Ga naar de inhoud

Verslag demonstratie tegen NAVO-top en Trump

Demonstratie tegen de NAVO top 11+12 juli en de aanwezigheid van Donald Trump.
“Make Peace Great Again!”

4 min leestijd

(Door Jose van Leeuwen)

Nu de wereld gevaarlijker wordt met de dag, is de nood aan actie voor vrede nog nooit zo groot geweest.
Enkele duizenden namen deel aan een demonstratie tegen uitbreiding van de NAVO, tegen de komst en het beleid van Donald Trump. Een bont gezelschap van milieu, vredes, mensenrechtenactivisten.

In de bus een kleine uiteenzetting gekregen over de toegezegde steun aan de NAVO, over alle aanpassingen die gedaan moeten worden aan het wegennet , rotondes om tanks vanuit havens via Nederland naar andere delen van Europa te laten rijden. Over de versterking van de marine met schepen die allerlei kunstjes kunnen, luchtmacht met drones en de nieuwe uitrusting van de pakken voor de landmacht.

Miljarden moeten er geïnvesteerd worden en deze komen zo in de Amerikaanse oorlogsindustrie terecht. Trump zal dus zegen vieren, hij heeft gedaan wat hij beloofde namelijk de werkeloosheid aanpakken.
De aanpassing die Europa doet is alleen al meer dan Rusland heeft aan wapentuig. Wil men Rusland kapot maken door hen te dwingen om meer wapens te gaan maken?

Over de samenwerking met en tussen Engeland, Australie, Nederland en Canada. (zie ook)

De toezegging dat er 60 commando’s op het hoogste gevechtsspectrum mee gaan doen in Afghanistan en de brede steun vanuit de kamer. ‘We kunnen de meisjes en vrouwen toch niet in de steek laten’.
samenwerking raketschild en ga maar zo door.

Dit kost geld, heel veel geld, geld wat gebruikt zou kunnen worden voor onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, klimaatneutraal maken van huizen en armoede bestrijding.

Aangekomen in Brussel viel mij het een en ander op, naast de verzamelplek voor de demonstratie was een groot park, een park met vooral jonge mannen uit diverse Afrikaanse landen. Met een groepje een praatje gemaakt. Zij vroegen zich af waar de demonstratie over ging. Ik vertelde dat ik uit Nederland kwam en geen idee had dat er een groot park was met zoveel mensen. Een van de mannen uit Soedan dacht dat ik een slaapplek nodig had en nodigde mij uit om te komen slapen.

Honderden mannen brengen in de omgeving van de Koning Albertlaan en Simon Bolivarlaan de dag door. Mannen uit Soedan, Gambia, Eritrea en andere Afrikaanse landen krijgen van mensen voedsel, mogen bij families slapen of slapen in het park of elders in de stad. Verderop de armoede van Belgie. Prachtige lanen met bankjes waar andere mannen hun karton hebben uitgerold om te kunnen slapen, hun bezittingen hebben geparkeerd en er de wacht over houden. Troosteloos met een blikje bier in de hand wachten tot de dag voorbij is.( mijn inschatting) Aan de overkant van de bankjes stonden hier en daar grote lege maar mooie panden.  Een vliegtuig niet aanschaffen is meer dan genoeg om alle vluchtelingen goed te behandelen, ze onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en voedsel te verschaffen.

Als het geld wat jaarlijks gestoken wordt in de defensie pot, gebruikt zou worden voor de bestrijding van armoede in onder andere België, zouden vele gezinnen geholpen kunnen worden. Zou men de waardigheid kunnen blijven behouden, zich geen tweederangsburgers hoeven voelen en kinderen een goede start kunnen geven.
Het aantal daklozen in België nam op 15 jaar met bijna 200% toe, van 17.000 in 2003 naar 50.000 in 2015.
Het was een mooie demonstratie, kleurrijk en met deelname van vele organisaties. Muziek en leuzen tegen het fascisme, tegen het beleid van Trump, tegen de uitsluiting van mensen, voor rechten van LHBTers en tegen de uitbreiding van de NAVO.

Beelden demonstratie hier, en oproep hier.

Het was niet de eerste demonstratie en zal ook niet de laatste zijn. Men moet zich verzetten tegen het spekken van de oorlogsindustrie wereldwijd, tegen de corruptie binnen de wapenindustrie en voor een menswaardig bestaan.
Oorlog maakt meer kapot dan je lief is.