Ga naar de inhoud

Verslag conferentie ‘Links en de Crisis’

Op 13 december werd een bescheiden bijeenkomst georganiseerd in de zaal
van HTIB aan het Weteringplantsoen in Amsterdam (zie poster)

2 min leestijd
Placeholder image

Doel van de bijeenkomst was om meer informatie te geven over de
achtergrond van de huidige economische crisis en om te inventariseren
welke activiteiten linkse groepen in Nederland op dat gebied
ondernemen.

Een vervolgconferentie is op zondag 22 maart gepland.

Als je klikt op de links, krijg je een uitgebreider verslag van dat programma-onderdeel (met dank aan Roy).

Voor het eerste deel, het geven van achtergrondinformatie over de
economische ontwikkelingen, hadden we drie sprekers tot onze
beschikking. Ook was er een reader (pdf) gemaakt.. Een uitvoerige inleiding werd gegeven door econoom Henk Overbeek (zie hier een uitgebreider verslag van zijn inleiding). Daarna schetste Willem Bos (Ander Europa)  wat de gevolgen in Nederland zijn. Fiona Dove (Transnational Institute) gaf een overzicht van antwoorden op de crisis in internationaal verband.

Na een ‘crisislunch’ die werd verzorgd door biologische cateraars Coswecan Collective, werd een razendsnelle serie korte interviews
gehouden over standpunt en strategie door Marjolein van de Water (XminY
Solidariteitsfonds). Ze sprak met (ervarings)deskundigen op het gebied
van: vakbeweging, parlement, activisme, minima, theorie, energie en
‘militair keynesianisme’. Over migratie was een aparte tekst
van een vertegenwoordiger van het Transnational Migration Platform
binnengekomen omdat ze op hetzelfde moment als de conferentie in
vergadering bijeen waren.

Afsluitend trad Loesje
op met de sterkste leuzen over economie en werden nog wat
aankondigingen gedaan en werd gepeild of er belangstelling was voor een
vervolgbijeenkomst en of er genoeg mensen waren die daar actief aan
zouden willen helpen voorbereiden. Dat (b)leek wel goed te zitten. Die
vervolgbijeenkomst zou meer in de vorm van werkgroepen gegoten worden,
zodat men meer op specifieke deelterreinen ‘de diepte’ in kan. Een
andere wens was om meer tijd te hebben voor discussie over de
problematiek en de in te nemen standpunten.

De vervolgbijeenkomst zal op zondag 22 maart geschieden, in de Plantage
Doklaan 10-12 in Amsterdam. Meer informatie daarover volgt binnenkort.