden van de
Wereldhandelsorganisatie);
– beschermen van de nationale en regionale markten van ACS-producenten;
– stopzetten van de druk op handels- en investeringsliberalisatie; en
– respecteren van de benodigde beleidsruimte van ACS-staten en ondersteunen van hun eigen ontwikkelingsstrategieën.

De campagne is geïnitieerd door het African Trade Network en vele maatschappelijke organisaties in Europa en de ACS landen hebben zich al aangesloten. De Nederlandse organisatie Both ENDS roept maatschappelijke organisaties op de campagne te steunen door mede te ondertekenen.

Petitie en ondertekenaarslijst zijn te vinden op http://www.stopepa.org
Voor meer informatie over de EPA onderhandelingen op:
http://www.epawatch.org of http://www.stopepa.org of

* Petitie aan Bush: “Voer de WTO-katoenuitspraak uit!”

Oxfam verwelkomt de veroordeling van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van katoendumping door de VS, maar nu moet de uitspraak in de praktijk omgezet worden. De beslissing is een belangrijke overwinning in de strijd tegen dumping. De WTO-uitspraak is dan ook het uitgelezen moment om eerlijker en meer solidaire handelsregels te eisen!

Volgens de WTO schenden bepaalde katoensubsidies van de VS de internationale handelsregels omdat ze leiden tot massale dumping op de wereldmarkt. Op 18 juni is de uitspraak, een gevolg van een Braziliaanse klacht tegen de subsidies, van kracht geworden. Als de VS hun beleid aanpassen zouden meer dan 10 miljoen West-Afrikanen kunnen profiteren van een hogere katoenprijs.

Maar niet te vroeg gejuicht!

De grote bedrijven en producenten die profiteren van het subsidiesysteem lobbyen intens opdat alles bij het oude zou blijven. Onderteken daarom onze petitie en vraag aan president George W. Bush dat hij gevolg geeft aan de uitspraak van de WTO en het dumpen van Amerikaans katoen stopt.

De petitie is te vinden op: http://www.oxfamsol.be/nl/petitie_katoen.html

* Pas uitgekomen: CD-Rom over directe actie

De CD-Rom bevat meer dan 60 minuten tekst, beeld en geluid over directe actie(s). Aan de hand van ruim 20 korte filmpjes wordt uitgelegd welke methodes er bestaan om actie te voeren en welk effect ze kunnen hebben. Voor een indruk van de inhoud, kijk op:
http://www.antenna.nl/organicchaos/directaction/index.html

Bestellen door 2 euro (meer mag natuurlijk) over te maken op gironr 609060 van XminY Solidariteitsfonds in Amsterdam ovv. CD-rom Directe Actie
Voor meer informatie:

Inhoud:
*) Groen Front over milieuacties
*) Hoe schilder je een reuzeleus
*) Collectief reclame te lijf gaan (collective adbusting)
*) Reclame punken (subvertising)
*) Bezettingen van bomen en huizen om snelwegen te voorkomen
*) Het tegenhouden van treinen met atoomafval
*) Fort Europa grensacties
*) Verbrand je paspoort
*) Vele Taarten
*) Wat te doen met gentechplanten
*) Technieken tegen bewakingstechnieken
*) Hoe saboteer ik de aanleg van een stuwdam
*) Aktie tegen vasthouden illegalen in Australië, Nederland en vliegtuigen
*) Wat te doen tegen bont, jagen en opgesloten dieren
*) Sloop de oorlogsmachine
*) Blokkeer de oorlogsmachine
*) Verjaag de oorlogsmachine
*) Bezet McDonalds
*) Kraak een huis

* Festival: “ReThink Europe”
Donderdag 1 tm zondag 11 juli
Maastricht

Parallel met de openingsconferentie van het Europese voorzittersschap van Nederland in Maastricht organiseert een collectief van kritische burgers uit Zuid-Limburg het ReThink Europe-festival. Terwijl in het Maastrichtse Congrescentrum ministers debateren over het concurrentievermogen van de Europese Unie, biedt zij dit weekend een kritisch perspectief op het gehele Europese project.

