Ga naar de inhoud

Verklaring UvA Encampment 8 mei

Protest werkt, maar de universiteit stuurt liever de ME en bulldozers dan medeplichtigheid aan genocide te stoppen

6 min leestijd

Amsterdam, 8 mei 2024 – De genocide in Gaza gaat onverminderd door, net als de medeplichtigheid daaraan van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en Amsterdam University College. Na overleg tussen het College van Bestuur (CvB) en vertegenwoordigers van de academische gemeenschap, heeft het CvB opnieuw gekozen voor geweld tegen de eigen studenten. Ze hebben de Oudemanhuispoort, de gister van de medeplichtigheid van de UvA bevrijdde gebouwen, laten ontruimen. Wederom brengen de bestuurders hun eigen studenten in gevaar. 

De ontruiming vandaag was zeer gewelddadig, waarbij studenten onder andere met knuppels op hun hoofd zijn geslagen. Zelfs bij de supportdemo – volledig buiten de kampementen – stonden zware ME linies om de demonstranten in te sluiten. Woordvoerder Alex Breukelaar: “Wij veroordelen dit excessieve geweld – dat in het niet valt bij de scholasticide die gaande is in Palestina”

Studenten en medewerkers van de UvA, VU en het AUC zijn al tientallen jaren in protest tegen de banden van hun universiteit met Israëlische instellingen. Instellingen die zeer intensief betrokken zijn bij het militaire geweld van Israël. Met deze banden normaliseren Nederlandse universiteiten tevens praktijken van kolonialisme, arpartheid en genocide. Daarnaast zijn de afgelopen zeven maanden demonstraties, teach-ins en andere solidariteitsacties georganiseerd, om te protesteren tegen de meest intensieve massamoord van de 21ste eeuw. Deze demonstraties werden met harde hand onderdrukt door de verschillende universiteiten, zoals het verbieden van een teach-in bij de VU, het gewelddadig arresteren van studenten bij AUC, en het praktisch verbieden van demonstraties bij de UvA. 

Twee maten: Oekraïne en Gaza

De eisen van de studenten en medewerkers zijn redelijk en volledig in lijn met het beleid van de universiteiten zelf, die voor mensenrechten, diversiteit en rechtvaardigheid beweren te zijn. Wij eisen niets anders dan wat deze universiteiten ook deden na de Russische invasie van Oekraïne. “Alle lopende samenwerkingen met Russische (academische) instellingen zijn bevroren en we gaan geen nieuwe overeenkomsten aan,” schreef de UvA toen. Deze invasie werd universeel veroordeeld door universiteitsbesturen en de banden met Russische instellingen werden verbroken. Niets meer en niets minder.

Nederlandse universiteiten hebben aangetoond niet onafhankelijk te kunnen opereren van de Nederlandse overheid, die onverminderd de genocide heeft gesteund met wapens, geld en diplomatieke steun aan het Israëlische apartheidsregime. 

De krampachtige weigering van de universiteitsbesturen om hun medeplichtigheid aan genocide te stoppen liet de studenten geen andere keuze dan een kampement op te zetten op maandag 6 mei bij Roeterseiland. Wij deden dat in een publieke ruimte, een grasveld dat verder niet werd gebruikt, in een volledig vreedzame betoging met bewogen speeches, honderden medewerkers en studenten. 

Vrijheid van meningsuiting een farce

De Universiteit van Amsterdam heeft de afgelopen jaren aangetoond om vrijheid van meningsuiting niet te tolereren, door elke bezetting per direct gewelddadig te laten ontruimen door de politie, in september 2018, in januari 2023, in mei 2023. Hierbij zijn verschillende studenten gewond geraakt, waaronder een student wiens hand gebroken was en een andere student die met ernstig beenletsel in het ziekenhuis terechtkwam en krukken nodig had.

Door het tirannieke beleid van het universiteitsbestuur hadden de studenten geen andere keuze dan barricades op te zetten om zichzelf te verdedigen tegen politiegeweld. Afgelopen maandag, 7 mei, belaagde een zionistische knokploeg de studenten en medewerkers met vuurwerk, fakkels en rookbommen, met het expliciete doel om onrust te veroorzaken en de anti-genocide protesten te delegitimeren.

