Ga naar de inhoud

Witwassen is geen misdrijf zonder slachtoffers

Op 3 februari 2017 heeft SMX Collective in Nederland een aanklacht ingediend tegen De Rabobank Groep. We droegen informatie en argumenten aan vanuit het nationaal en internationaal strafrecht die de noodzaak aantoonden voor een onderzoek van het Openbaar Ministerie. We vroegen de Officier van Justitie niet alleen te onderzoeken of de Rabobank en haar leidinggevenden voldoende hadden gedaan om witwassen te voorkomen, maar ook om de ernstige humanitaire gevolgen van deze misdaad in Mexico mee te nemen in het onderzoek.

3 min leestijd

(Verklaring SMX Collective, zie Engelse versie en veel meer informatie op hun website)

Recent nieuws vanuit de Verenigde Staten werpt nieuw licht op deze zaak. In de Verenigde Staten wordt de Rabobank verantwoordelijk gehouden voor de illegale praktijken waarbij meer dan 300 miljoen euro door Amerikaanse financiële instellingen zijn gesluisd. De openbaar aanklager in de VS beweert: “this bank deliberately allowed hundreds of millions of dollars of suspicious cash transactions and wire transfers to flow through its branches and took measures to hide this activity from regulators”. De Rabobank had kennis over de aard, omvang en duur van het witwassen tot haar beschikking. De bank bekende echter alleen schuld van relatief kleine overtredingen zoals het belemmeren van het werk van toezichthouders.

Over het algemeen is de uitkomst van het Amerikaanse onderzoek een grote stap in de strijd voor gerechtigheid in Mexico. Het is alleen niet genoeg. Na het betalen van een financiële boete zal de bank haar business as usual voortzetten. Hetzelfde gebeurde in de HSBC zaak zes jaar geleden, toen de bank tot een schikking kwam van $1,92 miljard. Wat betekenen deze schikkingen voor de slachtoffers van het drugsgeweld in Mexico? Hoe zit het met de impact van witwassen op de groei van drugskartels en hun misdaden? En welke garanties gelden er om herhaling te voorkomen?

Het witwassen van drugsgeld is een ernstige misdaad. De impact gaat verder dan financiële instellingen. Het draagt bij aan de mensenrechten crisis in Mexico omdat het geweld faciliteert, corruptie versterkt en straffeloosheid legitimeert. Als gevolg van drugsgeweld zijn sinds 2006 meer dan 230.000 mensen vermoord en meer dan 30.000 mensen verdwenen. Ook zijn meer dan 100 journalisten vermoord.

Met deze cijfers in het achterhoofd lijkt de Amerikaanse schikking zeer beperkt. Terwijl de Rabobank haar rol bij het witwassen van drugsgeld erkent, worden geen juridische stappen genomen om de bank aansprakelijk te stellen voor de humane gevolgen van hun acties. Het resultaat van het Amerikaanse onderzoek biedt echter wel verder bewijs en legitimiteit voor een Nederlands onderzoek naar de rol van de Rabobank in mensenrechtenschendingen.

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft haar werk gedaan, nu wenden we ons tot het Nederlandse Openbaar Ministerie om hetzelfde te doen. Al een jaar geleden hebben wij aangestuurd op een onderzoek naar de betrokkenheid van de Rabobanken in mensenrechtenschendingen in verband met het witwassen van drugsgeld. We vragen de openbaar aanklagers in Nederland niet zwijgend toe te kijken, maar hun principes en inzet te tonen om mensenrechten te beschermen en te verdedigen. Hopelijk zal het onderzoek in Nederland niet alleen leiden tot een schikking, zoals in het verleden is gebeurd. Als SMX Collective zijn wij ervan overtuigd dat het Nederlandse Openbaar Ministerie een fundamentele rol kan speken in het creëren van gerechtigheid voor de ernstige misdrijven begaan in Mexico door de steun van een Nederlandse bank.

Witwassen is geen misdaad zonder slachtoffers.

SMX Collective, Amsterdam 8 Februari 2018
https://moneylaunderingkills.nl/