Ga naar de inhoud

Voor een Nieuw Europa: Universiteitsstrijd Tegen Bezuinigingsmaatregelen

Wij, de studenten en precaire arbeiders van Europa, Tunesië, Japan, de VS, Canada, Mexico, Chili, Peru en Argentinië, hebben elkaar in het weekend van 11 tot 13 februari 2011 ontmoet om te discussiëren en een gezamenlijk netwerk te organiseren, gebaseerd op onze gemeenschappelijke strijd. Studenten uit de Maghreb en Gambia probeerden te komen, maar Frankrijk weigerde hen de toegang. We eisen zowel de vrije circulatie van mensen alsmede de vrije circulatie van strijd.

2 min leestijd
Placeholder image

 

(Origineel)

 

In feite heeft onze beweging de afgelopen jaren Europa als plaats van conflicten tegen corporatisering van universiteiten en precairiteit gehad. Deze bijeenkomst in Parijs en de revolutionaire bewegingen in de Mediterrane wereld geven ons de mogelijkheid een belangrijke stap te nemen naar een nieuw Europa tegen de bezuinigingsmaatregelen, beginnend bij de opstanden in de Maghreb.

Wij zijn een generatie die constant in een precaire situatie leeft: de universiteit is niet langer een lift van opwaartse sociale mobiliteit maar eerder een fabriek van precairiteit. Noch is de universiteit een gesloten gemeenschap: onze strijd, voor een nieuwe welvaart, tegen precairiteit en voor de vrije circulatie van kennis en mensen stopt niet bij haar poorten.

Onze behoefte aan een gezamenlijk netwerk is gebaseerd op onze strijd tegen het Bologna-proces en tegen de onderwijsbezuinigingen die Europa gebruikt als reactie op de crisis. Aangezien de staat en private belangen samenwerken in de corporatisering van de universiteit heeft onze strijd niet als doel de status quo te verdedigen.

Overheden helpen banken en bezuinigen op onderwijs. Wij willen onze universiteit zelf maken – een universiteit die leeft in onze ervaringen van autonome educatie, alternatief onderzoek en vrije scholen. Het is een vrije universiteit, gerund door studenten, precaire arbeiders en migranten, een universiteit zonder grenzen.

Dit weekend hebben wij onze verschillende talen en gemeenschappelijke praktijken van conflict gedeeld en bediscussieerd: demonstraties, bezettingen en metropole stakingen. We hebben onze gezamenlijke eisen gecreëerd en verbeterd: vrije toegang tot de universiteit, tegen de verhoging van studiegeld en kosten van ons onderwijs, nieuwe welvaart en gemeenschappelijke rechten, tegen schuld en de financialisering van onze levens en voor een onderwijs gebaseerd op samenwerking tegen competitie en hiërarchieën.

Gebaseerd op deze gezamenlijke verklaring:

  • Roepen wij op tot gezamenlijke en transnationale dagen van actie op de 24e, 25e, en 26e maart 2011: tegen banken, het schuldensysteem, bezuinigingsmaatregelen; voor vrij onderwijs en de vrije circulatie van mensen en kennis.

  • Wij zullen een gezamenlijk journal creëren voor onze strijd en een autonome media voor communicatie.

  • Wij zullen een grote caravan en bijeenkomst in Tunesië promoten omdat de strijd die in de Maghreb wordt gevoerd ook de onze is.

  • Wij zullen deel uitmaken van de G8 tegentop in Dijon in mei.

  • Wij zullen elkaar weer ontmoeten in juni, te Londen.

Strijden en samenwerken, dat is onze Parijse Overeenkomst!

(zie voor meer informatie: http://www.edu-factory.org/)