Ga naar de inhoud

Weer activisten gearresteerd in Italie

Begin december is er een tweede golf arrestaties geweest van Italiaanse activisten. Ze worden ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de ongeregeldheden tijdens de demonstraties tegen de G8-top in Genua

2 min leestijd
Placeholder image

(Uit WTO-ZIP nr. 21)

Indymedia België meldt dat er op 4 december j.l. in Italië 23 activisten uit de ‘antiglobalistische beweging’ zijn gearresteerd in verband met feiten gepleegd tijdens de gebeurtenissen rond de G8-top in Genua (juli 2001). Naast beschuldigingen van vernieling, plundering, verzet tegen ordehandhavers wordt hen ‘verstoring van het openbare veiligheidsgevoel’ verweten (…) en van – een nieuwe strafbaar feit – “morele of psychologische medeplichtigheid” (ofwel door aanwezigheid of door aanmoediging het anderen doen aanzetten tot geweldsdaden).

Deze arrestatiegolf vind plaats kort na de vrijlating van de 20 arrestanten van de eerste golf op 15 november waartegen de aanklachten niet bewezen konden worden. Maar ook kort na de seponering van de zaak tegen de agent die Carlo Giuliano in Genua neerschoot. Een rechterlijk besluit geeft ‘wettelijke zelfverdediging’ aan zonder dat er een diepgaand onderzoek heeft plaatsgevonden.

Op 4 december werden ook de meeste beschuldigingen ingetrokken tegen 93 activisten die in Genua in de Diaz School door de politie werden mishandeld en gearresteerd. Beschuldigingen wegens verzet, wapenbezit, diefstal en toebrengen van verwondingen konden niet hard worden gemaakt; hen blijft alleen een beschuldiging boven het hoofd hangen wegens “deelname aan een organisatie opgericht met het oogmerk een misdrijf te plegen.”

Uit de opeenvolgende juridische activiteiten wordt geconcludeerd dat dit alles past in een vóór ‘Genua’ opgesteld plan: de totale criminalisering van de antiglobalistische beweging. En meer arrestaties worden daarom verwacht.

Bron:
– ‘Italië : operatie ‘Delta’ arresteert 23 activisten voor gebeurtenissen in Genua’, Lize (6 december 2002), stuk op indymedia

Meer over voorgeschiedenis en andere repressiefeiten sinds ‘Genua’ in ondermeer van Dusnieuws 38 (december 2002; http://squat.net/eurodusnie/), en verschillende berichten op http://www.indymedia.nl en https://www.globalinfo.nl/

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag.)