Ga naar de inhoud

Wat gebeurt er op dit moment in de Lutkemeer?

Na de blokkade maandag 7 september is Markus BV de volgende dag gestart met de graafwerkzaamheden. Het betreft het deels uitgraven van nieuwe waterwegen om vervolgens deze grond te gebruiken voor de zogenaamde voorbelasting. Ofwel: gewicht aanbrengen op die plaatsen waar gebouwd gaat worden, zodat de grond vast inklinkt. Er wordt met zwaar materiaal gereden, de toplaag wordt afgegraven en vele tonnen grond verplaatst. Met een flinke schade aan de vruchtbare grond, denk aan vernietiging van de bodemstructuur en het bodemleven. En de enorme verdichting op sommige plekken. Het is pijnlijk om te zien hoe de aarde letterlijk vernietigd wordt op deze mooie plek.

6 min leestijd

(Bron: Nieuwsbrief Behoud Lutkemeer)

Niet onomkeerbaar
Toch zitten we niet bij de pakken neer. Hoewel de bodem jaren van herstel nodig heeft is het nog niet onomkeerbaar. Er zijn geen palen in de grond, er ligt geen pakket zand en er liggen nog geen leidingen en kabels.
Kortom: hierbij een nieuwsbrief over de acties voor de komende tijd. Geef niet op, dat doen wij ook niet. Help vooral mee om op alle fronten duidelijk te maken dat bebouwen van de Lutkemeerpolder niet mag gaan gebeuren.

Politiek
Het blijft de gemeente Amsterdam die verantwoordelijk is voor wat hier gebeurd. Keer op keer blijkt weer dat er verkooppraatjes of zelfs leugens aan te pas moeten komen om de ontwikkeling van de Lutkemeerpolder te verdedigen. Zo is eind 2018 door wethouder Van Doorninck het hele plan verdedigd omdat het nodig is om ruimte te maken in de stad voor woningbouw. Maar nu blijkt dat er geen sprake is van een bedrijf dat uit de stad moet verhuizen, maar van een zogenaamde ‘nieuwvestiger’. De wethouder moest ook erkennen dat het hele gebied hier in principe voor beschikbaar is. Met andere woorden: er wordt actief gezocht naar kandidaten die in de polder willen bouwen. Niet andersom!

Reservering
De gemeenteraad doet het niet veel beter. Haar instemming om door te gaan met de ontwikkeling ging vergezeld van moties die moesten voorkomen dat er gebouwd zou worden voor leegstand. De werkzaamheden mogen pas van start als er een overeenkomst is getekend. Niemand zit SADC nu echter een stro-breed in de weg. Terwijl er alleen een nietszeggende reserveringsovereenkomst is getekend krijgen ze een vrijbrief om gewoon hun gang te gaan. Het is een bekend gegeven dat investeringsmaatschappijen (zie ook artikel ‘wie is de bouwer’) claims leggen op grond door een reserveringsovereenkomst aan te gaan. Om daarna op zoek te gaan naar een huurder. Van een dergelijke overeenkomst kunnen ze namelijk heel makkelijk af. En dat de gemeenteraad zeggenschap heeft over de invulling van betreffend distributiecentrum is een verkeerde voorstelling van zaken. Het bestemmingsplan geeft alle ruimte voor de vestiging van ieder bedrijf. Een Amazon of Alibaba kan het dus net zo goed zijn.

Gezichtsverlies
Ondanks de wetenschap dat er dus gebouwd wordt voor investeerders om geld aan te verdienen, mogelijk voor een bedrijf waar de stad helemaal niet op zit te wachten, grijpen de raadsleden niet in. Ze accepteren het verhaal dat men ‘niet kan zeggen’ wie de contractant is en geven hiermee vrijwillig iedere vorm van sturing die ze nog zou hebben weg.
De Lutkemeerpolder wordt niet bebouwd vanwege claims of noodzaak. De ontwikkeling gaat door vanwege politiek handjeklap en de angst voor gezichtsverlies. Een uiterst pijnlijke constatering voor een zo groen en links college.

Juridische procedures
Naast de acties en het informeren van mensen voeren we een aantal juridische procedures. Allereerst is er ons verzoek om het bestemmingsplan terug te wijzigen naar agrarisch in plaats van bedrijventerrein. Ondanks het verzoek en haar bevoegdheid heeft de gemeenteraad geen besluit genomen. Zij is nu in gebreke gesteld. In afwachting hiervan bereiden wij de stap naar de Raad van State voor. Hierbij vragen we om een inhoudelijke afweging van ons verzoek en daarbij de vraag in hoeverre het bestemmingsplan geldig is nu het tot stand is gekomen op basis van informatie die naar nu blijkt op corrupte wijze beïnvloed is geweest.

