Ga naar de inhoud

Troika geïnstitutionaliseerd tegen medio 2019?

Zoals aangegeven werd in ons artikel “EU wil overheidsinitiatief volledig nekken” heeft de Europese Commissie inderdaad op 6 december het voornemen bevestigd om het ‘Begrotingsverdrag’ (TSCG) tot een integraal deel van de Europese wetgeving om te vormen, om dus de Trojka te institutionaliseren.

2 min leestijd

(Door Herman Michiel, Ander Europa)

Dit voornemen maakt deel uit van een “routekaart voor de verdieping van Europa’s economische en monetaire unie” (zie het persbericht).  De andere voorstellen gaan over de oprichting van een Europees Monetair Fonds (“om de lidstaten van de eurozone in financiële nood te blijven bijstaan”) [zoals we waarschijnlijk in Griekenland gezien hebben …], verder het reeds lang sudderend idee van het aanleggen van een geldpotje om ‘structurele hervormingen’ met wat steekpenningen te belonen [5 miljoen euro voor de lidstaat die sectorale CAO’s  onmogelijk maakt??] en tenslotte een lekker brokje voor de echte Europese federalisten onder ons, het idee voor een “Europese minister van Economische Zaken en Financiën”. De Commissie voelt zich gesterkt in haar plannen want, naar eigen zeggen althans heeft “Europa de wind in de zeilen, niet alleen als het op economische prestaties aankomt, maar ook qua vertrouwen van de burgers in de eenheidsmunt.”

Wat  het Begrotingsverdrag betreft hoopt de Commissie dat het Europees Parlement en de Raad het  voorstel (zie de tekst, in het Engels) tegen medio 2019 aannemen.  Het zou van toepassing zijn op alle lidstaten die de euro hebben, de anderen zouden uit eigen beweging kunnen toetreden.

Zal dit lukken? Leider Pittella van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement, die nochtans destijds het Begrotingsverdrag in groten getale goedkeurden, zegt dat ze zullen “vechten” om het verdrag te schrappen (zie hun persbericht). Als het gevecht zo hevig zal zijn als dat van Hollande, die naar de presidentsverkiezingen trok met de belofte het verdrag te heronderhandelen, zal er niet veel bloed vloeien…  (hm)