Ga naar de inhoud

Vakbonden tegen handelsakkoord Mercosur

In een gemeenschappelijke verklaring verzetten de vakbonden van de Europese Unie (EVV) en die van  het zuiden van Zuid-Amerika (CCSCS) zich tegen het vrijhandelsverdrag dat de EU en de vier Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay willen afsluiten. Onderhandelaars van EU en Mercosur bereikten daarover in juni 2019 een principe-akkoord dat nu wordt klaargemaakt voor formele goedkeuring.

2 min leestijd

(Door Herman Michiel, oorspronkelijk verschenen bij Ander Europa)

In de EU moet ook het Europees Parlement zich daarover uitspreken. Het vrijhandelsverdrag is deel van een associatieverdrag met socio-politieke elementen, dat als dusdanig door alle lidstaten moet goedgekeurd worden, wat voor vele inhoudt dat nationale assemblees het moeten goedkeuren.  In het geval het vrijhandelsverdrag losgekoppeld wordt van het associatieverdrag  (wat o.a. door de Spaanse socialisten gesteund wordt) vervalt deze laatste vereiste, een eventualiteit waarvoor de vakbonden waarschuwen.

Over het vrijhandelsverdrag werd sinds twintig jaar onderhandeld, en tijdens deze periode was er ook toenemend verzet van allerlei sociale organisaties. De bezwaren betreffen een brede waaier aan bekommernissen: ecologisch (het Amazonewoud…), sociaal, arbeidsrechtelijk, voedselveiligheid,  politiek (vooral nu Brazilië onder de knoet ligt van het extreemrechts Bolsonaro-regime)… Die kritiek is merkbaar in de omstandige manier waarop de Europese Commissie, onderhandelaar van het akkoord, op alles een antwoord heeft, of meent te hebben. Volgens de Commissie zijn er natuurlijk goede afspraken voor bv. het Amazonewoud, maar Greenpeace heeft een andere conclusie: EU-Mercosur: leaked treaty has no climate protection, undermines democracy

Deze bekommernissen zijn terug te vinden in de gemeenschappelijke verklaring van Europese en Zuid-Amerikaanse vakbonden:

  • Brazilië is een van de ergste landen voor wat de repressie, inclusief moord, van vakbondsmilitanten betreft en de ontkenning van de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO);
  • aan de vakbonden wordt geen enkele plaats toegekend om toezicht te houden op naleving;
  • Europese bedrijven gebruiken in Z-Amerika pesticiden en genetisch gewijzigde planten die in Europa verboden zijn, maar wel in Z-Amerika op de markt gebracht worden;
  • Wat betreft milieu- en klimaatnormen is er geen follow-up;
  • Democratie en de rechtsstaat zijn op de terugweg, vooral in Z-Amerika;
  • Niets garandeert dat kleine bedrijven in Mercosur er vruchten van dragen; het akkoord is een bedreiging voor de industriële sector aldaar;
  • er wordt voorzien in de liberalisering van diensten, waarbij openbare diensten niet gevrijwaard worden;

De vakbonden vragen de heropening van de onderhandelingen, en rekenen op het Europees Parlement dat zich in een eerder standpunt uitsprak tegen het akkoord in zijn huidige vorm. (hm)