Ga naar de inhoud

VS en EU drukken handelsliberalisering door op Johannesburg-top

Het beleid van de EU en de VS in Johannesburg wordt duidelijk: vrije handel is de oplossing voor alles, over het eigen subsidiebeleid voor landbouw wordt niet gesproken

3 min leestijd
Placeholder image

De Amerikaanse organisatie Food First en het internationale milieunetwerk Friends Of the Earth (FOEI) hebben bekendgemaakt dat de VS en de EU bezig zijn met alarmerend machtsvertoon om de deelnemers aan de VN-top in Johannesburg te dwingen tot het accepteren van vergaande afspraken op het gebied van ‘vrijhandel’.

FOEI heeft samen met Greenpeace een document in handen gekregen dat de EU en de VS samen opgesteld hadden en dat vervolgens via de Zuid-Afrikaanse delegatie officieel onderdeel van de WSSD-voorstellen werd onder de titel “Voorzitterstekst over manieren van uitvoering van hoofdstuk 9”

Het stuk beweert dat “handel een belangrijke rol speelt in het bereiken van duurzame ontwikkeling en het uitroeien van armoede” en beveelt vervolgens aan “dat WTO-leden de onderhandelingsagenda uitvoeren en het werkprogramma dat overeengekomen is op de vierde ministeriele conferentie in Doha, Qatar in november 2001.” Het stuk roept op tot “steun aan de succesvolle en tijdige uitvoering van het werkplan dat onderdeel is van de Doha-verklaring en de uitvoering van de overeenkomst van Monterrey”.

Verder beveelt het stuk aan dat ook de Overeenkomst over Landbouw uitgevoerd wordt. Maar in het stuk wordt weer niet gesproken over het uitfaseren van de landbouwsubsidies van de VS en EU voor hun eigen landbouwsector.

Food First merkt op dat Bush in mei juist de subsidies aan de eigen landbouwsector aanzienlijk verhoogd heeft. Food First merkt ook op dat maatschappelijke organisaties met harde hand weggejaagd zijn bij topconferenties waar de handelsagenda bepaald werd, zoals Seattle, Genua, Washington DC of Quebec. Zo’n 6000 maatschappelijke organisaties zijn nu in Johannesburg aanwezig met “andere verwachtingen”. Aan de vooravond van de WSSD-top waren “duizenden vertegenwoordigers ernstig geschokt toen ze merkten dat ze weer weggehouden werden bij het Standton Center waar de officiële conferentie gehouden wordt”. Er zou maar plaats zijn voor 6000 mensen, en alleen alle regeringsdelegaties tellen al 5000 deelnemers. De meeste ngo-vertegenwoordigers worden onomwonden weggestuurd. 1500 ngo-vertegenwoordigers zouden toegangspasjes gekregen hebben, die ook weer ingetrokken dreigen te worden. Onder de 6000 leden van regeringsdelegaties bevinden zich trouwens vele vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, merkt Food First op. Het bericht van Food First maakt verder bijvoorbeeld melding van het feit dat Fatima Jibrel, de enige burger-vertegenwoordigster uit Somalië, toegang geweigerd werd tot de conferentie.

Terwijl we buiten gehouden worden, verklaart Food First, weten we dat ze daarbinnen plannen maken om ons water, onze landbouwgronden, voedselzekerheid, onze planeet te verkopen aan de grootste patsers. Onze deelname is ons recht, en we zullen dat opeisen. Meer informatie van Food First over de topconferentie is te vinden op: http://www.foodfirst.org/wssd

Zie voor persberichten FOEI: http://www.foei.org/media/

Zie ook artikel World Development movement: WTO is Biggest Threat To Sustainable Development

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)