Ga naar de inhoud

Wat wij tegen de miljonairsfair hebben

Vanavond voeren wij in een coalitie van 8 organisaties actie bij de
miljonairsfair in de RAI. Verzamelen om 19.00 uur. Hieronder het
pamflet dat wij namens de Bijstandsbond gaan uitdelen.

4 min leestijd
Placeholder image

(noot van de redactie: Vanavond is de opening van de jaarlijkse Miljonairsbeurs in de Rai in Amsterdam. Er zijn meerdere initatieven tegen de miljonairsbeurs, waaronder deze protestdemonstratie en deze die oproept om de boel te bestormen . En dan is er aanstaande zondag nog de mobiele picknicktafel)

Vrijheid en extreme rijkdom voor de elite; een dwangsysteem en een afknijp-politiek voor de armen

De miljonairsbeurs is een symbool voor de mentaliteit van de rijke (internationale) elite waarvan de leden invloedrijke posities in de maatschappij bekleden. Het gaat er niet zozeer om, geld af te pakken van die paar rijke miljonairs maar om hen ter verantwoording te roepen voor de neo-liberale politiek zij de afgelopen dertig jaar hebben gevoerd. De mentaliteit en het gevoerd beleid hangen samen. Wij zijn van mening, dat iemand die vindt dat hij thuis perse op een gouden WC bril moet zitten terwijl miljoenen in armoede leven niet de juiste mentaliteit heeft om vanuit zijn invloedrijke positie in de maatschappij de juiste maatregelen te nemen.

De afgelopen decennia heeft de rijke elite en hebben de grote ondernemingen zich extreem verrijkt, waarbij alle wettelijke en fatsoensregels werden overtreden. De bouwfraude, illegale prijsafspraken, zwart geld witwassen, handel in aandelen met voorkennis, etc. werden nauwelijks bestraft. Bedrijven en miljonairs kwamen er –als ze al tegen de lamp liepen via onderbezette, nauwelijks functionerende controle-instanties- – vanaf met een lage gevangenisstraf of belachelijk lage boetes. Klokkenluiders worden in Nederland aan de schandpaal genageld.

De afgelopen dertig jaar is een neo-liberaal beleid gevoerd waarbij de bezittingen van de gemeenschap voor een appel en een ei werden verkocht aan particuliere ondernemers. De propagandisten van de vrije markt economie hebben de welvaartsstaat afgebroken en daarvoor in de plaats een autoritair dwangsysteem voor de armen ingevoerd, en in de bedrijven werden de arbeidsvoorwaarden verslechterd en de dienstverlening voor de burgers werd afgeknepen. Ze schoven de maatschappelijke kosten voor de milieuvervuiling en de massa-werkloosheid op het bordje van de gemeenschap. Dat alles om de extreme winsten nog verder op te voeren. En een economisch systeem te maken, dat de rijken rijker maakt en de armen armer.

Nu de economische crisis om zich heen grijpt kloppen dezelfde ondernemers bij de gemeenschap aan om ondersteuning, waarbij ze wel proberen hun machtspositie te behouden en particulier eigenaar te blijven van de productiemiddelen. De gemeenschap moet de gevolgen van hun gokpraktijken om extreem veel geld te verdienen betalen. Decennia lang is ons voorgehouden, dat er geen geld was om de uitkeringen en de lonen te verhogen. Nu vliegen de triljarden de rijken om de oren. Het wordt tijd dat de delen van het productiesysteem die vitaal zijn voor het functioneren van de maatschappij in handen komen van de democratische gemeenschap.

Wat gaat er nu gebeuren? Het kapitalisme is zeer wel combineerbaar met een alomtegenwoordige, streng controlerende en vrijheden inperkende autoritaire strafstaat met een grote invloed op de economie. Voor de meerderheid van de bevolking wel te verstaan. Niet voor de rijke elite, die wellicht nieuwe coalities aangaat om haar posities te handhaven en de staat te beheersen. De mensen met een minimuminkomen hebben te maken met steeds toenemende strenge controles, ook in hun privé domein, uitsluitingen van uitkeringen, onderbetaalde armoedebaantjes en toenemende bestaansonzekerheid waarbij ze worden gedwongen deze baantjes te nemen en geen voorwaarden te stellen. Nederland heeft het hoogste aantal gedetineerden per 1000 inwoners van alle landen in West-Europa, waarbij velen zonder vorm van proces worden opgesloten. Wij zeggen nee tegen deze autoritaire strafstaat. Vrijheid, democratie en brood voor iedereen!. Verhoog de lonen en uitkeringen om de koopkracht te verbeteren en de economische crisis tegen te gaan. Juist nu. Er is geld genoeg, dat blijkt wel.

Bijstandsbond Amsterdam
020-6898806/6181815
info@bijstandsbond.org