Ga naar de inhoud

Urgent: solidariteit Ter Apel

In vluchtelingencentrum Ter Apel verslechtert de situatie al een tijd en neemt de Nederlandse staat onvoldoende maatregelen. Nu het als een nationale crisis wordt opgevat door de bril van terrorisme en veiligheid hebben we nog minder vertrouwen in een menswaardige steun. Een collectief uit Groningen startte een spontaan initiatief om te kijken wat er gedaan kan worden om het minder klote te maken. Doneer, deel de donatie-link, en kom zelf helpen (hieronder meer info). (English below)

3 min leestijd

(Bron: Indymedia.nl)

Jullie hebben vast allemaal het nieuws gelezen over asielzoekers in Ter Apel die op stoelen slapen en geen eten of drinken krijgen op woensdag/donderdag? Het Rode Kruis zorgt voor tenten en slaapzakken, maar dreigde te vertrekken omdat de staat zich niet aan de afspraak hield wat betreft het verstrekken van water en voedsel. We zijn geschokt maar niet verrast, aangezien de staat al vaak heeft laten zien dat het niet in staat is of niet kan schelen, of beide.

We zijn er gisteravond heen gereden om de situatie met eigen ogen te zien. Mensen waren dankbaar voor het beetje soep en de leuke babbels. Medewerkers zijn uitgeput.

Er zijn niet genoeg tenten, slaapzakken, eten, luiers, babydoekjes, babyvoeding etc.

We zijn bezig met het opzetten van bemanningen die de komende dagen fatsoenlijke maaltijden gaan koken. Pb voor details.

We kopen/verzamelen ook babyspullen en fruit om daar kant en klaar mee te nemen.

Help alsjeblieft met transport, koken, spullen kopen, mensen mobiliseren, spullen doneren (breng naar @kraaienest_)

En help door geld te doneren aan Solidariteitsfonds Het Zwarte Gat, NL41 TRIO 0391 0365 64, vergeet TER APEL niet te vermelden. Je kunt ook doneren via deze crowdfunding-link: https://www.whydonate.nl/fundraising/ter-apel-solidariteit-voor-basisben…

En vertel het alsjeblieft in je eigen netwerken en doe iets!

You’ve all probably read the news about asylum seekers in Ter Apel sleeping on chairs and not getting food or water on Wednesday/Thursday? The Red Cross provides tents and sleeping bags but threatened to leave because the state did not keep up their end of the deal in providing water and food. We’re appalled but not surprised, as the state has shown many times to be incapable or not to care, or both.

We drove there last night to see the situation for ourselves. People were grateful for the little bit of soup and the nice chats. Employees are exhausted.

There are not enough tents, sleeping bags, food, diapers, baby wipes, baby food etc.

We are setting up crews who are going to cook decent meals the coming days. Pm for details.

We’re also buying/collecting baby stuff and fruit to bring there as it’s readymade.

Please help out with transportation, cooking, buying stuff, mobilising people, donating stuff (bring to @kraaienest_)

And help by donating money to Solidariteitsfonds Het Zwarte Gat, NL41 TRIO 0391 0365 64, don’t forget to mention TER APEL. You can also donate through this crowdfunding link: https://www.whydonate.nl/fundraising/ter-apel-solidariteit-voor-basisben…

And please spread the word in your own networks and do something ❤️