Ga naar de inhoud

Universiteiten keren zich tegen hun eigen studenten

Stiekem zat het er al lange tijd aan te komen, zeker toen het nieuws langzaam doordruppelde dat de hogere onderwijsinstellingen aan het lobbyen waren om de gehele boete neer te leggen bij de student (link), maar de mainstream media heeft er nog niet veel over bericht. Al langere tijd vroegen mensen zich af hoe solidair de universiteiten en hoge scholen zich op zouden stellen tegenover de studenten, helemaal omdat de universiteiten weliswaar ook op 21 januari hun eigen demonstratie liepen, maar voor de rest slechts mondjesmaat steun gaven aan de acties (in Amsterdam is er een bezetting nodig geweest om te pogen de universiteit tot rede te dwingen).

3 min leestijd
Placeholder image

 

(Origineel is hier te vinden)

Maar nu is daar het daadwerkelijke bewijs. Zoals vorig jaar mei tijdens de gesprekken over het wegvallen van de studiefinanciering ook duidelijk werd, willen de hogere onderwijsinstellingen vooral hun eigen hachje redden. Temidden van het bedrijfsleven, de overheid en studenten, zijn de studenten, die toch eigenlijk één van de belangrijkste protagonisten in het onderwijs zouden moeten zijn, vrijwel altijd de verliezer. Wij hebben immers een stuk minder naar de tafel te brengen. Waar ze konden kiezen voor het ideaal, voor het samen werken met de studenten, met één gezamelijk doel, namelijk het niet door laten gaan van de bezuinigingen, kiezen de instellingen vrijwel zonder uitzondering voor isolatie van de studenten en de weg van de minste weerstand. Steevast zijn ze weliswaar tegen de bezuinigingen maar nog te laf om ten strijde te trekken en in plaats daarvan schuiven ze alles vrolijk door naar de studenten, vooral omdat ze het kunnen. Wat gaan de studenten doen dan? Van de vier betrokken partijen is het wel duidelijk wie op dit moment de zwakste positie inneemt.

Voor meer informatie zie hieronder een plan van de Vereniging van Universiteiten VSNU, wat om vage redenen tot stand gekomen is in “een vijfsterrenhotel in Parijs”, het mag allemaal wat kosten…

Link naar origineel op de Trouw-site van 25/02/2011

De universiteiten willen de studiebeurs afschaffen. Voortaan moeten alle studenten hun studiegeld lenen, vinden zij. Daarnaast willen zij bijna de helft van hun studenten een hoger collegegeld vragen.

Dat staat in documenten van de vereniging van universiteiten VSNU, die in het bezit zijn van deze krant. De universiteiten hebben er twee weken geleden over gesproken in een vijfsterrenhotel in Parijs. Nog niet elke universiteit onderschrijft elk onderdeel van het plan, maar ‘op hoofdlijnen is er steun voor de gekozen benadering’, meldt het verslag van de Parijse vergadering. Morgen gaat het overleg verder.

De VSNU wil deze plannen snel doorvoeren om de bezuinigingen die het kabinet de universiteiten de komende jaren oplegt te kunnen opvangen. Om dat voor elkaar te krijgen, willen de universiteiten op het gebied van studiefinanciering en collegegelden ingrijpender maatregelen dan het kabinet.

Allereerst willen de universiteiten dat álle studenten hun studiegeld gaan lenen. Het kabinet wil die maatregel alleen voor studenten in de tweede fase van hun studie, de masterfase. Wel willen de universiteiten in zo’n leenstelsel een beloning inbouwen voor studenten die hun studie snel afmaken.

Daarnaast willen de universiteiten dat studenten voor wie ze geen overheidsgeld krijgen een hoger collegegeld gaan betalen. Volgens de VSNU gaat het om 44 procent van alle universitaire studenten. Daaronder vallen onder meer alle studenten die langer over hun studie doen dan ervoor staat. De universiteiten willen zelf bepalen hoe hoog het collegegeld voor deze studenten wordt. Nu vragen universiteiten al collegegelden tussen de 5000 en 15.000 euro aan sommige groepen studenten.

De VSNU stelt ten slotte ook een algehele studentenstop voor. Vanaf 2012 zou het aantal universitaire studenten niet meer mogen groeien. Komen er meer studenten bij, dan moeten die naar het hbo. Die maatregel zal ‘een grote verschuiving in de studentenstromen’ teweegbrengen, schrijft de VSNU. De VSNU uitte eerder de vrees dat de bezuinigingen van het kabinet tot gedwongen ontslagen zullen leiden. De huidige plannen lijken een alternatief voor die ontslagen.

Hier ook nog het verhaal van de NRC website