Maar liefst acht maal zal Maastricht – danwel een andere lokatie in Zuid-Limburg – het decor vormen voor hoog overleg. Reden voor feestelijkheden? Niet iedereen is onverdeeld enthousiast. Het standaardverhaal van de Europese Unie en de Europese eenwording vertelt ons over democratie, welvaart, veiligheid en vrede. Maar is ‘Europa’ eigenlijk wel zo democratisch? Wie profiteert er het meest van de welvaart en ten koste van wie of wat? Neemt de veiligheid daadwerkelijk toe en welke militaire of vredestichtende rol zal de Unie spelen in de wereld? Het zijn enkele van de vele open vragen die een kritische beantwoording behoeven. Vragen overigens die geheel passen in een wereldwijde kritische beschouwing van wat ook wel ‘globalisering’ wordt genoemd: het mondiale neo-liberale project dat gebaseerd is op een welhaast blind vertrouwen in de zegeningen van ‘de Vrije Markt’.

– donderdag 1 juli (vanaf 20 uur, locatie?): lezing en debat “Landbouwbelang” (Welke invloed heeft de bedrijfslobby op Europa?) mmv. de Filipijnse mensenrechtenactivist Jan Saturay en een spreker van het ‘Corporate Europe Observatory’.

– vrijdag 2 juli (vanaf 18:30 uur, in het Losstheater (3 E)): twee korte documentaires, waaronder “Food For Thought” (Fill your belly with yummy Organic food, Refill your mind with short docu).
Aansluitend muziek mmv. Deep Funk Floor Shakers Quientent, DJ Stick DoJah & Melvin Lardenoye (Release your mind with Altenative European/Global night Explosion).

– zaterdag 3 juli (vanaf 22 uur, Mgr. Nolenspark (nabij Universiteits Bibliotheek binnenstad): Openluchtfilm “The March” (Neem je eigen picknickkleedje en snacks mee).

– zondag 4 juli (vanaf 10 uur, locatie?): brunch met sprekers “Landbouwbelang” ism. de Tribune. Aansluitend: muziek door Turkse band en rond 14 uur een debat over de rol van de EU in het neoliberale globaliserings-proces (ism Attac, De Wereld Is Niet Te Koop en TNI). Verder is er een fototentoonstelling.

– van woensdag 7 tm zondag 11 juli (’s avonds, Lumiere ): filmprogramma. Iedere avond een film rond de thema’s Europa en globalisering.

Meer informatie: http://www.rethinkcollective.org of via

* Informele Ministeriële bijeenkomsten en andere evenementen op politiek niveau tijdens het EU-voorzitterschap juli 2004.

Voor meer informatie, zie:
http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=3C00205A64684B668D91B7D46A0
27C9EX1X55190X98

– Donderdag 1 juli: Bezoek van de Europese Commissie te Koningin te Wassenaar en regering te Den Haag. Zie: http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=B2113246B54241209FC52CA720521187X1X48040X46
– Donderdag 1 tm zaterdag 3 juli: Informele Raad voor Concurrentievermogen (EZ/OCW) te Maastricht
– Vrijdag 2 juli: Openingsconcert Cultureel Programma “Thinking Forward” (BZ/OCW) te Amsterdam. “Spetterend popfestival op de Dam van 19 tot 0:30 uur mmv. ondermeer Hind. Zie: http://www.thinkingforward.nl/site.php?lang=nl
– Dinsdag 6 tm woensdag 7 juli: Emancipatieconferentie (SZW) te Rotterdam
– Donderdag 8 juli: EU-Oekraïne top (AZ) te Den Haag
– Donderdag 8 tm zaterdag 10 juli: Informele Sociale Raad (SZW) te Maastricht
– Vrijdag 9 tm zaterdag 10 juli: Informele Transportraad (VenW) te Amsterdam
– Maandag 12 tm woensdag 14 juli: Informele bijeenkomst Ministers van Onderwijs en Cultuur (OCW) te Rotterdam
– Donderdag 15 juli: Bezoek van het Europese Parlement te Den Haag
– Vrijdag 16 tm zondag 18 juli: Informele Milieuraad (VROM/VenW) te Maastricht

