Ga naar de inhoud

Wetteren 11 gaan in beroep en wijzen de échte criminele ggo-bende aan.

Op 24 september jl werden de 11 actievoerders van Field Liberation Movement veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen tussen de drie en de zes maanden, en het betalen van boetes en schadevergoedingen ten belope van bijna 30.000 euro.

3 min leestijd

(Bron: fieldliberation.org)

De correctionele rechtbank van Dendermonde bestempelde hen als een criminele bende, en wilde niet ingaan op de vraag of ggo’s nu gevaarlijk zijn of niet voor mens en milieu.

Het aanvaarden van dergelijke straf zou een gevaarlijk precedent scheppen voor al wie in de toekomst nog actie wil voeren, dus daarom gaan de aardappelactivisten nu in beroep.

De rechter wilde ook niet stilstaan bij de behoorlijk schimmige manier waarop ggo-proefvelden in Vlaanderen worden toegelaten, en de invloed van de biotech-industrie hierbij.

Het uithollen van inspraakprocedures, en het buitenspel zetten van critici die waarschuwen voor allerhande risico’s voor mens en milieu, is de laatste jaren een trend geworden in het Vlaamse ggo-beleid.

Zo gaf de bevoegde Adviesraad voor de Bioveiligheid op 2 oktober 2013 nog een gunstig advies voor de aanplant van een zevenjarig ggo-populierenbosje te Wetteren, waarbij slechts vier van de twaalf leden zich positief uitspraken, en ondanks fel protest van minstens twee experten. (1) 

De ggo-maïsveldproeven te Wetteren kregen vorig jaar ook al een vernietigend oordeel, en de aardappelveldproef werd door een Gentse rechter in 2012 zelfs illegaal verklaard.

Steven Desanghere, één van de 11 veroordeelden, verklaart: “Wij zijn activisten, geen criminelen. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) daarentegen, is de drijvende kracht achter de ggo-goednieuwsshow in Vlaanderen, en organiseert alle ggo-veldproeven in ons gewest. Dit instituut, nota bene betaald met belastinggeld, doet zich telkens voor als neutraal en strikt wetenschappelijk, maar blijkt nauw verweven met tal van gifmultinationals, die hun eigen financiële belangen laten primeren op de volksgezondheid. De boer, de consument  en het milieu zijn steeds de pineut. Is dat niet crimineel? “

Ter gelegenheid van “30 jaar plantenbiotechnologie”, een groots symposium dat VIB op 12 november 2013 organiseert in de Handelsbeurs te Gent, vallen de maskers echter af. Die dag wordt de rode loper uitgerold voor eregast Robert Fraley, spreekbuis van Monsanto, de beruchtste gif-firma ter wereld, met een behoorlijk criminele reputatie.

Desanghere: “Wij hebben dan ook een sterk vermoeden dat er op 12 november in het hartje van Gent een uitgesproken criminele bende samenkomt, en vragen de autoriteiten hier een stokje voor te stoken.”

De sympathisanten van Field Liberation Movement vragen aan  beleidsmakers, wetenschappers en burgers om hun verantwoordelijkheid op te nemen en zich op zijn minst te distanciëren van de criminele bendevorming tussen Monsanto, VIB en andere ggo-giffirma’s, die plaats grijpt op 12 november, in het hartje van Gent. Het gaat per slot van rekening om de toekomst van onze kinderen en van de planeet, en druist diametraal in tegen de sociale en ecologische ambities waar het Gentse stadsbestuur zich net voor wil inzetten. Wordt ongetwijfeld “vervolgd”.

  1. http://www.bio-council.be/docs/BAC_2013_0580_CONS_rev0410.pdf
  2. http://www.vib.be/en/about-vib/30YearsGMO/Pages/Symposium.aspx