Ga naar de inhoud

Vakbonden in VS stimuleren deelname anti-coupnetwerk

Verkiezingen in de Verenigde Staten: Het is de vooravond, 2 november, van de verkiezingen en zenuwachtige kiezers vragen zich niet alleen af wie de meeste stemmen zal krijgen, maar ook of al die stemmen wel geteld zullen worden. Zal het volk of het Hooggerechtshof uiteindelijk de nieuwe president kiezen? Zullen de Trump aanhangers het bij hun intimidatie laten of overstappen op geweld om de machtsoverdracht te verstoren? Gaan we een Trump zien die weigert de stemuitslag te accepteren? En moeten we onszelf verdedigen tegen een coup?

6 min leestijd

(Door Barbara Madeloni (*1) Vertaling oorspronkelijk verschenen bij solidariteit, foto Fibonacci Blue CC2.0/Flickr)

Hier volgt een beeld van de wijze waarop in ieder geval een deel van de Amerikaanse arbei-dersbeweging zich de afgelopen maanden op de verkiezingen heeft voorbereid en met welke vergaande scenario’s ze meende rekening te moeten houden. In de reguliere media worden de Verenigde Staten regelmatig ‘een ernstig verdeeld land’ genoemd. Er is echter een andere blik mogelijk. Deze laat zien wat op verschillende niveaus in de arbeidersbeweging is gedaan om zelfs voorbereid te zijn op iets wat velen voor onwaarschijnlijk houden, een coup. (*2)

Netwerk

Labor Action to Defend Democracy (LADD) is een basisgroep die zich voorbereidt op onverwachte nieuwe situaties. Het begon met een kleine groep lokale vak-bondsactivisten die zich realiseerden dat ze niet konden wachten op het moment dat iemand anders de verkiezingen zou gaan beschermen. Ze stelden lijsten met namen op, begonnen mensen te bellen en brachten zo een groter netwerk samen van bestuurders en leden van vakbonden.

De groep heeft een gelofte doen uitgaan die mensen kunnen ondertekenen. De ondertekenaars beloven daarmee dat ze de straat op zullen gaan en actie op de werkplek zullen ondersteunen, waaronder ook stakingen, mocht het tot een coup komen. De meest recente oproep tot ondersteuning werd gedaan door meer dan honderd vakbondsbestuurders en ‘gemeenschapsleiders’ vanuit het hele land.

Resoluties volgen elkaar op

In de tussentijd treffen ook anderen – individuen en organisaties – hun eigen voorbereidingen op wat gaat komen. De resoluties die de Seattle Education Association en de Rochester Central Labor Council aannamen en waarin ze verklaarden in het geval van een coup over te gaan tot actie, kwamen onafhankelijk van LADD tot stand. Hun acties inspireerden anderen, van de Masachusetts Teachers Association tot de Texas Gulf Coast Area Labor Federation en tenminste 22 andere federatiebesturen en vakbonden, waaronder ook het bestuur van de centrale voor onderwijzend personeel (AFT).

Het bestuur van de vakcentrale AFL-CIO nam zijn eigen resolutie aan op 19 oktober. Daarin werd verklaard dat arbeiders de democratie zouden verdedigen. AFL-CIO voorzitter Richard Trumka zegde echter een geplande bijeenkomst met vakbondsleiders af, nadat nieuws over de bijeenkomst was uitgelekt. Het is dan ook onduidelijk wat het bestuur precies wilde bereiken met de verklaring.

Mogelijk verloop van een coup

Het aannemen van een resolutie is natuurlijk geen garantie voor daadwerkelijke actie. Dat moeten we organiseren. En het hele idee van een coup lijkt voor sommigen natuurlijk tamelijk onrealistisch. Daarom riep de United Teachers Los Angeles haar leden bijeen in een serie regionale bijeenkomsten om te begrijpen hoe een coup en het tellen van de stemmen er mogelijkerwijs uit zouden kunnen zien. Ze maakten gebruik van deze powerpoint presentatie waarmee de leden werden geïnformeerd over de belangrijke deadlines en beslissingen in de periode tot aan het moment dat de volgende president op 20 januari 2021 het Witte Huis betreedt.
Deze voorbereiding zal in het bijzonder belangrijk zijn in het geval Trump om middernacht op 3 november begint aan te dringen op het einde van de verkiezingen en dat het tellen van de stemmen moet stoppen. Te midden van de verwarring die Trump zal doen ontstaan, is het van belang dat de vakbonden hun leden van heldere informatie voorzien over het proces en de potentiële gevaren op dat moment.

