Ga naar de inhoud

Stop de 4e route!

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over de provincie Utrecht en Gelderland richting Schiphol aanleggen. Met deze luchtruimherziening, waarover door minister Harbers onlangs een principebesluit is genomen, komt er een lage aanvliegroute die precies boven Zeist gaat lopen.

4 min leestijd

(Door Jolet Jung-Moolenaar Bron: Zeistermagazine)

Dwars over Zeist

Daarbij komen er elke dag 120 vliegtuigen, en in de toekomst zelfs meer, laag overvliegen. Dat is elke 7 à 8 minuten, en in de toekomst nóg vaker, een vliegtuig dat op zo’n 2000 meter of lager overvliegt. Ook ’s nachts. Er komt dus een snelweg boven ons hoofd! Met alle hinder van dien.

Het idee is dat de vluchten zich concentreren op een nog te bepalen denkbeeldig punt in de lucht op zo’n 70 km afstand van Schiphol. Op dat punt vliegen ze op ca. 2100-2300 meter hoogte en vanaf daar wordt daling verder ingezet. Bewoners op en naast de route zullen flink last krijgen van deze extra vliegtuigen; er komen veel vliegtuigen te vliegen en laag. Aan ieder naderingspunt is een ovaalvormig wachtgebied verbonden. Hier zal rondjes worden gevlogen als Schiphol te druk is of als er problemen zijn.

Als Kerngroep Stop4deroute, waar inwoners en andere belanghebbenden bij aangesloten zijn, willen wij mensen informeren en waarschuwen. Dit omdat veel mensen nog van niets weten. Wij hebben grote bedenkingen en zorgen bij de argumentatie, de gevolgen en het participatieproces.

Gevolgen voor de provincies en haar bewoners en natuur

Een nieuwe naderingsroute voor Schiphol gaat voor veel ellende zorgen, omdat de vliegtuigen, minimaal 120 per dag, laag over onze provincies naar Schiphol gaan vliegen. Ook nacht- en vrachtvluchten! De nieuwe aanvliegroute zal zorgen voor veel herrie en neerslag van stikstof en fijnstof.

Fijn en gezond wonen

Geluid heeft een negatieve invloed op fijn wonen. Gesprekken in de tuin worden onderbroken als vliegtuigen overkomen. De nachtrust wordt verstoord met alle gezondheidseffecten van dien. Ook de uitstoot van ultrafijnstof door vliegtuigen beïnvloedt de gezondheid van inwoners. De WHO verklaart dat er een duidelijk kwantitatief verband bestaat tussen blootstelling aan ultrafijnstof en sterftecijfers in de bevolking. 

Lokale economie

In het gebied waar de vierde route moet komen, vindt nu veel recreatie plaats. De toeristen komen voor de rust en de natuur. Het overvliegend verkeer zou deze toeristen wel eens weg kunnen jagen met alle gevolgen voor de lokale economie. Ook is het te verwachten dat de huizenprijzen omlaag gaan.

Natuurgebieden en klimaat

De route wordt voorzien over kwetsbaar natuurgebied. De vele Natura 2000-, stilte- en andere natuurgebieden zijn gevoelig voor stikstof die zal neerslaan. Nu wordt boven de 914 meter de stikstofemissie niet meegenomen in berekeningen, terwijl dit wel het advies van Remkes was. Het stikstof dat vliegtuigen uitstoten slaat immers wel neer in onze natuurgebieden.

In bredere zin gaat de groei van de luchtvaart, die deze herindeling dient, ook zorgen voor een toename van CO2-uitstoot, wat in strijd is met onze klimaatdoelen en daarmee de belangen van de volgende generaties.

Participatie en handhaving

In de voortgangsbrief van 19 december jl. over het programma Luchtruimherziening worden de plannen beschreven voor de ontwerp- en realisatiefase. Ook het participatieproces komt aan de orde. Als de provincie er niet stevig in staat en er geen goede afspraken over participatie worden gemaakt, wordt het een keuze uit varianten. De provincie hoeft echter niet uit varianten te kiezen, maar kan ook nee zeggen.

Maatschappelijke organisaties worden ook als belanghebbenden gezien en kunnen eveneens hun invloed gebruiken. Burgers worden echter buitenspel gezet, omdat het besluitvormingsproces via een Algemene Maatregel van Bestuur zal verlopen. Bij de aanleg van wegen gaat dit heel anders. 

Wij hebben contacten met andere bewonersgroepen rondom luchthavens, en natuur- en milieuorganisaties. Hun ervaringen zijn een waarschuwing! Participatie blijkt niet meer dan informatie, vraag en antwoord krijgen. Van werkelijke invloed is geen sprake. Vlieghoogten worden niet gehandhaafd. De milieueisen zijn vaag en er is geen sprake van een juiste normering.

Petitie

De IPPC rapporten zijn alarmerend over het klimaat. We zitten in een stikstofcrisis. De luchtvaart levert schade op voor de leefomgeving en het welzijn van heel veel mensen, en daarom is groei, mogelijk gemaakt door de vierde naderingsroute, in onze ogen op geen enkele manier te rechtvaardigen en is krimp van de luchtvaart noodzakelijk. 

Daarom roepen wij mensen op om de petitie te tekenen, die je vindt op onze website: https://www.stop4deroute.nl

{youtube}C4_1TkcHy8E{/youtube}