Voor acties tegen EU, zie:
http://eu2004.eurodusnie.nl/

* Ecotopia Biketour Wenen – Gorinchem
Donderdag 1 juli tm maandag 9 augustus

De World Carfree Network organiseert een fietstocht van Wenen naar Nederland, met tussenstop in Berlijn voor de conferentie ‘Towards Carfree Cities’. Deze “Bread & Water Tour” is een 6 weken durend project voor iedereen die geïnteresseerd is in do-it-yourself milieuaktie, cultuur, natuur, gemeenschapsleven, fietsen en zomers ‘cool’ zijn.

De pure basisvorm van reizen: op de grond slapen, koken op kampvuren en op ongedwongen wijze mensen ontmoeten. Het is een tijdelijke eco-mobiele en duurzame gemeenschap. Terwijl de tour op zich al een aktie is die aantoont dat minder meer is, zullen we ook akties gaan doen gericht op bepaalde thema’s die te maken hebben met de plaatsen die we bezoeken. Het is mogelijke om zelf workshop te geven of diskussies te initieren over je favouriete thema. Neem daarvoor zomogelijk zelf informatie mee.

In Slot Loevestein (bij Gorinchem) wordt aansluitend van 9 tm 23 augustus het Europese jongeren-milieufestival Ecotopia 2004 gehouden (met als thema: “voedsel en landbouw”), georganiseerd door EYFA (European Youth for Action) en een coalitie van vijf Nederlandse
organisaties (A SEED, IVN-jong, JMA, LHUMP en VIA).

Breda & Water: http://www.thebiketour.net/ of
Ecotopia: www.eyfa.org/ecotopia2004intro of 020-6657743/ 06-42501943 (Tabitha v/d berg)

* Congres: Cultural Analysis Summer Academy [CASA]
“From the Ivory Tower to the Streets: Acting and Spectating”
Vrijdag 2 tm maandag 5 juli
(lokatie bekend na registratie)
Amsterdam

Een vierdaags congres waarin onderzocht wordt of en hoe kritisch denken een actieve bijdrage kan leveren voor de noodzakelijke (her-) verdeling van kennis en informatie in deze tijd van dominante neoliberale monoloog en nieuw imperialisme. Over de communicatie
tussen universiteiten en sociale bewegingen, en over de privatisering van onderwijs.

Vrije universiteiten, autonome onderzoekscollectieven, en activistische wetenschappers ontwikkelen alternatieven voor de kennisproductie en netwerken voor het delen van die kennis. Anderen, binnen de muren van de universiteit, buigen zich over de vraag hoe die instellingen omgevormd kunnen worden tot plaats voor het creatieve en opbouwende informatiedeling, actieve deelname, kritiek en ontwikkeling.

De banden tussen academici/studenten en sociale activisten zijn echter zwak en moeten versterkt worden. De CASA-bijeenkomst biedt een plaats voor diskussie hierover. Welke kennis is bruikbaar voor sociale bewegingen, ten behoeve van sociale transformatie? Hoe moet die kennis worden geproduceerd, verspreid en veralgemeniseerd? Hoe kunnen de strijd binnen de universiteit en het activistische onderzoek elkaar onderling versterken? Hoe kunnen openbare ruimten heroverd voor het propageren van productive kennis? Welke netwerken en bronnen zijn beschikbaar en wat moet er opgebouwd worden? Hoe kan kennis gemobiliseerd en omgezet worden ten behoeve van actie? Voertaal Engels.