LADD is een netwerk, geen organisatie, en voorziet in informatie en legt contacten om zo vakbonden te kunnen helpen zich voor te bereiden op gecoördineerde acties. Zo heeft LADD contacten met andere coalities waaronder protecttheresults.com, dat verschillende nationale evenementen ondersteunt op 4 november om vijf uur ’s middags. Daar is er een evenement in de buurt te vinden of er zelf één aankondigen. De verklaringen en voorbeeldresoluties zijn ook in het Spaans beschikbaar.

Arbeidersmacht

Terwijl het aantal resoluties toeneemt en meer en meer mensen de gelofte ondertekenen, ondersteunt LADD het ontstaan van regionale groepen die samen kunnen optreden als dat nodig is. Vandaag hebben in Chicago vakbonden, waaronder de Chicago Teachers, de United Electrical Workers, SEIU Healthcare Illinois, SEIU Local 73 en Government Employees Local 704 aangekondigd dat ze bereid zijn deel te nemen aan grootschalige protesten, waaronder ook stakingen, om de democratische rechten te verdedigen en een vreedzame overdracht van de macht te bewerkstelligen.
In de staat Washington wordt de gelofte van LADD gebruikt om via de vakcentrale van de AFL-CIO de leden te scholen en informeren. De vakcentrale onderzoekt daar de lokale actiebereidheid, waarbij ook wordt gekeken welke vakbondslokalen geschikt zijn voor mensen om zich te verzamelen en waar ze informatie kunnen krijgen. Voor arbeiders die geen vakbondslid zijn, deelt LADD informatie via zijn banden met organisaties als Sunrise Movement, March for Our Lives en United We Dream. Zij zijn verenigd in de coalitie Count On Us om zich er hard voor te maken dat de verkiezingen doorgaan en zich voor te bereiden op directe actie.

Het belangrijkste is dat de arbeiders moeten optreden als gezamenlijke eenheid door zich voor te bereiden om hun sterkste breekijzer, de staking, in te zetten en daarmee af te dwingen dat elke stem wordt geteld en dat het de stemgerechtigden zijn die de uitkomst van de verkiezingen moeten bepa-len.
Dit is een kans voor de arbeidersbeweging die te vaak slapend is, om haar werkelijke kracht te ver-wezenlijken. In het geval onze inzet van belang wordt en we ook daadwerkelijk aan de oproep ge-hoor geven, dan zal elke arbeider die deelneemt beter toegerust zijn om de strijd die voor ons ligt aan te gaan, ongeacht wie het presidentschap wint. (*3)

Noten:

(*1) De schrijfster Barbara Madeloni was tot 2018 voorzitter van de vakbond voor on-derwijzend personeel in de staat Massachusetts, de Massachusetts Teachers Association. Vertaling/bewerking: Herre de Vries.

(*2)Het artikel bevat verwijzingen naar documenten, websites en Facebook pagina’s waar recente in-formatie wordt aangeboden. Deze kunnen helpen de aanstaande machtsoverdracht te volgen vanuit een vakbondsperspectief. (terug)

(*3) LADD heeft verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die vakbondsactivisten kunnen helpen in de komende periode, waaronder Spaanstalige en memes. De Engelstalige hulpmiddelen zijn hier te vinden.

* Er is een modelbrief opgesteld die gericht is aan diverse gekozen vertegenwoordigers met de oproep het recht om te demonstreren te beschermen en te eisen dat de politie niet zal ingrijpen bij vreedzame protesten. Een andere modelbrief van de coalitie in Chicago is hier beschikbaar.

De Facebook pagina en groep van LADD zullen worden gebruikt voor updates en nuttige documenten.
* In veel steden worden protesten georganiseerd op 4 en 7 november. Informatie daarover is hier te vinden. (terug)