Ga naar de inhoud

Tegen G20-repressie: Aktieweek 28 jan-4 feb

De maatschappij heeft gefaald – vuur en vlammen tegen de repressie! Oproep voor actiedagen van 28 jan – 4 februari 2018. Na het succesvolle verzet tegen het beleid van de G20 afgelopen zomer, roepen we op tot actiedagen in de week van 28 jan – 4 februari 2018 

3 min leestijd

(door g20redak, bron: United we Stand)

Zie voor eerdere berichten over de G20-protesten hier.

We waren met velen van jullie actief tijdens de G20 in Hamburg. We willen deze ervaring op zoveel mogelijk plaatsen zichtbaar koppelen  aan uiteenlopende acties.

Het is al 2018 en onze vrienden en collega’s zitten nog steeds in hechtenis sinds de G20-top. Nog steeds wordt er een beeld van ze geschapen alsof ze gevaarlijke geweldplegers zouden zijn. De brute politieaanvallen vóór, tijdens en na de G20-top moeten worden gebagatelliseerd of vergeten. De mythe van burgeroorlogachtige omstandigheden in de wijk Schanze blijft nog steeds heersen in de de openbaarheid en vormt een welkome basis voor het gerechtshof om absurd hoge straffen op te leggen. Dit heeft als doel om af te leiden van het idee om de G20 te laten plaatsvinden als een oefening in opstandsbestrijding in de stedelijke ruimte. De strategie van het concept van escalerend optreden van de smeris kon niet anders dan mislukken.

De “onafhankelijke” rechterlijke macht trekt alle registers open in de interpretatie van hun wetten om draconische straffen op te leggen als bij Peike. Dit zit sinds 6 juli in detentie en had het ongeluk om bij rechter Krieten terecht te komen, die hem 2,7 jaar aansmeerde. Peike heeft echter beroep aangetekend, dat in februari zal beginnen. Ook bij verschillende andere start binnenkort de beroepsprocedure.

Maar niet alleen de draconische straffen moeten als afschrikmiddel dienen. Ook hebben de handig voor de media geensceneerde invallen bij mensen die in Rodenbarg door de politie aangevallen waren in de Rondenbarg en de publieke zoekoperaties met foto’s en video’s van mensen die deelnamen aan openbare bijeenkomsten tijdens de G20, hadden het doel om zoveel mogelijk mensen te ontmoedigen van deelname aan toekomstige demo’s en tot zwijgen te brengen.

Het verzet tegen het beleid van de G20 moet worden gecriminaliseerd en de heersende verhoudingen moeten worden versterkt. Een beleid en relaties die gebaseerd zijn op de ongelijke verdeling van goederen. Die racistische en seksistische vertegenwoordigers feestelijk onthalen en met despoten en moordenaars onderhandelen. Die anti- (queer) feministisch is,  niet zuinig is met racistische daden en homofobe uitingen. Die rampzalig omgaan met klimaat- en milieubeleid, de export van wapens bevorderen en oorlogen voeren. Last but not least, willen ze degenen die daartegen de straat op gaan tot zwijgen brengen met hun veiligheidsarchitectuur.

Zoals toepasselijk op een spandoek stond van kameraden: Society has failed, when it imprisons those who question it. – Block G20, not our voices.  [De maatschappij heeft gefaald, wanneer zij degenen die er vragen over stellen opsluiten. – Blokkeer G20, niet onze stemmen!]

In die zin pleiten we voor actiedagen in de week van 28 januari tot 4 februari

Laten we ons niet verder laten blokkeren en intimideren! Laten we hen laten zien dat hun strategie niet zal werken. Zolang deze maatschappij is zoals die is, zal er weerstand zijn.

Laten we verschillende acties ondernemen om aan te tonen dat we dit systeem ter discussie stellen.

Daarbij zijn er geen grenzen gesteld aan de verbeelding en mogelijkheden – van koekjes bakken tot informatie-evenementen, tot het de straat opgaan en directe acties – alles is mogelijk, niets hoeft!

Stuur datums en foto’s van je acties naar: unitedwestand@nadir.org [key]

United We Stand