Ga naar de inhoud

Vrijdag 22 april: Demonstratie met acties tegen Nederlandse bijdrage aan Frontex

Persbericht – Radical Solidary, AAGU en Stop the War on Migrants Vrijdag 22 april: Demonstratie met acties tegen Nederlandse bijdrage aan Frontex 20 april 2022 –

3 min leestijd

(foto van eerdere actie in Brussel)

Op vrijdag 22 april organiseren de groepen Stop the War on Migrants, AAGU en Radical Solidarity een demonstratie tegen de Nederlandse bijdrage aan EU-grensbewaker Frontex. De demonstratie gaat langs drie ministeries (Defensie, Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken), het parlement en het kantoor van de wapenindustrielobby om hun rol in de militarisering van de grenzen te benadrukken met kleine acties, toespraken en muziek.

De actie is een teken van solidariteit met activisten in Zwitserland, waar op 15 mei een referendum zal worden gehouden over de Zwitserse bijdrage aan Frontex.

Jaarlijks stelt Nederland, net als andere EU-lidstaten, personeel en materieel, waaronder patrouilleschepen en surveillancevliegtuigen, beschikbaar voor de grensbewakings- en controleoperaties van Frontex. Ze helpen het agentschap ook steeds vaker bij het uitvoeren van gezamenlijke deportaties uit EU-landen.

Het gaat onder meer om medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar). Op de KMar Koningin Maximakazerne op Schiphol, die Stop the War on Migrants in december 2021 blokkeerde, geeft Frontex grensbewakingstrainingen. Ondertussen profiteren (deels) Nederlandse bedrijven als EASP Air en Airbus van grote contracten voor het verzorgen van (drone)bewakingsvluchten in de Middellandse Zee.

Het grens- en migratiebeleid van de EU is sterk beïnvloed door militaire en veiligheidsbedrijven die tegelijkertijd profiteren van het leveren van wapens voor oorlog en repressie over de hele wereld. Frontex is het meest gefinancierde EU-agentschap, dat een bewapend permanent grenswachtkorps van 5000 personen opbouwt en steeds meer samenwerkt met niet-EU-landen om te voorkomen dat vluchtelingen de EU-grenzen zelfs maar bereiken. Het is betrokken bij illegale pushbacks en geweld tegen vluchtelingen en weigert hiervoor enige verantwoordelijkheid te nemen. Bovendien dwingt de grensmilitarisering, waar Frontex-operaties deel van uitmaken, vluchtelingen om gevaarlijkere routes te nemen en drijft ze in de handen van gewetenloze smokkelnetwerken.

Frontex deelt ook informatie over de positie van vluchtelingenboten met de Libische kustwacht, die hen terugsleept naar Libië. Daar komen vluchtelingen terecht in de beruchte detentiecentra, waar ze worden geconfronteerd met marteling, seksueel misbruik en slavernij.

“Op 15 mei heeft de Zwitserse bevolking de kans om ‘nee’ te zeggen tegen de samenwerking met Frontex. Met onze demonstratie steunen we de inspanningen van Zwitserse activisten en eisen dat Nederland, en alle andere EU-lidstaten, hun bijdragen aan Frontex stopzetten.

We moeten Frontex afschaffen en een einde maken aan het EU-grensregime”, aldus Stop the War on Migrants. Radical Solidarity voegde toe: “Het recente uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat solidariteit mogelijk is. En de stap om Oekraïners snel in West-Europa te verwelkomen, heeft de fundamenteel racistische aard van xenofobe EU-agentschappen zoals Frontex aan het licht gebracht. We hebben ze niet nodig. We eisen nu hun ontmanteling.“

De demonstratie in Den Haag maakt deel uit van een kleine reeks acties van het Abolish Frontex-netwerk ter ondersteuning van de oproep tot ‘nee tegen Frontex’ in het Zwitserse referendum. Op 22, 23 en 24 april zijn er ook activiteiten in België, Duitsland, Italië en Zwitserland zelf. Het netwerk bestaat uit meer dan 120 organisaties en groepen in en buiten Europa en staat voor bewegingsvrijheid voor iedereen.

https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/