Voor aanmelding:of http://casa.manifestor.org/participate.html
Meer informatie en programma: http://casa.manifestor.org

* Plenaire vergadering Nederlands Sociaal Forum
Dinsdag 6 juli (van 19 tot 22 uur)
Locatie wordt binnenkort bekendgemaakt
Utrecht

Op deze plenaire vergadering bespreken alle betrokken organisaties, groepen en mensen de organisatie van het eerste Nederlands Sociaal Forum dat op 26, 27 en 28 november 2004 plaatsvindt in Amsterdam. Het NSF is een unieke ontmoetingsplaats voor alle mensen die zich wereldburger voelen en verder denken dan Nederland, mensen die geloven in internationale solidariteit. Andersglobalisten, activisten voor solidaire en duurzame ontwikkeling, in vakbonden en levensbeschouwelijke organisaties, kortom iedereen die werkt aan verandering en een wereld waarin de mens centraal staat.

Iedereen die het World Sociaal Forum-charter of principles onderschrijft kan mee te doen aan het NSF. Een debat, discussie, workshop of actie organiseren, of een culturele bijdrage leveren; alles is mogelijk!

Alle informatie over het Nederlands Sociaal Forum en de werkgroepen is binnenkort te vinden op deze website http://www.sociaalforum.nl Tot die tijd is het Nederlands Sociaal Forum bereikbaar via het email adres: info@sociaalforum.nl.

*) infoavond: “Software patenten en hun problemen”
Woensdag 7 juli (vanaf 20 uur)
ASCII Internetwerkplaats, Kinkerstraat 92-94
Amsterdam

ASCII houdt een info-avond over softwarepatenten onder de titel “Innovaties onder Lock and Key – Software patenten en hun problemen”.

Vaak wordt beweerd dat patenten bedoeld zijn voor het beschermen van hen die nieuwe technologie of methoden ontwikkelen. In werkelijkheid zijn patenten echter vaak een middel voor grote ondernemingen om verdere ontwikkeling juist af te remmen of tegen te houden. Bedrijven kopen patentrechten op om concurrenten te weerhouden (op goedkope wijze) alternatieven of verbeteringen te ontwikkelen.

In de VS kunnen eenvoudige zaken als web-shops of het dubbelklikken gepatenteerd worden. Het zijn lucratieve acties die het verdere gebruik, ontwikkeling en verspreiding kunnen tegen in de open-source en de vrije-software ontwikkelingssectoren. De EU lijkt de VS hierin te gaan volgen.

Tijdens de avond komen aan bod:
– algemene informatie over patentwetgeving;
– huidige trends in VS en EU;
– Case-studies van pas uitgegeven patenten;
en zal er gediskussieerd worden over de gevaren voor innovatie en ontwikkeling.

Meer informatie bij decoy:

* Busreis met EU lobbytour in Brussel
Vrijdag 9 juli
Brussel (bussen vanuit Amsterdam, evt Breda)

XminY en Attac organiseren een busreis naar de Europawijk in Brussel waar Corporate Europe Observatory een rondleiding zal geven langs de gebouwen van de informele macht. Behalve de gebouwen van de belangrijkste Europese instellingen, zal de tour ook de
hoofdkwartieren van industrielobby-groepen, public relations-bedrijven en andere sleutelfiguren aandoen. Allen gebouwen van organisaties die een rol spelen op het Europese niveau van “corporate politics” en een gunstige ligging hebben dichtbij de machtscentra.

Sinds 1997 doet CEO onderzoek naar, en voert campagnes tegen de groeiende invloed van internationale bedrijven op de Europese besluitvorming.

