Ga naar de inhoud

Stop de Verkoop: Borgerstraat 75 nog altijd bezet

Een sociale huurwoning die eigendom is van een woningcorporatie wordt in Amsterdam in de vrije verkoop gegooid door diezelfde corporatie. Om dat te voorkomen is de woning verloren gaat voor sociale huurders, is die nu bezet. De woningbouwvereniging dreigt nu met ontruiming. Maar de bezetting duurt voort en solidariteit van buurtbewoners is groot.

4 min leestijd

(Bron: niet te koop, Huurdersbelang Zuid)

Afgelopen zondag 13 oktober werd Open Huis gehouden in en voor de bezette woning. Voor een prima impressie zie video

Met de woning Borgerstraat 75 in het bijzonder. Deze benedenwoning is vlakbij het Huis van de Buurt ‘De Klinker’. In ‘De Klinker’ zijn veel activiteiten voor (oudere) buurtbewoners. Tegenover de woning is het Gezondheidscentrum
met artsen, tandartsen, fysio enzovoort. Ook de markt en de winkelstraat zijn vlakbij, evenals de tramhalte.

Stadgenoot is bovendien een van de corporaties die deelneemt aan de voorrangsregeling Van hoog naar laag.

Op de website van Woningnet staat over de regelingen waaraan Stadgenoot deelneemt: “Met behulp van de voorrangsregeling Van hoog naar laag kunt u binnen de gemeente Amsterdam met voorrang reageren op
woningen in uw eigen stadsdeel”. Door de doorgaande verkoop in een wijk waar de sociale voorraad steeds kleiner wordt, zullen buurtbewoners steeds moeilijker kunnen verhuizen en moeten straks hun buurt verlaten.

Wij begrijpen niet waarom Stadgenoot haar belofte niet nakomt van het niet verkopen van de benedenwoningen in de buurt. Wij hebben tot drie keer toe uw corporatie aangesproken op deze ontwikkeling. Wij eisen dat de woning weer wordt verhuurd. Wij willen graag een gesprek met u en om te horen hoe het zover is gekomen dat u zich niet houdt aan de belofte geen benedenwoningen meer te zullen verkopen.

Hoogachtend, ANTK, BPW, HBZ, HOW (ANTK: Actiegroep Niet Te Koop BPW: Bond Precaire Woonvormen HBZ: Huurders Belang Zuid HOW: Huurdersvereniging Oud-West)

N.B. De fracties van de politieke partijen zullen worden benaderd over de prestatieafspraken en de gehouden actie in de Borgerstraat 75.
Maatschappelijke organisaties worden ook op de hoogte gesteld.

1e464ac w1272 fotobriefaanstadgeno

(Foto: Voorzitter van de Huurdersvereniging Oud-West (tweede van rechts), Gerard Schuitemaker, biedt namens de actiegroep Niet Te Koop de brief aan aan de bestuursvoorzitter van Stadgenoot Marien de Langen (tweede van links). In het midden de voorzitter van Huurders Belang Zuid Rik den Braber.)

Stadgenoot dreigt met aangifte

Op de voortdurende bezetting heeft Stadgenoot gereageerd met het dreigen van het doen van aangifte. Zij heeft een brief gestuurd naar de bezetters met de volgende inhoud die eindigt met een opmerkelijk ‘vriendelijke groet’:

Amsterdam, 14 oktober 2019

Aan de onrechtmatige gebruikers van de Borgerstraat 75

Betreft Sommatie om de woning BORGERSTRAAT 75 te verlaten

Geachte krakers,

Zonder onze toestemming hebt u uw intrek genomen in de ruimte aan de Borgerstraat 75, deze woning is in bezit van Stichting Stadgenoot.
Daarmee overtreedt u artikel 138 of 138a Wetboek van Strafrecht. Als eigenaar sommeren wij u om deze ruimte direct te verlaten en leeg en schoon aan ons op te leveren.

WIJ DOEN AANGIFTE
Vertrekt u niet dan doen wij vandaag nog aangifte bij de poilitie voor het illegale gebruik van het object, diefstal van stroom, gas en water. Bovendien stellen wij u aansprakelijk voor alle schade die direcrt of indirect voortkomt uit het illegale gebruik van het onderkomen.

Tegelijkertijd verzoeken wij het Openbaar Ministerie om op korte termijn tot ontruiming over te gaan.

Met vriendelijke groet,

Henk van der Noll
Senior Medewerker Woonfraude

Ontwikkelingen

Er is nu een constante dreiging dat de politie overgaat tot ontruiming. Vandaag, 15 oktober, wordt niet waarschijnlijk geacht, maar de komende dagen…

6a1f052 w1032 loesvanluijkDe actiegroep probeert ontruiming te voorkomen door de politiek te bewerken. Door rechtstreeks politici te benaderen, door in te spreken bij twee raadscommissies: die van zorg en die van bouwen en wonen, door de publiciteit te zoeken. Op de foto Loes van Luijk, woonachtig in de Kinkerbuurt en al jaren een felle strijder voor behoud van sociale huurwoningen. Ondanks haar leeftijd (in de tachtig) komt zij elke dag naar de bezette woning, kookt zij voor de bezetters en gaat zij woensdag inspreken bij de Raadscommissie Bouwen en Wonen.

De actiegroep Niet Te Koop roept iederen op steun te betuigen aan deze actie. Door langs te komen, door mails te sturen naar Stadgenoot, politici, door uw sympathie te betuigen op facebook en twitter. Hier een oproep op twitter, gedaan vandaag, dinsdag 15 oktober, om 11.16:

We hebben JOUW hulp NU nodig! Zojuist heeft
@Stadgenoot aangifte gedaan.
Zet @mariendelangen
en @LaurensIvens onder druk om de ontruiming van de Borgerstraat 75 te
stoppen.

Marien De Langen > Mdelangen@stadgenoot.nl
Laurens Ivens > l.ivens@amsterdam.nl

Mail ze VANDAAG!

https://www.facebook.com/NietteKoopAmsterdam/