Ga naar de inhoud

“Top van de bevolking” tegenover de G20 van Cannes

Oproep tot solidariteit. “De bevolkingen eerst; niet de financiën”: De G20 bestaat uit twintig onder de rijkste landen en die groep negeert alle andere. Na de financiële storm van 2008 heeft hij zichzelf uitgeroepen tot garant van mondiale economische en financiële stabiliteit, maar hij heeft allerminst de bevolkingen tegen die grote crisis beschermd. Integendeel, de G20 heeft de dictatuur bestendigd van de financiën, die hun greep op alle aspecten van ons bestaan ontplooien (woonst, werk, onderwijs, landbouw, klimaat, pensioenering, kennis, biodiversiteit, … enz.). De G20 versterkt door zijn afspraken de actoren en de mechanismen die aan de oorsprong van deze crisissen liggen, en hij doet de kosten ervan door de burgers betalen. In de G20 zijn ze met twintig maar wij zijn hier en elders met honderdduizenden die strijden voor vrede, democratie, sociale rechtvaardigheid en rechtmatige ecologische voorwaarden.

3 min leestijd
Placeholder image

 

(Het origineel van de vertaling verscheen bij Attac-Vlaanderen)

Duizenden onder ons, burgers van de wereld, zullen in Nice alternatieve stemmen doen klinken en pogen de menselijke dimensie terug tot de kern van de discussie te brengen.

Die “Top van de volkeren” zal doorgaan vanaf 1 tot en met vrijdag 4 november in Nice. Hij wordt geanimeerd door talrijke organisaties die hun schouders zetten onder tientallen debatten, fora, discussies, acties, … en die een grote manifestatie organiseren op dinsdag 1 november. Dat alternatieve Forum zal doorgaan onder het consigne “De bevolkingen eerst; niet de financiën”. De activiteiten zullen zich toespitsen op zes themas die door slogans worden aangegeven. Ziehier wat wij voorstellen:

1. “Ongelijkheid, bezuiniging: men is ’t beu” (dit gaat over besparingen, werkvoorziening, sociale rechten, overheidsdiensten, overheidsschuld). 2. “Het leven, niet de beurs” (regulering van de financiën, kwesties van overheidsschuld). 3. “Het systeem wijzigen, maar niet de planeet ” (milieu, ontwikkeling). 4. “Speel niet met ons voedsel” (landbouw, voedselvoorziening). 5. “Verontwaardigd, opstandig, solidair” (democratie, strijd in het Middellandse Zee gebied, rechten en vrijheden). 6. “Zij zijn met 20, wij met miljarden” (mondiaal bestuur).

Tegenover de G8 en de G20, die Frankrijk als voorzitter in 2011 zal samenroepen, hebben een belangrijk aantal civiele verenigingen, vakbonden en politieke partijen, die er zich lokaal of internationaal hebben voor ingezet, zich georganiseerd om vreedzaam die G8 en G20 bijeenkomsten aan te klagen. Dat collectief is van oordeel dat die topbijeenkomsten op geen enkele manier de ontwikkeling van economische, financiële, ecologische en sociale crisissen tegengaan of er oplossingen voor bieden. Die toppen streven er vooral naar de actoren en de mechanismen die aan de oorsprong van deze crisissen liggen, te legitimeren.

Vandaag verbazen wij er ons over

dat de nationale politie zich, bijgestaan door de brandweer, organiseert en oefent alsof zij een stadsguerilla het hoofd moet bieden, terwijl het collectief tegen de G20 vooral wil informeren en vreedzame, volkse manifestaties organiseren tijdens die top van Cannes.

- Wij verdenken er de overheid van dat zij terug aanstuurt op een provocatie die eventuele confrontaties uitlokt. Wij zijn bezorgd over die voorbereiding van de publieke opinie op een confrontatie die door geen enkele van de organisaties van het collectief gewenst wordt.

- Wij zijn verontwaardigd te zien dat op die manier binnen de bevolking de vrees wordt aangewakkerd via bewoordingen zoals “wilden” en via fotos van geweld, om zo het bedje te spreiden voor de meest repressieve denkbeelden en om morgen, zoals eerder, verkozenen die deze haat verpersoonlijken aan de macht te brengen.

- Wij hopen dat de overheid de democratische uitdrukkingswijze van vergaderingen, concerten of manifestaties zal toelaten en vergemakkelijken.

Zeker van ons goed recht, van de goedmoedigheid van onze ideeën en zeker van onze vastberadenheid om niet op om het even welke provocatie in te gaan, roepen wij de militanten van de organisaties en alle burgers op om samen geweldloos te manifesteren tijdens de topbijeenkomsten, om te tonen dat wij de overmacht van financiën op de bevolkingen niet aanvaarden en dat wij ervan overtuigd zijn dat een andere wereld mogelijk is.

———————-

(Spip-redacteur:   jurgen/Attac-Vlaanderen)