De bus zal vrijdagochtend 9 juli om 8:30 uur vanuit Amsterdam (nabij CS)vertrekken en – bij voldoende belangstelling – onderweg Breda aandoen als tweede opstapplaats. De bijdrage in de kosten bedraagt 10 euro. Er kunnen maximaal 40 personen mee. Wie het eerst komt…

Opgeven viaof 020-6279661
Voor meer informatie over rondleiding: http://www.corporateeurope.org/lobbycracy.html

* Climate Action Summer School
Vrijdag 16 tm zondag 18 juli
Villa Vendex, Ronddeel 24
Maastricht

Vereniging Milieudefensie organiseert op 16, 17 en 18 juli een Alternatieve Klimaat Conferentie rondom de top van milieuministers in Maastricht. Activisten uit heel Europa komen op deze Summer School bijeen voor debatten, workshops, en lezingen over klimaatverandering en voor actietraining, films en feest. Op zaterdag de 17e wordt er actie gevoerd.

De Activisten School verzorgt actietrainingen en workshops over het omgaan met de media, daarnaast zijn er lezingen door klimaatonderzoekers, films over klimaatverandering en natuurlijk muziek.

Toegang gratis. Slaapplaatsen en biologisch veg. catering aanwezig. Meer informatie: 043-3265121 ofof pieter.rietman@milieudefensie.nl.
En: http://www.milieudefensie.nl/klimaat.

* Actie Milieudefensie “Flessenpost voor staatssecreratis Van Geel”
Zaterdag 17 juli
Maaskade bij Crown Plaza Hotel (12:45 uur)
Maastricht

Als hoogtepunt van de actie ‘SOS Climate Change’ bezorgt Milieudefensie op 17 juli op spectaculaire wijze vele duizenden handtekeningen bij de EU-Milieuraad in Maastricht. De handtekeningen zullen in de vorm van flessenpost via de Maas arriveren om de noodsituatie rond klimaatverandering te benadrukken. Daarna zal staatssecretaris Van Geel, die de milieutop voorzit, de flessenpost in ontvangst nemen.

Milieudefensie en tienduizenden ondertekenaars roepen staatssecretaris Van Geel op om het Nederlands EU-voorzitterschap te gebruiken om klimaatverandering aan te pakken. Nederland heeft nu de kans om Europese afspraken te maken voor meer duurzame energie en forse uitstootreductie van broeikasgassen. De handtekeningen worden omstreeks 12:45 uur met vlotten en bootjes over de Maas naar het conferentieoord van de ministers in Maastricht gevaren. Op de kade worden de handtekeningen aan Van Geel en zijn EU-ministercollega’s aangeboden.

Meer informatie: http://www.milieudefensie.nl/persber/klimaat/040621.htm

* Politieke debatten op de Gentse Feesten –
“Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden”
Zondag 18 tm maandag 26 juli (elke dag van 14 tot 18 uur)
Francois Laurentinstituut, Onderstraat 10
Gent

Vzw Trefpunt organiseert ism. Democratie 2000 deze vijftiende reeks van debatten tijdens de Gentse Feesten met de woordvoerder voor Attac Vlaanderen, Eric Goeman, als moderator.

De kloof tussen arm en rijk groeit net als het aantal oorlogen en burgerslachtoffers. De vrije markt is dominant, de milieuvernietiging gaat maar door en de sociale verworvenheden worden verder afgebroken. In de jaren negentig werden er onder sociaaldemocratisch bewind naar hartelust geliberaliseerd en geprivatiseerd en werden de commerciele massamedia de belangrijkste informatiebron voor de meerderheid van de mensen. Op het einde van de jaren negentig kwamen de andersglobalisten. Ze boden verzet en hoop, maar hebben nog geen grote overwinningen kunnen boeken… Een andere wereld is dringend nodig…

