Ga naar de inhoud

(uitgesteld!) 14 Februari, Utrecht: Workshop ‘De macht van supermarkten’

Werkgroep Voor de Verandering organiseert op zaterdag 14 februari in
het Milieucentrum, Oudegracht 60 te Utrecht de workshop ‘De macht van
supermarkten’. De workshop begint om 10.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

nb: wegens omstandigen is dit programma uitgesteld, nieuwe datum en nadere bijzonderheden volgt.

2 min leestijd
Placeholder image

’ De supermarkt neemt een voorname plaats in in de Nederlandse economie. Supermarktketens als Ahold zijn niet alleen grote multinationals, met alle problemen van dien. Ze nemen een steeds meer overheersende positie in op de consumentenmarkt, met name op het gebied van voedsel. In veel wijken van steden en dorpen zijn de kleine buurtwinkels verdwenen en moet je wel naar de supermarkt voor voedsel en andere dagelijkse boodschappen.
De supermarktketen heeft daarmee een ongekende macht gekregen, zowel naar de consument toe, als bij haar inkoopbeleid.
De ‘koopmacht’ van de supermarktketen zorgt ervoor dat deze door de hele productieketen heen haar wensen op kan leggen. En die zijn grotendeels tegengesteld aan de belangen van mens en milieu.’
(bron: www.supermacht.nl)

‘Op het gebied van regionale voedselproductie is er een aantal interessante ontwikkelingen: de toenemende belangstelling voor streekproducten en voedselkwaliteit en de langzame doch gestage groei van de biologische landbouwsector’
(bron: REGIONALISERING, als alternatief voor neoliberale globalisering, pag 43; uitgave van de Werkgroep Vóór de Verandering.

Inleiders
Myriam Vander Stichele – senior onderzoeker bij Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (www.somo.nl)
Rob Bleijerveld – webbeheerder van de site www.supermacht.nl
Rene Lehnherr  – medewerker Stichting Pro Longo mai
Andre Jonkers – vennoot VOF de Verandering

Aanmelden
Het volledige programma is hier te vinden.
Daar vind je ook het formulier om je aan te melden voor de workshop.
Deelnemen aan de workshop kost € 35,–. Mocht dit bedrag een probleem zijn dan is het ook mogelijk om voor een geringer bedrag deel te nemen.