Ga naar de inhoud

Waar Google en Amazon elkaar kruisen in Berlijn

In Berlijn verzetten buurtbewoners zich tegen de komst van een uitgebreide vestiging van Google. Bij een ‘stadswandeling’ werd onder meer een toespraak gehouden door mensen die actief zijn in acties tegen Amazon, dat ook een van zijn grootste distributiecentra in Berlijn heeft gevestigd. Hierbij de vertaling van de toespraak.

7 min leestijd

(Bron: Make Amazon Pay)

“Bij Google en Amazon kruisen centrale trends van het hedendaagse kapitalisme zich, maar ook van het verzet tegen hen”

Toespraak van de campagne “Make Amazon pay” op 3.3.2018 bij de wandeling in Kreuzberg, Berlijn, van de campagne Fuck off Google

Lieve bewoners van Kreuzberg.

Wij van de campagne “Make Amazon pay” zijn gevraagd om een paar woorden te zeggen over onze campagne, de strijden bij  Amazon en jullie strijd.  Opdat jullie snappen waar we het over hebben, gaan we eerst even terug naar de eerste actie van de campagne tijdens afgelopen ‘Black Friday’.
(Black Friday is de traditioneel drukste inkoopdag voor de kerstdagen, die in Berlijn werd aangegrepen om de Amazon-distributie te proberen lam te leggen, we hebben daar op globalinfo uitvoerig over geschreven, zie hier, vert.)

Eigenlijk was de “Black Friday” in Duitsland, 24 november 2017, geen speciale datum. Aanzienlijke betekenis heeft de dag in de VS. Zoals Thanksgiving, de vierde donderdag in november, een feestdag is, gebruiken veel Amerikanen de volgende vrijdag als een snipper-dag en doen ze hun eerste kerstinkopen. Winkeliers in de Verenigde Staten organiseren bijvoorbeeld regelrechte  uitverkoopoorlogen op Black Friday. De naam Black Friday is om  uit te drukken dat vanaf deze dag, als gevolg van de grote verkopen, de detailhandel ‘zwarte cijfers’ kan schrijven, dus winst maakt tot het einde van het jaar en vooral door het kerstbedrijf.

Met de groeiende rol van online-handel speelt Black Friday ook een steeds belangrijkere rol op internet. In Duitsland promootte Amazon Black Friday ook als een shopping-evenement om die dag zijn miljardenomzet binnen te halen, niet alleen in de VS, maar wereldwijd.

Op deze dag kijkt het publiek als een  gehypnotiseerd konijn naar de verkoopcijfers bij Amazon en tegelijkertijd draaien de Amazon-distributiecentra op volle toeren. De beste tijd dus, om door blokkades bij de distributiecentra van Amazon zand te gooien in de raderen van ‘s werelds grootste online verzendbedrijf.

Maar waarom blokkeren linkse activisten de Amazon-machinerie?

Samen met Google, Facebook, Apple en Microsoft is Amazon een van de “Big Five” die tegenwoordig het internet domineren. Tegelijkertijd hebben Amazon-medewerkers  vier en een half jaar lang gevochten in de distributiecentra van de grootste online retailer ter wereld voor verbeteringen in hun werkomstandigheden. Maar de uitkomst van de confrontaties is nog steeds volledig onzeker. Dat komt omdat het niet in de eerste plaats een loonconflict is. De wereldmarktleider van de online handel weigert in principe te onderhandelen met vakbonden of zelfs collectieve overeenkomsten af te sluiten. Ondertussen gaat de strijd voor werknemersrechten bij Amazon iedereen aan! Meer dan enig ander BIG FIVE probeert het in Seattle gevestigde bedrijf de arbeidsomstandigheden in het digitale kapitalisme opnieuw te definiëren.

De bedrijfsfilosofie van Amazon brengt de gezondheid van zijn werknemers permanent in gevaar. Bij de Fullfillment Centers (FC’s) van Amazon staan de werkers onder hoge druk om steeds meer te presteren in minder tijd, met permanente prestatiemaatregelen en bewakingsapparatuur. Amazon is daarmee de pionier van een “digitale Taylorizatie”, dat wil zeggen volledige controle en mechanische aansturing van zijn werknemers. Amazons digitale machinerie bepaalt het tempo en de volgorde van alle werkstappen in de magazijnen en neemt zo de “controle” van de werknemers over. De mens verdwijnt bij Amazon, de medewerker wordt gereduceerd tot het aanhangsel van een software-algoritme.

Maar het zijn niet alleen de werknemers die worden opgeofferd aan de winstbelangen van Amazon.

Want de glazen klant net zo’n centraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van Amazon, net als bij Google.  De bedrijfsstrategie van Amazon en Google  is om concurrenten te overtreffen en anders op te kopen om hun monopoliepositie te verwerven of te verdedigen. Daarbij zijn de klanten twee keer winstgevend: met hun geld en met hun gegevens. Die zijn van doorslaggevend belang voor techbedrijven als Amazon en Google. Zij zijn de ruwe olie waarmee ze hun suprematie veiligstellen. Degenen die de meeste gegevens hebben, weten niet alleen veel over hun klanten dat ze daarvoor niet wilden prijsgeven, maar ze kunnen ook voorspellen waar behoeften ontstaan – en ze dienovereenkomstig controleren.

