Ga naar de inhoud

WTO-top: wat staat er op de agenda?

Eind van de maand komt de WTO weer met een voltallige ministeriële conferentie bijeen in Genève.
Dit gebeurt precies tien jaar na ‘Seattle’ terwijl het WTO-proces nog steeds vast lijkt te zitten. Aanvankelijk werd gedacht aan een soort symbolische bijeenkomst, die ook kon dienen om te voldoen aan de verplichting om tenminste eens in de twee jaar zo’n bijeenkomst te beleggen. Ook zou de bijeenkomst kunnen dienen om in ieder geval een gezamenlijke overeenkomst te sluiten, die naar buiten toe gepresenteerd kan worden als overwinning.

Maar ook tegenstanders van de vrijhandelsagenda van de WTO maken plannen en mobiliseren voor de conferentie.

4 min leestijd
wto_smash

Ondertussen worden er allerlei voorbereidingen getroffen om toch ook inhoudelijke zaken te beklinken. Er wordt druk gewerkt in Genève (en eerder in India) aan de verschillende dossiers. Directeur Generaal Pascal Lamy heeft op 23 oktober samengevat waar het volgens hem om gaat. Met name onderhandelingen over landbouw en ‘NAMA’ (= afspraken over markttoegang voor andere dan landbouwproducten) zouden goede kansen maken. Een ander ingrijpend dossier is dat van de diensten. Dat zijn allen thema’s waarbij verdere ‘vrijhandel’ grote gevolgen zal hebben, voor arme landen en dichtbij. De vorderingen op deze verschillende thema’s zijn goed te volgen via de kritische website van Third World Network .

Op 28 november is er een demonstratie (14:00 uur Place Neuve, website)

Op zondag 29 november is er een tegentop, georganiseerd door allerlei ngo’s.

De WTO-vergadering zelf is van maandag 30 november tot woensdag 2 december. Radicale groepen uit Zwitserland roepen op om tijdens die dagen acties te voeren. (link).

Verder is er een karavaan die vanuit Genève naar Kopenhagen zal trekken (via Parijs/Brussel/Hamburg) zie ook overzichtje op indymedia.nl

Zie ook: (Duitstalige) krant over WTO en landbouw (pdf) http://www.anti-wto.ch/Seiten/Antidot_Internet.pdf

Het losse verbond Our World is Not For Sale heeft een verklaring opgesteld onder te titel “Wereldwijde omslag” waarin de kern van de kritiek op de WTO wordt geschetst en opgeroepen om “De krachten te bundelen om de samenspelende crises het hoofd te bieden evenals de verdragen over handel en investeringen en andere blinde belangenbehartigers van door het bedrijfsleven aangevoerde mondialem economie, en beginnen met het samen vormgeven van een duurzame economische toekomst.”
De oproep eindigt als volgt:
“Terwijl we verzet mobiliseren voor weer een ministeriële bijeenkomt van de WTO, eind November, die bedoeld is ter bevordering van uitbreiding van de macht van de WTO — precies tien jaar na de “Battle of Seattle” en maar enkele dagen voor de cruciale VN-klimaatconferentie in Kopenhagen — laten we de krachten bundelen voor een gemeenschappelijke zaak. Om de mondiale en systematische crises te boven te komen die nu de planeet teisteren, moeten we gezamenlijk oproepen tot de opbouw van een nieuwe economische orde — een die de bevrediging van de basale menselijke noden centraal stelt en de implementatie van all sociale, economische, culturele, politieke en mensenrechten — en een die gebaseerd is op modellen van productie en consumptie die de grenzen van natuurlijke hulpbronnen van de planeet respecteert, een rechtvaardige verdeling van deze bronnen onder mensen, en het gebruik van schone, veilige en hernieuwbare energiebronnen. Als een belangrijke eerste stap naar een nieuwe economische orde, eisen we de opheffing van het neoliberale model van wereldhandel, dat vervangen moet worden door een alternatief multilateraal handelsmodel. Een die eerlijk is, duurzaam en participatoir.

Wij roepen daarom alle sociale bewegingen, vakbonden en maatschappelijke organisaties op de hele wereld op om samen met ons te werken de komende maanden om zich te verzetten tegen het neoliberale en handels- en globaliseringssysteem dat de mondiale crises veroorzaakt en verergert.

  • .) Door acties te organiseren en de achterban te mobiliseren om te voorkomen dat de Doha Ronde van de WTO afgerond wordt, voorafgaand aan en en na de ministeriële vergadering in Genève;
  • .) Door mee te werken en aan te prijzen dat er een moratorium komt op onderhandelingen over bilaterale en bi-regionale vrijhandelsakkoorden in bepaalde landen en regio’s
  • .) Door actie te ondernemen opdat de WTO en diens neoliberale model van handel gedeligitimeerd wordt als verkeerde oplossingen aan de vooravond van de Klimaattop in Kopenhagen.
  • Als subjecten van de geschiedenis, is het tijd om te eisen dat er een wereldwijde omslag komt, nu voordat het te laat is!

Tot zover de vertaling van de oproep van Our World Is Not For Sale.

Op globalinfo.nl zullen de komende tijd updates verschijnen over de ontwikkelingen rond de WTO.
En komende donderdag 19 november is er een workshop over de bovengenoemde bilaterale vrijhandelsakkoorden.