Het programma in vogelvlucht:
– Zondag 18 juli: “Hoeveel Europa kan de samenleving verdragen?”
– Maandag 19 juli: “De toekomst van de sociale zekerheid in een geglobaliseerde wereld?”
– Dinsdag 20 juli: “Hoeveel NGO’s kan het Zuiden verdragen?”
– Woensdag 21 juli: “Hoeveel multiculturaliteit kunnen onze steden verdragen?”
– Donderdag 22 juli: “Hoeveel politiek populisme kan een democratie verdragen?”
– Vrijdag 23 juli: “Hoeveel dominantie van de VS kan de wereld nog verdragen?”
– Zaterdag 24 juli: “Hoeveel globalisering kan de wereld verdragen?”
– Zondag 25 juli: “Hoeveel milieuvernietiging kunnen wij nog overleven?”
– Maandag 26 juli: “Hoeveel extreem-rechts kan Vlaanderen nog verdragen?”

De inkom is gratis, inschrijving vooraf niet nodig. Bar open vanaf 13:30 uur.
Meer informatie over de sprekers op: http://trefpuntvzw.be
http://www.trefpuntvzw.be/trefpunt/02_feesten/2004/frameset17.htm

* Fietstocht “Voor eerlijk gemaakte sportkleding!”
Donderdag 29 juli (start om 11:30 uur)
Cafee ’t Ledig Erf, Tolsteenbrug 3
Van Utrecht naar Leuven (160 kilometer)

Schone Kleren Kampagne (SKK) fietst naar Leuven (B) om het internationaal Olympisch comitee en de fabrikanten van sportkleding en -schoeisel te laten weten dat de arbeidsomstandigheden in de sportmerkfabricage moeten verbeteren. De route is grootdeels door de natuur.

De fietstocht is onderdeel van de campagne “Fair Play op de Spelen, eis eerlijk gemaakte sportkleding” die SKK samen met FNV en Novib voert in aanloop naar de Olympische Spelen. De campagne roept het Internationale Olympische Comité (IOC) en sportmerken zoals Fila, Kappa, Lotto, Umbro, Asics en Mizuno, op tot eerlijke sportkleding en een verbetering van arbeidsomstandigheden in de sportkleding- en de sportschoenenindustrie. De Belgische Schone Kleren Kampagne organiseert een aansluitende fietstocht van Leuven (B) naar Athene (G) om de aandacht te vestigen op de Olympische kampioenen die zeker een medaille verdienen voor hun werk: de vrouwen en mannen die werken in de sportkledingfabrieken.
Bij de opening van de Olympische Spelen op 13 augustus zullen alle handtekeningen voor eerlijke sportkleding uit de meer dan 25 landen die meedoen aan de ‘Play Fair at the Olympics’ campagne, aan het IOC worden aangeboden.

Opgeven voor fietstocht NL-B: Schone Kleren Kampagne. Info: Saskia Berends 020-4122785 of
Meer informatie: http://www.schonekleren.nl/campagne/olymp-04-06-29.htm
Meer over Fair Play: http://www.fairolympics.nl of
http://www.fairolympics.nl/agenda/activiteiten_in_nederland.aspx

* Fietstocht “Voor eerlijk gemaakte sportkleding!”
Vrijdag 30 juli tot vrijdag 13 augustus
Van Leuven (B) naar Athene (G)

Govaka organiseert deze fietstocht waaraan 24 Belgische mannen en 1 Nederlandse vrouw!, goed getrainde wielertoeristen, meedoen. Hun boodschap aan de mannen en vrouwen die sportkleding maken:
* zorg dat er vakbonden zijn
* vecht voor je rechten
* zorg dat er vakbonden zijn
* niet opgeven
Ze vragen de Belgische deelnemer aan de Spelen, Filip Meirhaeghe, om een eventueel te winnen medaille op te dragen aan de makers van sportkleding.

De rit doet de volgende Belgische biersteden aan: Leuven, Hoegaarden, Ciney en Rochefort. Op verschillende plaatsen onderweg wordt de groep opgewacht door actievoerders en pers. Volg vanaf 30 juli de fietsers via www.schonekleren.be

Meer informatie: http://www.schonekleren.be/trekhetjeaan/fietstocht.htm

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag.)