Ga naar de inhoud

Wat NRC niet wilde horen noch als reactie wilde plaatsen

Vrijdag 8 februari verscheen in NRC een artikel over Abvakabo FNV op de voorpagina. Omdat NRC helaas geen wederhoor heeft toegepast, is het aantal onjuistheden in dit artikel niet op één hand te tellen.

 

3 min leestijd
sarph

(Bron: website abvakabo)

Volgens het artikel zou Abvakabo FNV een ‘militante koers’ varen, waar Lilian Marijnissen ‘twee jaar geleden als oud-SP raadslid voor ingehuurd’ zou zijn. Lilian Marijnissen heeft echter vijf jaar geleden via de gebruikelijke weg bij Abvakabo FNV gesolliciteerd. Ver voor het congres van 2010 waarbij door de vereniging gekozen werd om een meer activerende koers te varen, met minder achterkamertjespolitiek en voor een bond die meer zichtbaar is op de werkvloer. Overigens is ze nog steeds raadslid voor de SP, net zoals veel van haar collega’s politiek actief zijn, de meeste voor de PvdA.

Militante koers
Abvakabo FNV vaart volgens NRC een ‘militante’ koers. De ‘militante koers’ zou volgens de journalist moeten blijken uit onze acties in de zorg. Abvakabo FNV zou als vakbond echter geen knip voor de neus waard zijn, als zij niet de leden, werkend in de thuiszorg, in beweging zou brengen. Op dit moment staan daar namelijk 100.000 banen op het spel!

Radicalisering
Een symbolische bezetting van een verpleeghuis (het Dr. Sarphatihuis) op zaterdag 2 februari in Amsterdam zou een voorbeeld zijn van de ‘radicalisering’ van Abvakabo FNV. Op het spandoek voor de deur van het huis stond ‘bezet, wees welkom!’ Alleen het management mocht er niet in, maar dat werkt sowieso nooit op zaterdag. De arts die er niet in mocht, had geen dienst. De dienstdoende arts was welkom. Binnen ging de zorg gewoon door. Sterker nog; er waren nog nooit zoveel gediplomeerden in het huis als die zaterdag! Deze krant stelt dat er gebonkt zou zijn op ramen van bewoners, een verzinsel van de werkgevers, want hier was geen sprake van. Medewerkers voeren juist actie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Financiering
Vervolgens citeert de journalist onjuiste informatie uit een brief van de OR van Abvakabo FNV. Deze OR zou dreigen de financiering stop te zetten voor de campagnes in de zorg. Gelukkig beslissen in een vereniging als Abvakabo FNV de leden over het beleid. Recent heeft het parlement van Abvakabo FNV, de Bondsraad, juist ingestemd met structureel extra financiering voor campagnes. Van een blokkade door de OR is dus geen sprake.

Leden
Tevens citeert NRC uit de nieuwsbrief van de OR dat er juist in de zorg ledenverlies op zou treden. Ook dit is pertinent onjuist. Vakbonden verliezen wereldwijd al jarenlang leden. Juist in de verpleeg- en verzorgingshuizen is dit ledenverlies minder. Ook stelt NRC dat Abvakabo FNV ‘aan de zijlijn’ staat bij cao-onderhandelingen. Wederom onjuist. Abvakabo FNV heeft er zelf voor gekozen de cao voor de verpleeghuizen en de thuiszorg niet te ondertekenen, omdat deze cao niets doet aan de loondumping in de thuiszorg en niets doet aan de torenhoge werkdruk in de verpleeghuizen. De leden hebben het werkgeversakkoord massaal afgewezen.

Onwaardig
Tot slot stelt de verslaggever dat Abvakabo FNV niet zou hebben willen reageren op de aantijgingen. De betreffende journalist heeft afgelopen weken tweemaal telefonisch contact gezocht met onze afdeling persvoorlichting, maar dit betrof vragen over een ander onderwerp. Dat vervolgens gesteld wordt dat Abvakabo FNV niet wilde reageren op de aantijgingen en dat deze zonder weerwoord geplaatst worden, is niet alleen onjuist, maar ook onfatsoenlijk, en een kwaliteitskrant onwaardig.