Wij veroordelen de politie die erbij stond en niets deed en ook de media die deze hooligans afschilderden als onschuldige ‘joodse jongeren,’ wat een antisemitische vermenging is van zionisten en joden. Wij zijn tegen racisme, genocide en apartheid en voor de rechten van alle volkeren op aarde, ongeacht hun achtergrond.

De Universiteit van Amsterdam heeft de betreurenswaardige eer om één van de meest repressieve universiteiten op aarde te zijn, door de op één na snelste ontruiming van anti-genocide kampementen die nu wereldwijd worden opgezet in solidariteit met Gaza. Alleen de Universiteit van Utrecht was sneller, wat de schaamteloze repressie van Nederlandse bestuurders laat zien. 

Veiligheid?

De universiteit beweert te geven om de ‘veiligheid van hun joodse studenten.’ In werkelijkheid geven zij alleen om het ongemak van zionisten die worden geconfronteerd met andere meningen. Want joodse studenten die opkomen voor mensenrechten in Gaza worden op orders van het bestuur in elkaar geslagen. Woordvoerder Alex Breukelaar: “Hiermee toont het bestuur dat veiligheid vooral als excuus wordt gebruikt om hun eigen rol in genocide te rechtvaardigen. Het cynisme van het bestuur kent geen grenzen.” Maandag was de zoveelste gewelddadige ontruiming van studenten, waar wederom zware gewonden zijn gevallen. Dit bevestigt dat het universiteitsbestuur niets geeft om de veiligheid van hun studenten.

Verbijstering over politiegeweld en stugge houding van het CvB

Als reactie op de repressie van maandag is er gisteren een massademonstratie geweest, met duizenden betogers. Dit leidde ertoe dat de Oudemanhuispoort was bezet en toestemming was gegeven om maandag te blijven overnachten. De afgelopen dagen hebben we enorme steun ervaren van Amsterdammers die zich uitspreken tegen genocide. Er was ook vandaag weer een enorme support-demonstratie bij de Oudemanhuispoort met honderden mensen en we hebben dankbaar voedsel en andere donaties in ontvangst genomen. 

Gesprek start pas door druk 

Het universiteitsbestuur van de Universiteit van Amsterdam weigerde met ons in gesprek te gaan, totdat we in protest kwamen. Er is druk nodig om het luisterend oor van het bestuur te krijgen, laat staan om serieus op onze eisen in te gaan: volledige transparantie over-, een academische boycot en volledige desinvestering van Israëlische instellingen. Studenten hebben woensdagochtend onderhandeld met het bestuur over de beëindiging van hun medeplichtigheid aan genocide, kolonialisme en apartheid. Onze onderhandelaars hadden het gesprek graag de volgende ochtend voortgezet, maar rector Peter Paul Verbeek wilde niet praten: “Morgen bijeenkomen heeft voor ons geen zin” terwijl hij de kamer uitliep. Terwijl er onderhandelingen plaatsvonden, werd de voorbereiding voor de volgende gewelddadige ontruiming alweer getroffen. Wat ons betreft toont dat aan dat de onderhandelingen te kwader trouw waren. 

Niettemin is één van onze eisen maandag deels ingewilligd, namelijk de transparantie over de banden van de UvA met Israëlische universiteiten, ook al missen we nog een meer gedetailleerd rapport. Daarmee heeft het bestuur schoorvoetend toegegeven aan haar juridische plicht, waarvoor ze al meermaals naar de rechtbank moest worden gesleept door The Rights Forum. Dit toont aan dat protesteren werkt. 

Wij zullen onverminderd doorgaan tot de AUC, VU en UvA alle banden met Israël verbreken. Totdat zij zich onomwonden uitspreken tegen genocide, kolonialisme en apartheid. Met elke politieknuppel zullen wij verder escaleren. Het CvB is gewaarschuwd met een oude slogan uit het Maagdenhuis: ‘screw us, and we multiply.’ Jullie zullen niet wegkomen met medeplichtigheid aan genocide.