Ga naar de inhoud

woe 27 webinar: Verzet tegen transnationale huisbazen

Verzet tegen transnationale huisbazen. Hoe de grensoverschrijdende strategieën tegen te gaan van bedrijven die beleggen in woningen.

4 min leestijd

wo 27/10/2021, 18:00 – 20:00

zoomlink

(in Engels)

Het tweede deel van onze online webinarreeks ‘Huurders en macht in Europa’

http://www.reclaiming-spaces.org/tenants-and-power/

Presentatie:

  • Expanding Vonovia: The current state of big financialised housing industries. Knut Unger, MieterInnenverein Witten (Tenant Union) and MieterAKTIONärin (critical real estate shareholders), Witten/Ruhr, Germany
  • Vonovia/Hembla in Sweden. Ilhan Kellecioglu, Ort till Ort, Stokholm-Husby
  • Financial industries and housing in the Netherlands. Kees Stad, Globalinfo, Amsterdam
  • Perspectives of tenant organisation at transnational landlords. The example of Akelius/Heimstaden. Yagner and Ella, StopHeimstaden & StoppAkelius Alliance in the Making, Berlin

In het tweede deel van onze serie onderzoeken we de grensoverschrijdende, expansieve bedrijfsmodellen van gefinancialiseerde vastgoedgroepen en investeringsplatforms zoals Vonovia SE, Blackstone, Akelius, Heimstaden en anderen. Welke methoden en strategieën gebruiken deze bedrijven om het rendement van hun investeerders veilig te stellen en te verhogen? Welke rol spelen grensoverschrijdende “investeringen”, aan- en verkopen in dit verband? Wat zijn de gevolgen voor huurders, woningaanbod, steden en regio’s? Welke invloed kunnen machtige onroerendgoedmaatschappijen hebben op het huisvestingsbeleid van de staat? Welke mogelijkheden hebben en gebruiken huurders en civiele samenlevingen om hun belangen tegen deze economische machten te verdedigen of te doen gelden? Welke rol spelen de strijd om huurprijzen, servicekosten, renovaties en de dagelijkse controle op woningen hierbij? In welk organisatorisch en politiek perspectief kunnen deze strijdpunten zich ook transnationaal met elkaar verbinden? Welke taken staan ons in dit verband in de nabije toekomst te wachten?

De serie wordt georganiseerd met de technische steun van de Rosa Luxemburg Stichting.

https://www.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/ONGWV

Het evenement is bedoeld als een momentopname en een opmaat tot activistisch onderzoek. Tenslotte dient het om de balans op te maken van de prioritaire vragen en kwesties.

— Achtergrond

In de afgelopen jaren heeft met name Vonovia SE zich transnationaal uitgebreid buiten Duitsland, met name in Oostenrijk en Zweden, en heeft het zijn zinnen gezet op nog meer locaties. Dit jaar was de overname van Deutsche Wohnen echter de meest spectaculaire daad. De groep speelt ook een rol in de aandelenhandel met de Adler-groep. Op lange termijn is het minstens even belangrijk om de werkterreinen uit te breiden tot alle diensten die verband houden met huisvesting, verbouwing en nieuwbouw, energievoorziening en het beheer van hele stadswijken.

Alleen de omvang van Vonovia maakt de gewenste industriële innovatie mogelijk in de efficiënte absorptie van de inkomsten van de huurders. Tegelijkertijd resulteert dit in een bredere politieke invloed op de regulering van de woningbouw, die momenteel bijvoorbeeld tot uiting komt in de coalitieonderhandelingen in Duitsland en Berlijn. De nieuwe kwaliteit van een huisvestingsbeleid en stedelijke ontwikkeling die gedomineerd wordt door de logica van de financiële industrie staat in schril contrast met de eisen van de bevolking inzake huurcontrole, onteigening en socialisatie. Knut Unger, huurdersvereniging Witten en mieteraktionärin.de, zal het probleem introduceren met de uitbreiding van Vonovia als voorbeeld.

Ilhan Kellecioglu, Ort till Ort, Stockholm-Husby, die onlangs een boek publiceerde over de praktijken van Vonovia/Hembla, zal onder meer uitleggen met welke problemen Vonovia-huurders in Zweden te kampen hebben en hoe zij zich daartegen verzetten en hoe zij zich – samen met anderen – met politiek succes verzetten tegen de verdere vermarkting van de woningsector.

Andere bijdragen gaan over de rol van fondsbeheerders zoals “Blackstone” aan de hand van het voorbeeld van Nederland en de praktijken en recente transacties bij de woningcorporaties Akelius en Heimstaden. Dit laatste voorbeeld zal ook worden gebruikt om aan te tonen welke perspectieven een grensoverschrijdend “syndicalisme van huurders” kan spelen ten opzichte van transnationaal vastgoedkapitaal.

De moderator is Rita Silva, Habita!, Lissabon.

wo 27/10/2021, 18:00 – 20:00

https://zoom.us/j/97623103348?pwd=N05MSWlVYTd3QXNQWHdqMkl1QjRPZz09