Ga naar de inhoud

Wat heeft de crisis gekost?

BBC-‘business’ redacteur Robert Peston doet een poging om te becijferen wat de financiële crisis heeft gekost. Ok, het is een snelle schatting en hij doet het door gewoon het achterblijven of verloren gaan van economische groei (berekend volgens het Bruto Binnenlands Product BBP) als basiscijfer te nemen, wat volgens vele critici geen goede graadmeter is voor de werkelijke kosten van/in de economie.

3 min leestijd
Placeholder image

 

Maar het becijferen van de economische groei in BBP die door de crisis ‘permanent verloren is gegaan’ is aan de andere kant weer grappig omdat de neoklassieke (neoliberale) economen en mainstream politici daar juist wel aan vasthouden en dus eigenlijk met hun eigen instrumenten om de oren worden geslagen. En er komen dan getallen naar buiten “die zo groot zijn dat ze elk begrip te boven gaan”.

Peston gebruikt schattingen van de Bank of England en komt dan uit op een getal – voor Groot-Brittannië dan – van tussen de een en vijf keer het totale BBP (dat wil dan zeggen de jaaropbrengst van alles dat er in het land wordt geproduceerd). Doorberekend naar de hele wereld zou dat dan (voor de jaren 2007/8) een verlies van maximaal 200 biljoen dollar (een biljoen, in het Engels trillion, is tien tot de 12e macht, oftewel een 1 met 12 nullen, oftewel een miljoen miljoen). Voor het Verenigd Koninkrijk alleen zou het dan maximaal 4,7 biljoen pond zijn. Omgeslagen naar hoofd van de (volwassen) bevolking komt de berekening zo uit op maximaal 148.000 pond voor elke volwassen inwoner.

“Since most of us don’t have £148,000 to lose, you might wonder if Mr Haldane (de directeur ‘Financiele stabiliteit van de Bank of England, red.) is overstating it a bit,” gaat Peston zijn betoog verder. Om dan uit te leggen dat het een inschatting is van inkomsten in de rest van de levenstijd van de betreffende personen, die nu dus verloren zijn gegaan. Om vervolgens verder te gaan met het uiteenrafelen van de consequenties van deze berekening en te besluiten met wat mogelijke oplossingen. Maar die kunt u beter in het Engels zelf lezen op de website van de BBC.

De directeur van de Bank of England die aan de hoofd van het onderzoek stond “is doubtful that the banks can be made safe unless the size of banks is limited very significantly, and unless their structures and activities are made much less complex. (…) On his view – and, as I understand it, his view is shared by the Governor of the Bank of England, Mervyn King – the likes of Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland, Citigroup, Deutsche Bank, BNP Paribas and so on simply should not be allowed to exist in their current huge, sprawling, conglomerate form.

En een van de conclusies van de auteur zelf is dat “There is something very badly wrong with a banking system that creates the financial instability that leads to the kind of sharp swings in economic activity that we’ve recently experienced.”

(globalinfo.nl)