Ga naar de inhoud

Ter verdediging van Venezuela

Afgelopen zondag werd in Venezuela een door de regering georganiseerde verkiezing gehouden voor een nieuwe grondwetgevende vergadering. De maatregel wordt al maanden bestreden door een door de VS gesteunde oppositiebeweging, die letterlijk geen middel schuwt. In de westerse media krijgt die oppositie een merkwaardig prettige voorkeursbehandeling. Terwijl activisten in Europa, bijvoorbeeld in Hamburg bij de G20-top afgelopen maand, bij het minste verzet als relschoppers worden afgeschilderd, worden die in Venezuela stelselmatig afgebeeld als moedige slachtoffers van een tirannieke regering.

4 min leestijd

(Foto: Andreas Lehner | CC BY 2.0)

Andere visies zijn niet te vinden in westerse media, hetgeen vooral aantoont hoe effectief de propagandamachine van de ‘oppositie’ is geweest. Nu de verkiezing ondanks een ware terreurcampagne van de ‘oppositie’ redelijk geslaagd gehouden is, heeft de VS aangekondigd dat ze haar interventie gaat opschroeven. Dat is de voorbode voor een ware burgeroorlog in het toch al door crisis en opstand verscheurde land.

De gerenommeerde Portugese socioloog Boaventura de Souza Santos (een van de grondleggers van het Wereld Sociaal Forum) schreef vlak voor de verkiezingen in het Portugese weekblad Publico  een pleidooi ter verdediging van Venezuela, dat hier in Engelse vertaling te vinden is.

In het stuk verklaart De Souza Santos dat hij geschokt is door de eenzijdige berichtgeving in de (sociale) media en haalt hij er allerlei onverdachte bronnen bij om statistische informatie te geven over de vooruitgang die er – met name voor de arme meerderheid van de bevolking – de afgelopen twintig jaar is bereikt in het land. En hij wijst op de tragische strategische betekenis van het land als eigenaar van de grootste olievoorraad in de wereld, dat daarom nooit met rust gelaten zal worden door de grote mogendheden. Ook benadrukt hij dat de regering het democratische recht heeft om te handelen zoals ze doet, en dat het tegenstanders geboden is om vreedzame middelen te nemen om daar tegen te ageren. Er werd een petitie opgesteld door Venezolaanse academici en politici die ook door De Souza Santos werd ondertekend en die vroeg om dialoog en een vreedzame oplossing zonder buitenlandse interventie. Uiteraard werd deze verklaring door westerse media genegeerd.

Zijn conclusie: Zonder buitenlandse interventie, weet ik zeker dat Venezuela een geweldloze en democratische oplossing zou vinden. Wat er helaas nu gebeurt is dat alle beschikbare middelen worden benut om de armen op te zetten tegen het Chavisme, de sociale basis van de Bolivariaanse Revolutie en degenen die er het meeste baat bij hebben gehad. Het is ook gericht op het veroorzaken van tweedracht binnen de strijdkrachten en als gevolg daarvan een militaire coup tegen Maduro. Het buitenlands beleid van Europa (als je daar over kunt spreken) zou een matigende uitwerking moeten hebben, als die niet in de tussentijd zijn ziel zou hebben verloren.

Het Braziliaanse journalistencollectief Midianinja heeft een vertaling gepubliceerd van een indringend verslag van Gerardo Szalkowicz van Nodal van de afgelopen dagen in Venezuela dat de acties van de ‘oppositie’ omschrijft als:
In naam van vrijheid en democratie zijn de stoottroepen van de Venezolaanse oppositie bezig met het lynchen en levend verbranden van mensen, alleen omdat ze zich aanhangers van Chavez betonen. Ze steken ziekenhuizen in brand, crèches, publieke gebouwen of centra voor opslag van voedsel, ze vallen militaire posten aan, schieten met bazukas, mortieren en geweren, plunderen, chanteren, bedreigen en moorden. Ze eigenen zich alle paramilitaire wapens toe. Ze zaaien terreur om de chaos net zo lang te vergroten tot er een burgeroorlog is ontstaan.
(Em nome da liberdade e da democracia, os grupos de choque da oposição venezuelana lincham e queimam pessoas vivas, apenas por trazerem o rosto chavista, incendeiam hospitais, creches, edifícios públicos ou centros de coleta de alimentos, atacam quartéis militares, disparam com bazucas, morteiros e armas longas, saqueiam, chantageiam, ameaçam, assassinam. Sacam toda a artilharia com selo paramilitar. Semeiam o terror para que o caos continue aumentando até desencadear uma guerra civil.)

Peter Storm bracht vandaag een commentaar uit op het merkwaardige scheve beeld dat media geven.

Zie ook Eva Gollinger op Counterpunch: There is Still Time to Prevent Civil War in Venezuela

En Nacla over wat er over is van de Revolutie van Chavez en de zijnen.

Aanvulling:

Ondanks verschikkelijke berichtgeving door de reguliere media, is de andere kant van het verhaal niet zo rooskleurig. Interessante blik van de linkse opositie in dit Engelstalige radio-interview (die merkwaardig genoeg nooit wordt genoemd door Chavistas buiten Venezuela).