Ga naar de inhoud

Tegentop Leuven tegen ‘Bologna’

Oproep voor een Europese tegen-top in Leuven, tegen het proces van Bologna « De ergste vijand van de kennis is niet de onwetendheid maar de illusie van de kennis »

4 min leestijd
Placeholder image

« Het is de crisis ! » hoor je nu overal deze laatste maanden. Ja, het is de crisis. Een economische crisis overrompelt de maatschappij. Maar de crisis is ook sociaal en cultureel, ze raakt het milieu, in een woord, ze is algemeen. De implosie van het economische en financiële systeem wordt vandaag als argument gebruikt om marchandisering van ons leven, van al wat we hebben, van de openbare diensten te versnellen, waarbij de jobs steeds meer precair worden. Maar we nemen het niet !.

In Griekenland zijn de jeugd en de werkers in opstand gekomen, overal op straat, tegen hun corrupte regering en haar neoliberale hervormingen. In Spanje groeit het aantal bezette faculteiten almaar deze laatste jaren, gemobiliseerd tegen het proces van Bologne. In Italië is de wereld van het onderwijs sinds meer dan drie maanden in opstand, en de faculteiten bouwen, dag na dag, aan een andere hervorming van het universitaire systeem. In Frankrijk betogen de leerlingen, de leraars en de onderzoekers tegen de door de regering ingevoerde hervorming van het onderwijssysteem, zoals de studenten in het afgelopen jaar tegen de wet van autonomie van de universiteiten (LRU).

Vanuit Duitsland werd het idee gelanceerd van een « Mondiale actieweek », waarbij het thema van het onderwijs centraal staat.
Al deze mobilisaties verzetten zich tegen hervormingen die noch sectorieel, noch nationaal zijn maar de voortzetting zijn van een wereldwijd opgelegde neoliberale logica. Het gaat er om een wilde privatisering van het onderwijs en de onderwerping van het hoger onderwijs aan de economische macht. De beweging reikt ruimschoots verder dan het universitaire kader en de wereld van de opvoeding. De psychische, lichamelijke en technische barrières, die de regeringen nauwgezet opbouwen met gummiknuppels en rookgordijnen van de media, zijn slechts het middel om onze vrijheid, onze emancipatie, ons streven in te dijken. Wij komen beetje bij beetje samen in dezelfde richting : een radicale oppositie tegen de commercialisering van de gemeenschapsrijkdom.

We willen dat de universiteiten plaatsen van verzameling, van bijeenkomst, van vrije en emanciperende kennis worden. De opvoeding is niet te scheiden van de socialisatie.
De beleidsmaatregelen die dit maatschappijproject op touw zetten en er ons in opsluiten, door ombouwen en hervormen van het onderwijssysteem, horen thuis in het proces van Bologne dat in 1999 door de regeringen van 46 Europese Staten werd goedgekeurd.

Op 28 en 29 april komt in Leuven en Louvain La Neuve in België, zoals elk jaar, de Ministerconferentie bijeen om « de geboekte vooruitgang en de nieuwe in te voeren maatregelen te evalueren » en om de balans op te maken van de op touw gezette en nog uit te voeren universitaire hervormingen. Heeft men het advies gevraagd van de studenten, de leraars en de onderzoekers, het personeel, de werkers in Europa ? Behalve de ministers van Onderwijs zullen ook raadgevende leden aanwezig zijn – zoals Business Europe (Europese patroonsorganisatie) en ESU (European Student Union) – om de balans van dit Proces op te maken.
NU HANDELEN !!!

Het onderwijs is zoals de vrijheid : het wordt niet gegeven, het wordt genomen ! Tot ziens in Leuven.

De machthebbers van gans Europa komen dus bijeen om te spreken over onze opvoeding, over onze toekomst ; en wij die concreet deze maatschappij beleven en opbouwen, wij mogen niet op deze bijeenkomst afwezig zijn. Er wordt ons een enige gelegenheid geboden om dit Proces in vraag te stellen, om het elan van de locale mobilisaties in één visie te verenigen die de nationale grenzen overschrijdt, om het opbouwen en socialiseren op touw te zetten van een kennis weg van elke economische logica, vrij en toegankelijk voor iedereen.
Wij doen dus een oproep aan de algemene vergaderingen, bewegingen, faculteiten, collectieven, syndicale en politieke verenigingen en aan iedereen, voor een EUROPESE TEGEN-TOP.

We moeten ervaringen en strategieën uitwisselen, een netwerk uitbouwen, een nog krachtiger uitdrukking geven aan onze opstand overal in Europa.
Wij vragen eveneens om deze oproep door te spelen (met vertaling) naar alle algemene vergaderingen van universiteiten, naar alle nationale coördinaties van de beweging, naar de bezette faculteiten, naar alle arbeidsplaatsen en onderwijsinstellingen. 
website  
contact@louvain2009.com

Zie ook: Emancipating Education For All