Ga naar de inhoud

Wetenschap moet fossiele bedrijven weren uit klimaatdiscussie

Utrecht, 14 december – Vanmiddag is een presentatie van Shell verstoord door een groep zingende klimaatbeschermers. Ewald Breunesse, bestuurslid van Shell, sprak op een symposium van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) over het versnellen van de transitie naar duurzame energie. De groep maakte duidelijk dat zolang Shell het klimaat blijft verwoesten en noodzakelijke maatregelen blokkeert, het bedrijf geen podium verdient om te spreken over oplossingen.

3 min leestijd

(Door Persbericht Fossielvrij, zie origineel hier)

De KNAW is een gerespecteerde wetenschappelijke organisatie. Het is onaanvaardbaar dat het koninklijke boegbeeld van de Nederlandse wetenschap een podium biedt aan dit bedrijf dat klimaatverandering veroorzaakt en elke dag doelbewust doorgaat met het verergeren ervan”, zegt Liset Meddens, directeur van burgerbeweging Fossielvrij NL “Shell wordt ten onrechte gepresenteerd als leider in de energietransitie. Dat gaat in tegen alle bevindingen van wetenschappers. De wetenschappers dus die het KNAW vertegenwoordigt.”

Shell heeft bewust kennis achtergehouden over de verstrekkende klimaateffecten van fossiele brandstof. De multinational is verantwoordelijk voor grootschalige milieu-, en klimaatschade en mensenrechtenschendingen, onder andere in Nigeria. “Zo’n bedrijf hoort niet thuis op een podium van een wetenschappelijk symposium,” aldus Meddens. “En zeker niet om te spreken over oplossingen voor het klimaatprobleem. Shell doet alsof het serieus bezig is met de transitie naar duurzame energie, maar die investeringen zijn verwaarloosbaar: slechts enkele procenten van het totale jaarbudget. Als je voorbij de mooie praatjes kijkt, zie je dat schaliegas en olieboringen in kwetsbare oceaangebieden Shell’s belangrijkste speerpunten zijn. Ja, Shell heeft ook zonnepanelen, maar in Oman en Californië zet Shell die panelen in om extra olie op te pompen. Zonder deze techniek zouden die velden niet meer rendabel zijn.”  

De burgers verstoorden de presentatie door met een grote groep vanuit de zaal te zingen en flyers uit te delen. “Shell liegt”, zongen ze. “De wetenschap moet zich bevrijden van de invloed van fossiele bedrijven.” Meddens: “Bedrijven als Shell beïnvloeden de politiek, ons onderwijs en onze universiteiten. Ze maken ons wijs dat we nog heel lang fossiele brandstoffen nodig hebben. Hiermee belemmeren ze de transitie naar duurzaam in plaats van de noodzakelijke versnelling door te voeren. Wij zijn het zat dat Shell een podium krijgt op toonaangevende bijeenkomsten zoals deze, terwijl de multinational feitelijk vasthoudt aan z’n oude fossiele businessmodel dat het leven op aarde bedreigt.”

De zangers hebben het symposium op eigen initiatief verlaten. Hun doel, duidelijk maken dat Shell niet thuishoort op deze conferentie, is bereikt. Ze spreken van een geslaagde actie en hopen dat de KNAW bij een volgende gelegenheid sprekers selecteert op hun werkelijke bijdrage aan het stoppen van klimaatverandering. Ook Shells strategiewijziging van 28 november is niet genoeg om de opwarming van de aarde tot 1.5 C graden te beperken. CEO Ben van Beurden zei dat de emissies per verkocht product omlaag gaan. Dus als Shell meer verkoopt, kunnen de totale emissies best nog eens stijgen. Meddens: “Met rekentrucs los je het klimaatprobleem niet op.”

Over Fossielvrij

Fossielvrij is een wereldwijd succesvolle burgerbeweging die publieke instellingen oproept de banden met de vervuilende fossiele brandstof industrie te verbreken om de transitie naar een eerlijke, duurzame energievoorziening te versnellen.