Ga naar de inhoud

Stop de Huurexplosie!

Demonstratie tegen huurexplosie in Amsterdam, op zaterdag 14 maart, start om 14:00 Dokwerker, manifestatie 15:00 op de Dam

3 min leestijd

Website: http://huurdersopstand.nl/

De huur wordt duur betaald!

Huren wordt onbetaalbaar. De grootste groep huurders zijn huishoudens met een laag of bescheiden middeninkomen. Iedere lastenverzwaring wordt direct gevoeld. De huurstijgingen drukken zwaar, te zwaar, op hun schouders.  Onderzoek bevestigt dat.

In de afgelopen twee jaar is de huur verhoogd met jaarlijks 4% tot 6.5%, dat is ver boven inflatie.  Bij een huur van € 500,- per maand, is men per jaar € 500,- tot € 800,- meer kwijt.  Huurders maken zich zorgen of zij in de toekomst de huur nog wel kunnen betalen. Velen van hen zijn of worden geconfronteerd met drastische dalingen van hun besteedbaar inkomen, door werkloosheid, daling van pensioenen, stijgende zorgkosten etc. Voor veel huishoudens is er ook geen zicht op dat in 2015 de koopkracht zal toenemen.

Verarming, zelfs armoede, onder huurders neemt sterk toe…

De Regering  heeft de ‘verhuurderheffing’ ingevoerd, een belastingmaatregel voor  verhuurders  van sociale huurwoningen.  Dit jaar moet dat de schatkist 1.3 miljard euro opbrengen. In  2017 zelfs 1.7 miljard. De Amsterdamse wooncorporaties hebben met deze belastingmaatregel ingestemd en de kosten verhaalt men volledig op de huurders. Net zoals de huurders de rekening betalen voor de fouten van verschillende wooncorporaties. De parlementaire enquêtecommissie heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt.

De huurders zijn de klos!

Verhuurders gebruiken de verhuurderheffing als legitimiteit om de huren drastisch te verhogen en een groot deel van de sociale huurwoningen te verkopen (23.000 al verkocht). In Amsterdam wordt het gat steeds groter tussen de gerechtvaardigde vraag naar een passende en betaalbare huurwoning en het beschikbare aanbod. De lange wachtlijsten spreken voor zich. Ben je jong, starter? Pech gehad, wacht nog maar jaren op een woning. Doorstromen? Ook pech gehad, want voor een kleinere woning van mindere kwaliteit betaal je meer.

Het lijkt alsof de politiek en de verhuurders (o.a. corporaties) blind en doof zijn voor de signalen uit de wijken, voor de wijze waarop vele duizenden mensen in de verdrukking komen.

Dit beleid moet stoppen!

Daarom roepen wij op tot:

Stop de huurexplosie

en pleiten we voor :    

  • een inflatievolgend huurbeleid (huurverhoging mag niet meer zijn  dan de inflatie)
  • meer sociale huurwoningen voor de lage en midden-inkomensgroepen

Van de Amsterdamse politiek, het college van B&W, de leden van de Amsterdamse gemeenteraad en de verhuurders (wooncorporaties) verwachten wij dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor de rechten van de huurders, ook richting Den Haag.Op dit moment verweren veel huurders en huurdersorganisaties uit het hele land zich tegen de stijgende huren en uiten hun grote zorg over hoe het verder moet met de huisvesting van al diegenen die een beroep moeten doen op sociale huisvesting.

Laat ook uw stem horen en doe mee op zaterdag 14 maart 2015

START   DEMONSTRATIE:   Jonas Daniël Meijerplein  14.00 uur
SLOTMANIFESTATIE:   Dam  15.00 uur

Kom in verzet, doe mee!