Ga naar de inhoud

Update G8: Live 8 en zo meer

Kritiek zwelt aan op Geldof’s poppolitiek en Blair’s spinoptreden. De G8-top nadert…

4 min leestijd
Placeholder image

Live 8

Het Live 8 concertproject en de prominente positie van de popsterren Geldof en Bono begint steeds meer kritiek te ontvangen. Met name het feit dat het om een elitair stel blanke miljonairs gaat, die ‘even Afrika zullen gaan redden’ heeft de hoon of woede gewekt van zwarte muzikanten en commentatoren. (bijv. in artikel BBC): “It seems like the great white man has come to rescue us while the freedom fighters never get a mention,” said black musician Patrick Augustus. In het stuk wordt ook opgemerkt dat de muzikanten die in de Live8 shows optreden er zelf zeker niet slechter van zullen worden en een stijging in de platenverkoop tegemoet kunnen zien. Ook in NRC-Handelsblad van vandaag een stuk (Kritiek op Live8 van Bob Geldof), waarin radio-presentator Andy Kershaw (20 jaar geleden nog betrokken bij Live Aid) het een schande noemt dat er welgeteld een Afrikaanse artiest geprogrammeerd staat. Wat verder commentatoren stoort is dat Geldof zo’n plat beeld van de problematiek geeft.

Ook op Indymedia UK en het forum van G8 alternatives (organisatoren tegentop) wordt veelal geringschattend gedaan over de acties van Geldof cs. Wel wordt met met belangstelling gekeken naar het effect van Geldof’s oproep om op 6 juli massaal naar Edinburg te komen, de dichtstbijzijndste stad bij het golfoord Gleneagles waar de G8 top zich af moet spelen. Als dat echt een miljoen mensen op de been brengt, kan dat mooie taferelen opleveren.

De meeste muzikanten die in Live 8 optreden (Elton John, McCartney, Madonna…) zijn nooit echt betrapt op enig politiek engagement. De groep Radiohead werd inderhaast uitgenodigd om deel te nemen, maar heeft laten weten niet te kunnen of willen deelnemen. Een felle rap against G8, die vast en zeker niet op het live8 podium te horen zal zijn (in memoriam Carlo Giuliani die in Genua bij de G8-protesten door de politie werd doodgeschoten) hier te vinden.

Ondertussen gaat de Blair-show – deels in goed overleg met Bono en Geldof – door. Blair schept graag het beeld dat hij allemaal geweldige dingen voor Afrika en het klimaat wil doen, en prijst de Live 8-organisatoren openlijk. Make Poverty History (waaronder de live8-concerten vallen) wordt ook gelinkt op de officiele G8-site. Nederlandse media zijn massaal in de pr-operatie van Blair en de G8 getrapt, terwijl gedegen informatie over de invloed van het bedrijfsleven op de G8-agenda en de Commission for Africa al lang voorhanden is. Oa. De websites van Spinwatch en Corporate Watch zijn goed voorzien van informatie over de achtergronden van Blair’s voorstellen, die vooral zullen uitdraaien op meer privatisering, en meer invloed van multinationals. Letterlijk stelt het rapport van de (voor het G8-beleid ingestelde) Commission for Africa dat “een stimulerend klimaat voor de private sector staat bovenaan de agenda”. De invloed van lobby-groepen van het bedrijfsleven is groot geweest, en die informatie ligt voor het grijpen, maar commerciele media vinden dat blijkbaar niet interessant.

Ook het lobbyplatform van ngo’s tegen de schuldenlast CADTM is woedend over de schuldenkwijtschelding zoals die nu door Blair cs voorgesteld wordt: (The CADTM declares G8 countries’ debt cancellation projects a sham: (zie website)

Overigen

In het jongste nummer van tijdschrift Ravage is een katern verschenen met achtergrond over de G8 en info over acties (4 pag.). Een deel van de tekst staat op website van Ravage. Het katern is ook gratis los verkrijgbaar, wil je meerdere exemplaren bestellen om te verspreiden, stuur dan een emailtje naar

Ook het sinds het ESF vermaarde blok van prokapitalisten (“Bomb Poor People!) heeft ondertussen aangekondigd bij de demonstraties aanwezig te zullen zijn. Zie ze hier lekker bezig.
Hun website.

Voor mensen die overwegen aan de protesten in Schotland deel te nemen is de website van g8 legal support aan te bevelen met veel handige informatie over de Schotse wetten en repressie.
Er is nog een beperkt aantal kaartjes voor een bus die vanuit Nederland aan de dissent!-acties deel zal nemen: zie hier details.

Informatie-avonden in Nederland zijn er nog op:

maandag 13 in Acu, Voorstraat 71, Utrecht
vrijdag 17 in Vrankrijk, Spuistraat 216 Amsterdam
vrijdag 24 XminY, De Wittenstraat 43 Amsterdam

Websites:
Dissent!: http://www.dissent.org.uk/
Nederland: http://squat.net/scotland
Belgie: http://www.stopg8.be/

Eerdere updates over G8 en Live8 ed:
http://www.indymedia.nl/nl/2005/06/28262.shtml
http://www.indymedia.nl/nl/2005/05/28083.shtml

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door globalinfo.)