Daarbovenop worden de huidige werkzaamheden niet conform het huidige bestemmingsplan uitgevoerd, maar op basis va een nog in te dienen plankaart. Er is door ns bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken. We zullen alle procedures en aanvragen nauwlettend blijven volgen.

Ook steunen?
We kunnen alle hulp gebruiken. Heeft u ideeën, juridische kennis of informatie naar aanleiding van bovenstaande? Neem contact met ons op via mail.
En help ons de feiten te verspreiden. Stuur deze nieuwsbrief door, vertel het verhaal en laat mensen zien wat voor prachtplek de Lutkemeerpolder is.
Spreek vooral ook raadsleden aan op bovenstaande. Zij zijn de sleutel tot een andere stad. Zij kunnen het verschil maken. Laten we hen daar voortdurend op wijzen!

—————

Redder van de stad?

Woensdag 16 september aanstaande zal verantwoordelijk wethouder Van Doorninck een lezing geven in De Balie met als thema ‘Redder van de stad’. Als ze daadwerkelijk de redder zou zijn, dan zou ze zich ook inzetten voor de Lutkemeerpolder en meer transparantie betrachten. Tot op de dag van vandaag is niet bekend gemaakt wie nou de mysterieuze contractant is waarmee een reserveringsovereenkomst is getekend. We zullen haar woensdag helpen herinneren wat een redder van de stad kan doen en buiten aandacht vragen voor de Lutkemeerpolder.
Kom ook met spandoeken of borden: woensdag 16 september van 19.30 tot 20 uur, ingang De Balie,
Kleine-Gartmanplantsoen 10.

————————

Wie is de bouwer?
Al maanden wordt er geroepen dat er een reserveringsovereenkomst is met iemand die wil gaan bouwen. Een afnemer in de food-sector. Voor een zogenaamde ‘last mile hub’. Ofwel distributie de stad in met elektrische auto’s. Een beursgenoteerd bedrijf en daarom kan de naam dus ook niet bekend gemaakt worden, aldus de wethouder.
Maar klopt dit wel? Tot nu toe vangen we bot bij alle bedrijven die hier mogelijk voor in aanmerking komen: Kweker/Sligro, Picnic, Jumbo, allemaal laten ze weten dat zij geen plannen hebben. Alleen Albert Heijn is niet zo uitgesproken; zij houden het op “daar doen we geen uitspraken over”.

Het is gangbare praktijk dat niet de gebruiker, maar een investeringsmaatschappij distributiecentra bouwt, om deze vervolgens te verhuren aan een geïnteresseerde partij. Het is allereerst dus maar de vraag of de zogenaamde contractant ook daadwerkelijk een gebruiker heeft. Tegelijkertijd moet ieder bedrijf weten dat een vestiging in de Lutkemeerpolder nooit circulaire kan zijn en dat daarmee een duurzaam imago onmiddellijk teniet wordt gedaan.

Met andere woorden: wie is de bouwer, maar vooral: wie is de gebruiker? Alle potentiële kandidaten moeten weten op wat voor een plek ze terecht komen, mochten ze kiezen voor de Lutkemeer.

———————-

Boterbloem tandenknarsend overstag
Sinds een aantal weken is de Boterbloem alsnog in gesprek met de gemeente om de aangeboden 2ha landbouwgrond te accepteren. Het aanbod was eind 2018 door hen afgewezen omdat het geen recht deed aan de vraag voor een serieuze doorstart van de Biologische Boerderij die al sinds 1916 in de Lutkemeerpolder gevestigd is. Met slechts 2ha landbouwgrond zou de hele bedrijfsvoering aangepast moeten worden van landbouw naar tuinbouw en met een belangrijke neveninkomsten tak van horeca en zorg. Maar met het zwaard van Damocles boven de boerderij is er nu dan toch voor gekozen om deze weg in te gaan.

Dat uitgerekend Groen Links mooie sier maakt met dit resultaat is zeer pijnlijk. Zonder actie van Boterbloem was er immers nooit landbouwgrond behouden gebleven. En met het ‘doekje voor het bloeden’ wordt het vernietigen van de rest van de polder goedgepraat.

Behoud Lutkemeer begrijpt de keuze die de Boterbloem heeft gemaakt, maar legt zich niet neer bij deze gang van zaken. Behoud van de hele polder is uitgangspunt, zeker nu weer blijkt dat er geen noodzaak is deze te bebouwen en dat de vraag om lokaal voedsel enorm toeneemt. Behoud van het klimaat betekent Behoud Lutkemeer.