Ga naar de inhoud

Uitspraak in hoger beroep noG20activist Peike!

Maandag 21 januari 2019 vond de laatste zitting van Peike’s hoger beroep plaats. Om Peike te ondersteunen tijdens het vonnis waren rond de veertig vrienden en supporters uit Hamburg, Amsterdam en andere europese steden aanwezig. (English version at bottom)

3 min leestijd

(Overgenomen van indymedia.nl) Zie ook website freepeike)

Peike werd veroordeeld tot 1 jaar onvoorwaardelijke en 9 maanden voorwaardelijke celstraf. Net al is Peike’s eerste rechtszaak, had het OM in het hoger beroep 1 jaar en 9 maanden gevangenis straf geëist. De rechter heeft nu echter besloten het laatste deel van de straf (de negen maanden die Peike nog niet heeft uitgezeten) voorwaardelijk te maken. Dit betekent dus dat Peike niet terug naar de bajes hoeft.

Uit de verklaring van de rechter werd duidelijk dat de bewijsvoering van de verdediging in dit bijna een jaar durende hoger beroep er voor haar niet toe doet. Dat Peike op die avond op die kruising aanwezig was, weegt volgens de rechter dusdanig zwaar dat de tegenstrijdigheid van de verschillende getuigenissen niet uitmaakt, terwijl die getuigenissen wel het enige “bewijs” dat Peike “schuldig” is vormen. Nog één keer werden alle aanwezigen door het niet kloppende signalement, het “verzet” bij arrestatie (door het in feutushouding op de grond liggen) en de grote schade die de geworpen flessen hadden kunnen veroorzaken, geleid. Net als in Peike’s eerste vonnis bleek dit genoeg voor een veroordeling voor zware mishandeling, verzet bij arrestatie en verstoring van de openbare orde.

Alle mogelijke updates zullen op deze website gepubliceerd worden. (Op dit moment bestaat de kans nog dat er in cassatie gegaan wordt.) Daarnaast zullen alle benefieten hier aangekondigd worden; De advocaatkosten zijn op dit moment namelijk nog niet rond.

Vrijheid voor alle noG20activisten!
Tegen de G20, tegen elke staat.

(english)

Last Monday, January 21 2019, the final hearing in Peike’s higher appeal took place. To support Peike while he received the verdict, around 40 friends and allies from Hamburg, Amsterdam and several other European cities were present.

Peike was sentenced to one year of unconditional imprisonment and a suspended prison sentence of 9 months. In line with Peike’s first courtcase, the prosecution again demanded a prison sentence of 1 year and 9 months. However, since the judge has now decided to suspend the final part of the sentence (the 9 months that Peike has not served yet) Peike will not have to go back to prison.

It became clear from the judge’s statement that the evidence the defense has given during the higher appeal (that lasted almost a year) does not matter to her at all. To the judge, Peike’s being present on the crossing that night carries so much weight that all of the contradictions in the given testimonies mean nothing to her, even though those testimonies are the only “evidence” that support the claim that Peike is “guilty.” Once more, everyone who was present was presented with the not matching suspect description, the “resistance” during the arrest (lying on the ground in fetal position) and the severe damage that the thrown bottles possibly could have led to. Again, just like in the first verdict Peike received, this was deemed enough to convict him for aggravated assault, resisting arrest and disturbance of public order.

All further updates will be published on this website. (At this time it is still a possibility that an appeal in cassation will follow.) Additionally, all upcoming benefits will be announced here: money is still needed to cover the costs of the lawyers.

Freedom for all noG20 activists!
Against the G20, against every state.