Ga naar de inhoud

“Voor een ander Griekenland – voor een ander Europa”

De mogelijke overwinning van SYRIZA bij de komende verkiezingen in Griekenland is van het allergrootste belang voor iedereen die wil dat Europa van koers verandert. Zulke overwinning zou uitdrukking geven aan de verzuchting naar waardigheid, rechtvaardigheid en hoop. De bedreigingen en de druk uitgeoefend door EU-leiders, de Trojka en de financiële milieus om de keuze van het Griekse volk te beïnvloeden zijn onaanvaardbaar.

3 min leestijd

(Bron: Website Ander Europa)

In heel Europa zullen we het recht van het Griekse volk verdedigen op een vrije keuze, om te breken met het soberheidsbeleid, om ‘nee’ te zeggen aan de humanitaire crisis die het land teistert, om de weg te banen naar een werkelijk alternatief voor Griekenland, voor een sociale en democratische nieuwe oriëntatie.

De meeste politieke krachten in Griekenland buigen het hoofd voor de Trojka, maar Alexis Tsipras en SYRIZA besloten om het omgekeerde te doen. In nauwe samenwerking met de sociale bewegingen hebben ze een brede coalitie gesticht en een dynamiek op gang gebracht die de meerderheid kan veroveren. SYRIZA stelt met zijn bondgenoten voor om in te gaan tegen de humanitaire crisis, om collectieve arbeidsovereenkomsten en het arbeidsrecht te herstellen, om een eerlijk belastingsysteem te creëren en het politiek bestel te democratiseren.

Een regering met SYRIZA zal van Griekenland een geloofwaardige onderhandelingspartner maken, die het overleven van het land en het volk als voorafgaande voorwaarde zal stellen bij elke bespreking. De regering zal het land een nieuwe weg doen inslaan, zonder corruptie of vriendjespolitiek, maar met een nieuw ontwikkelingsmodel, gericht op het algemeen belang. Ze zal een Europese Schuldenconferentie bijeenroepen om een deel van de schuld te schrappen en modaliteiten voor de terugbetaling van het overige deel zó vast te leggen dat de leniging van de dringende sociale noden niet in het gedrang komt en een economische relance mogelijk is via een groot openbaar investeringsprogramma, dat buiten het Stabiliteits- en Groeipact moet blijven.

Op Europees vlak zal deze regering een ‘Europese New Deal’ voorstellen, gericht op menselijke ontwikkeling en de ecologische transitie. Er moet een eind komen aan de Europese afbraakpolitiek van onze sociale verworvenheden, waardoor nationalisme en rechts populisme aan sterkte winnen. We hebben nood aan een nieuw project, waar plaats is voor iedereen, voor samenwerking en democratie.

We zijn ervan overtuigd dat een dergelijke verandering in Griekenland ook buiten dat land van invloed zal zijn. Een overwinning van SYRIZA zal de Grieken toelaten uit hun catastrofale situatie te ontsnappen, maar zal ook het begin inluiden van een verandering in Europa. Een breuk met de soberheidspolitiek van de Europese instellingen en de regeringen zal een hoopvol signaal zijn voor al degenen die zich niet neerleggen bij de huidige toestand.

Maar een SYRIZA-regering zou ook de massale steun nodig hebben van de Europese volkeren, tegen de druk van de financiële markten en de politieke krachten die niet willen weten van een breuk met de kapitalistische globalisering.
Wij, vrouwen en mannen uit allerlei politieke, culturele en sociale milieus, uit vakbonden en verenigingen, wij aanvaarden niet dat de Grieken onder druk worden gezet om zo hun vrije keuze te verhinderen en hen nog langer aan de shocktherapie te onderwerpen.

Het is onze verantwoordelijkheid om overal in Europa diegenen te ondersteunen die strijden voor een verandering van de krachtsverhoudingen en in de geesten, die opkomen voor de gemeenschappelijke strijd met het Griekse volk voor een sociaal, ecologisch en democratisch Europa.

We staan aan de zijde van de Grieken, omdat hun strijd ook de onze is.

Website

Teken de petitie hier