Ga naar de inhoud

Supermarktoorlog: uiteindelijk betaalt de boer

Plus haalt eigen mvo-imago onderuit. Plus heeft een brief geschreven naar haar leveranciers, dat zij door de “huidige marktontwikkeling” -de door Albert Heijn ingezette supermarktoorlog- minder winst maakt op A-merken. Plus ziet zich daarom genoodzaakt het opgetreden margeverlies bij de leveranciers in rekening te brengen, zo meldde NOS Nieuws afgelopen maandag. De NMV wijst er op dat Plus hiermee uiteindelijk, net als Albert Heijn en Jumbo vorig jaar, de rekening bij de boer neerlegt. Plus haalt hiermee volgens de NMV haar imago van “mvo- supermarkt” in een keer onderuit.

3 min leestijd
Placeholder image

(Bron: Website Nederlandse Melkveehouders Vakbond)

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is ontstemd over het feit dat Plus niets geleerd heeft van de commotie rondom Albert Heijn en Jumbo, die ontstond nadat zij in 2012 besloten om hun leveranciers eenzijdig kortingen op te leggen. Uiteindelijk zullen dergelijke kortingen worden verhaald op de voedselproducenten.

Niet duurzaam
De NMV begrijpt niets van de handelwijze van Plus. Een week geleden ondertekende Plus nog de Gedragscode Handelspraktijken in Brussel, die juist machtsmisbruik door partijen in de handelsketen moet tegengaan (1).
De supermarkt timmert daarbij al jaren aan haar imago van ‘maatschappelijk verantwoorde onderneming’, onder meer door prominent en meer dan gemiddeld Fairtradeproducten in de schappen te leggen (2). Ook voor het eigen merk Gijs wordt het beeld van een positieve relatie van Plus met boeren/voedselproducenten promotioneel ingezet. Door nu leveranciers eenzijdig een korting op te leggen gaat Plus volledig voorbij aan de gevolgen hiervan voor diezelfde producenten, en maakt Plus zichzelf volgens de NMV ongeloofwaardig.
De NMV wijst er in dit verband ook op, dat de rendementen van Nederlandse voedselproducenten al zeker tien jaar structureel in de meeste sectoren rond de nul procent liggen (3). Volgens de NMV is dit het gevolg van ongelijke marktmachtverdeling in de verticale keten. Zo lang aan deze situatie niets verandert zal de rekening van een actie zoals deze van Plus uiteindelijk bij boeren terechtkomen. Dat is niet duurzaam, niet fair, noch maatschappelijk verantwoord. De NMV roept Plus op de maatregel zo snel mogelijk weer in te trekken, en A-merkproducenten om niet op de eis van Plus in te gaan.

In 2012 protesteerden boze boeren voor de poorten van Ahold, en trokken leden van het Youth Food Movement (4) samen met boeren die lid waren van de NMV een Albert Heijn-filiaal binnen om gezamenlijk met een stickeractie de consumenten bewust te maken van de handelwijze van de supermarkt. Albert Heijn reageerde direct door aan te kondigen de kortingsmaatregelen af te zwakken en met de boeren in gesprek te gaan. De Nederlandse Gedragscode Handelspraktijken, waar het ministerie van EZ, CBL, FNLI en LTO bij betrokken zijn, is mede opgezet aanleiding van dit conflict.
____________________________________________________________________

1. http://www.cbl.nl/pers/persberichten/persbericht/article/16-september-2013-pilot-gedragscode-handelspraktijk-in-nederland-van-start/

2. Jaarverslag 2012 Plus: “PLUS wil graag gezien worden als groene organisatie en wil dat ook waarmaken als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Eerlijke handel en verantwoord geteelde landbouwproducten zijn cruciaal voor een duurzame voedselproductie op de lange termijn. In 2012 is hier opnieuw herkenbaar in geïnvesteerd, met als gevolg dat PLUS de grootste Fairtrade verkoper was…..”, aldus algemeen directeur Ferwerda in het Voorwoord.”

3. Bron: LEI-onderzoek in opdracht van Rabobank naar rendement agrarische sectoren van 2000-2009

4. http://youthfoodmovement.nl/nieuws/159 en http://youthfoodmovement.nl/nieuws/163 en http://www.youtube.com/watch?v=TfOtSzDVPzk