Ga naar de inhoud

Voorstel voor een Fair & Green Deal gelanceerd

Vandaag is de tekst voor een Fair & Green Deal ‘crisis-programma’ openbaar gemaakt. In die tekst wordt aangegeven welke maatregelen noodzakelijk en mogelijk zouden zijn om een duurzame en eerlijke uitweg uit de verschillende crises te bewerkstelligen die we momenteel doormaken.

De tekst zal de basis vormen voor de 3e Conferentie van Tilburg, op 21 januari 2010. Meer informatie over tekst en conferentie is hieronder te vinden.

3 min leestijd
broch-fgd

Een Fair & Green Deal

In overleg met een groot aantal deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, is er een voorstel voor een urgentieprogramma opgesteld onder de titel ‘Een Fair & Green Deal; voor een duurzame en solidaire weg uit de crises’. Het voorstel omvat een breed spectrum aan beleidsmaatregelen. Bijzonder aan dit voorstel is dat het zich niet beperkt tot ‘groene’ maatregelen, zoals in sommige ‘new green deals’ in het buitenland. Er is minstens zoveel aandacht voor de mondiale en lokale eerlijke verdeling van inkomens, macht en grondstoffen.

Het voorstel is een vervolg op de eerder gepubliceerde Verklaring van Tilburg (2008) en Appèl van Antwerpen (2009). Het zal de basis vormen voor een conferentie die op 21 januari 2010 aan de Universiteit van Tilburg zal worden gehouden.

De tekst Een Fair & Green Deal kan op een speciale website gevonden worden, waar ook over de voorstellen kan worden gedebatteerd.
Als pdf-file is de tekst hier te vinden.

De tekst wordt ondertekend door een groeiend aantal organisaties, waaronder Stichting Natuur en Milieu, Cordaid, De Kleine Aarde, Oikos, Both ENDS, Vereniging Solidair, Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, Vóór de Verandering, Terra Reversa, Stichting Aarde, De Noordelijke Alliantie for Sustainability (ANPED), Stichting Duurzaam Nationaal Inkomen, iNSnet, en COS Brabant.

Na de lancering zullen andere organisaties en personen die met de tekst instemmen, deze kunnen ondertekenen.
Organisaties en personen die de tekst willen ondertekenen kunnen ook op de website terecht:
Particulieren:

Organisaties:

De tekst is ook in gedrukte vorm verkrijgbaar en te bestellen.
Dit kan per email: info@platformdse.org
of post: Oikos, tav. Fair & Green Deal, Postbus 19170, 3501 DD Utrecht

——————

Op 21 januari (2010) zal in Tilburg de conferentie ‘Een Fair & Green Deal: Wie biedt? – Krachten mobiliseren voor een duurzame en solidaire economie’ plaatsvinden.
Het is de derde in een serie die in januari 2008, ook in Tilburg, begon toen meer dan 300 mensen bijeenkwamen voor een programma over economische alternatieven.

De conferentie zal worden ingeleid door de vooraanstaande Amerikaanse politiek econoom David Korten. Hij gaat daarna in debat met sprekers als de Duitse ecoloog en econoom Joachim Spangenberg (SERI), de Vlaamse ontwikkelingssociologe Francine Mestrum (VU Brussel) en andere internationale spelers en deskundigen. In een slotdebat zullen vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse maatschappelijke organisaties bespreken hoe zij de krachten voor een Fair & Green Deal verder willen mobiliseren en bundelen.

Meer informatie is te vinden op de website www.platformdse.org
Daar kan men zich ook inschrijven voor de conferentie.

Een banner voor de conferentie van Tilburg, die u op eigen websites kunt plaatsen, is hier (onderaan) te vinden:

En natuurlijk wordt het zeer op prijs gesteld als u de aankondiging van het verschijnen van de tekst en de komende conferentie, verder wilt verspreiden.