Ga naar de inhoud

Verklaring van transnationale bijeenkomst van arbeiders bij Amazon

Slotverklaring van de transnationale bijeenkomst van arbeiders bij Amazon – Poznań maart 2019. We publiceren de slotverklaring van de transnationale bijeenkomst van Amazon-arbeiders uit Spanje, Polen, Duitsland en Frankrijk die afgelopen maart in Poznan heeft plaatsgevonden en waaraan het TSS-platform heeft deelgenomen. (Het TSS-Platform ijvert voor een nieuw actiemodel, de Transnational Social Strike, globalinfo)

4 min leestijd

(Bron: Website Transnational Social Strike, vertaling: globalinfo.nl)

Sinds 2015, toen de eerste ervaringen met verbindingen tussen Amazon-distributiecentra in Duitsland en Polen werden georganiseerd, zijn de bijeenkomsten groter geworden en is de samenwerking sterker geworden. Na de TSS Stockholm Meeting (november 2018), waar deze experimenten grotendeels werden besproken als onderdeel van een bredere strijd tegen de logistiek van de uitbuiting, sloten de Spaanse Amazon-arbeiders zich aan bij de groep, waarbij ze hun recente ervaringen met stakingen in Madrid konden inbrengen. Samen met de problemen van tijdelijk werk en prestatiecijfers draaide de discussie om de mogelijkheid om een gelijk Europees loon te eisen voor alle Amazon-werknemers in alle distributiecentra, ongeacht het land, het type contract of de nationaliteit. Deze claim is bedoeld om het gebruik van loonverschillen tegen te gaan en is een absolute nieuwkomer in transnationale organisatie. Gezien de relevantie van een dergelijke claim, zal de discussie hierover worden voortgezet tijdens de volgende bijeenkomst van Amazon-arbeiders in september in Leipzig. De TSS zal de discussie over de mogelijkheid om gemeenschappelijke claims op transnationaal niveau te bevorderen blijven volgen en initieren. Blijf op de hoogte!

De achtste internationale bijeenkomst van Amazon-arbeiders vond plaats van 15 tot 17 maart 2019. Meer dan 50 werknemers en sympathisanten uit Spanje, Frankrijk, Polen en Duitsland en zes vakbonden kwamen in Poznań bijeen om informatie uit te wisselen en verdere gezamenlijke acties te plannen:

  • Zoals besloten was tijdens de laatste bijeenkomst werd voor het eerst systematisch informatie verzameld over alle betrokken FC’s en de werkomstandigheden ter plaatse. (FC = Fulfillment Centre, de opslagloods/hetdistributiecentrum of zoals Amazon het zelf noemt: Fulfillment & Operations)
  • In Poznań wordt de campagne “No Rat Race” tegen terugkoppelingen en hoge prestatie-regimes gelanceerd. FC’s in andere landen willen deze campagne overnemen. Ter gelegenheid van deze campagne verspreidden de deelnemers aan de bijeenkomst flyers tijdens de wisseling van ploeg bij de FC in Poznan.
  • Een van de aandachtspunten van de discussie was het gebruik van tijdelijk werk bij Amazon. In Polen en Spanje maakt Amazon nog steeds gebruik van uitzendkrachten met zeer korte, soms twee weken durende contracten. In Duitsland is het uitzendwerk 5 jaar geleden grotendeels succesvol bestreden. Informatie over succesvolle strategieën werd uitgewisseld. Het internationale gebruik van uitzendwerk betekent voor elk land druk op de lonen en arbeidsomstandigheden. Om te protesteren tegen het gebruik van uitzendwerk werd een bijeenkomst gehouden voor het hoofdkantoor van het uitzendbureau Adecco in Poznan (zie video)

{vimeo}326854438{/vimeo}

  • Er was een controversiële discussie over de vraag naar een gelijk Europees loon. Amazon-arbeiders doen overal hetzelfde werk en zelfs het lokale prijsniveau rechtvaardigt de grote verschillen niet. Er waren echter ook zorgen over de vraag of het Europese loon een strategisch verstandige vraag is.

Aan het eind van de vergadering werden de volgende punten besloten:

  • De controverse over het gemeenschappelijke Europese loon en de strategie van het Amazon om werknemers in verschillende landen tegen elkaar uit te spelen, toont aan dat de internationale organisatie van Amazon-werknemers een gemeenschappelijke langetermijnstrategie nodig heeft.Voor de volgende bijeenkomst zal een discussie worden voorbereid door kleine groepen.
  • Het verzamelen van informatie over Amazon uit verschillende landen in de vorm van een reader zal worden voortgezet.
  • Er zullen nog meer bezoeken van Amazon-werknemers aan andere FC’s in heel Europa plaatsvinden.
  • De volgende bijeenkomst vindt plaats in Leipzig op 27-29 september 2019 september 2019.

Nooit eerder waren er zoveel werknemers uit zoveel landen aanwezig op de grensoverschrijdende bijeenkomst van Amazon-werknemers. Het feit dat werknemers van zulke uiteenlopende vakbonden als SUD-Solidaire uit Frankrijk, CGT uit Spanje, Ver.di uit Duitsland, en IP en Solidarnosc uit Polen gemeenschappelijke eisen bespraken, toont aan dat internationale grassroots die zich over de vakbondsgrenzen heen organiseren, mogelijk is en dat dit moet worden voortgezet en versterkt.

————-

Aanvulling globalinfo: Amazon heeft (nog) geen distributiecentra in Nederland of België (wel kantoren). Bestellingen worden tot dusver uit Duitsland bediend. Er zijn steeds geruchten dat ze ook hier aan de bak willen.