Ga naar de inhoud

Verklaring van Tilburg

De Verklaring van Tilburg, over de noodzaak tot drastische economische hervormingen, is vandaag gelanceerd.

2 min leestijd
Placeholder image

Vandaag
is de ‘Verklaring van Tilburg’ gelanceerd, in de hoop dat zoveel mogelijk
mensen/organisaties die ondertekenen en ook verder verspreiden.

Zie
hier het persbericht over de lancering.

De
Verklaring van Tilburg gaat over de noodzaak om snel ingrijpende
koerswijzigingen in de economie te plegen, opdat er een mondiale herverdeling
komt én een einde aan de ecologische rampen.
Ze is het vervolg op een grote conferentie over economische groei die in januari aan de Universiteit van Tilburg werd gehouden.

Het
begin van de Verklaring van Tilburg luidt als volgt:

Wij,
burgers van Nederland en Vlaanderen, en van Europa, roepen op tot een
ingrijpende heroriëntering van onze economieën. Wij worden gemotiveerd door de
snel gegroeide urgentie van wereldwijde vraagstukken als de klimaatverandering
en de uitputting van de aarde, de blijvend wijdverbreide armoede en de
toenemende mondiale ongelijkheid. Die urgentie dwingt ons om de noodzakelijke
transitie aan de orde te stellen van alle rijkere economieën, dus ook die van
België, Nederland en Europa. Hoe ingrijpend de omslag of trendbreuk die we voor
ogen hebben ook zal zijn, deze zal geen afbreuk doen aan het welzijn. Zij
behoedt ons daarentegen juist voor nog grotere problemen in de toekomst op het
vlak van gezondheid en milieudegradatie, van een verder toenemende mondiale
armoedekloof, en van gewapende conflicten en vluchtelingenstromen. Wij verkeren
in de comfortabele positie dat de koerswijziging nu nog mogelijk is.

Zie
voor de rest van de tekst de website.