De digitale “taalassistenten (*)” van Amazon of Google vertegenwoordigen de volgende fase van het digitale platformkapitalisme: na de grote gegevensverzameling op internet en sociale netwerken (big data), moeten de klanten zich nu in steeds meer gesloten systemen bevinden, zoals het digitale bewakingssysteem “Amazon Echo” of ‘Google Home’ , gekoppeld aan het bedrijf. In de visie van de tech-bedrijven zijn we onophoudelijk en onlosmakelijk verbonden met hun netwerken. Er zou geen leven buiten hun eigen netwerk moeten zijn. De “vrijwillige” permanente monitoring van ons leven door Google en Amazon wordt gewoon realiteit met haar kamerluidspreker en de “taalassistent”.

Bij Google en Amazon kruisen centrale trends van het huidige kapitalisme elkaar, maar ook van het verzet daartegen. De visies van Amazon en Google over de toekomst hebben nu al invloed op ons gehele leven. Net zoals het Fordisme niet alleen het werk aan een productielijn in afzonderlijke processen heeft versnipperd en het vanuit het oogpunt van optimalisatie opnieuw heeft opgebouwd, vindt met ‘digitaal Taylorisme’ opnieuw een reorganisatie van het werk plaats met effecten op productie en circulatie tot het niveau van een mensvijandige reorganisatie van levenswijzen en consumenten- en vrijetijdsgedrag.

Amazon en Google willen onze arbeidsnormen en levensstijlen in hun geheel herstructureren: de mens als grondstof die inwisselbaar kan worden gerecycled: als klanten, medewerkers en gegevensleveranciers. De gentrificatie van Kreuzberg via de Google-campus past in dit programma van technische bedrijven. In de visie van een “Smart City” dromen Google en Oracle van inwoners  als permanente leveranciers van gegevens.

Maar tegelijkertijd met de transformatie van burgers in Google-bewoners, zal met de oprichting van digitale privésteden van Google het gebruik van openbare goederen en diensten geleidelijk afhankelijk worden van de goodwill van een bedrijf. Stedelijke beleidskwesties zoals: dakloosheid, gentrificatie, ongelijkheid, spelen geen rol in de visies van Amazon of Google, wie niet kan betalen zullen zal uitgesloten worden.

Wat van toepassing is op alle vermeende filantropie van de toekomstige bedrijfsmodellen van Amazon of Google, heeft altijd al gegolden voor het kapitalisme. De elementaire belangen van gewone mensen zijn niet het doel van de bedrijfsmatige activiteit, niet het doel van de hele onderneming. Het draait allemaal simpelweg om winst en meer winst!

Maar tegenwoordig beginnen de lijnen van verzet tegen het ‘digitale kapitalisme’ te kruisen. Hackergroepen die de netwerken van de Big Five aanvallen, buurtgroepen die niet accepteren dat mensen verdrongen worden uit hun woonomgeving voor de luxe-gebouwen van de technologiebedrijven en hun managers , en werknemers die strijden voor collectieve belangenbehartiging, zijn het er allemaal over eens dat ze er allemaal deel van uitmaken willen inspraak hebben in het ontwerp van onze toekomst. Ze zijn het er allemaal over eens dat ze gewoon niet alleen maar klanten, gegevensleveranciers en meetbare en inwisselbare werknomaden van de Big Five willen zijn. Autonomie over het eigen leven, in plaats van gereduceerd te worden tot  louter status van object, onder deze noemer kunnen de verzetslijnen worden gevat.

En de volgende  datum is al vastgelegd, waar ons verzet een zichtbaar teken van een andere toekomst kan zijn. Op 24 april 2018 organiseert uitgeverij Axel Springer in Berlijn-Kreuzberg een bijzonder evenement. Gast is de inmiddels rijkste man ter wereld, Jeff Bezos, eigenaar van de internationaal opererende online retailer Amazon, die de Springer-Preis in ontvangst mag nemen voor zijn “visionaire bedrijfsmodel”. Het feest in de Springer-wolkenkrabber is  enscenering voor het goedpraten van de hervormingen van het digitale kapitalisme in het algemeen en Amazon’s uitbuitings- en surveillancestrategieën in het bijzonder. Laten we daarom deze show niet zonder tegenspraak uit laten voeren, en laten Jeff Bezos en de Springerpers op een bijzonder anti-kapitalistische verrassing trakteren!

24. April 2018
Award Crashers United!
Verzet bieden tegen de prijsuitreiking aan Jeff Bezos en de toekomstvisie van Amazon !

(* Virtual Assitant, zie uitleg op wikipedia, zie ook ‘chatbot’) 

————–

Noot van de vertaler. Terwijl ik dit aan het vertalen ben, krijg ik ineens een emailbericht. Gewoon in mijn emailinbox dus, niet op een of andere ‘sociale’ media. Het is een bericht van een of ander bedrijfje in ‘teksten voor chatbots’. Citaat uit de mail: “Betere communicatie is namelijk noodzakelijk om bots en mensen beter te laten samenwerken – en samenleven.” Dat ik dat bericht krijg terwijl ik over dit onderwerp schrijf (en op internet zocht naar informatie erover) is vast en zeker toevallig…