Ga naar de inhoud

Steun het Verzet in Colombia financieel

“Deze kinderen zijn nu groot, strijdbaar en goed georganiseerd. Zij komen massaal in opstand in een van hun kant vreedzaam verzet onder de naam Paro Nacional. Een aangekondigde belastinghervorming eind april dit jaar die de prijzen van de meest benodigde levensbehoeften zou verhogen was de druppel. Zij wonnen deze eerste slag en daarmee wonnen zij aan zelfvertrouwen. Het antwoord van de regering is die van nog meer repressie, tot nu toe zijn er minstens 62 doden onder de demonstranten, bijna 600 vermisten van wie wordt gevreesd voor hun leven, vele slachtoffers van seksueel geweld door de politie en ontelbaar gewonden. Maar de opstand gaat vastberaden door, nu al langer dan een maand.” (Click here for the English version)

5 min leestijd

(Bron: website Vrije Bond)

{youtube}WB2isJA1JdU{/youtube}

Een generatie kinderen is in Colombia opgegroeid in misère. Hun ouders waren kleine boeren die door een verbond tussen paramilitairen en grote bedrijven werden vermoord en van hun land verjaagd om plaats te maken voor bananen plantages en mijnbouw. Of hun ouders waren inheemsen of Afrocolombianen die naar de sloppenwijken van de grote steden moesten vertrekken omdat hun territoria werden verkocht multinationals. In een economisch model dat slechts gericht is op het roven van de rijkdom en het leveren van resources aan het Noorden is er voor hen geen werk. Voor hen is er slechts de bittere armoede. Voor hen zijn er de legerofficieren die de minderjarigen benaderen in hun arme wijken, zich voordoend als zakenmensen, hen een baan aanbieden om hen vervolgens te vermoorden en te tellen bij de statistieken van gedode guerrilleros; hogere cijfers betekent een bonus en extra vakantiedagen voor de officier. Deze kinderen zien hoe de elites bewust het vredesakkoord getekend in 2016 hebben gesaboteerd, omdat zij de oorlog nodig hebben om hun macabere privileges te behouden.

Deze kinderen hebben geen kans op werk of studie en zagen hoe de corona pandemie misbruikt werd om per decreet te regeren om hen dagelijks verder in de misere te duwen, terwijl het verbond van de elites, extreem rechtse politici, paramilitairen en maffia zich steeds verder verrijkt ten koste van hen.

Deze kinderen zijn nu groot, strijdbaar en goed georganiseerd. Zij komen massaal in opstand in een van hun kant vreedzaam verzet onder de naam Paro Nacional. Een aangekondigde belastinghervorming eind april dit jaar die de prijzen van de meest benodigde levensbehoeften zou verhogen was de druppel. Zij wonnen deze eerste slag en daarmee wonnen zij aan zelfvertrouwen. Het antwoord van de regering is die van nog meer repressie, tot nu toe zijn er minstens 62 doden onder de demonstranten, bijna 600 vermisten van wie wordt gevreesd voor hun leven, vele slachtoffers van seksueel geweld door de politie en ontelbaar gewonden. Maar de opstand gaat vastberaden door, nu al langer dan een maand. Deze generatie heeft niets te verliezen en alles te winnen. In dit verzet laten zij een een hoog niveau van zelforganisatie zien in de wijken en tussen de verschillende collectieven. Verliezen zou wraak van de elites betekenen, winnen zal een waardig bestaan betekenen. Maar om door te kunnen gaan hebben zij pamfletten nodig, logistiek voor de manifestaties, medicijnen, voedsel, etcetera. Er is geld nodig om door te kunnen gaan en deze delen van de bevolking hebben geen geld.

Uw financiele steun zal verdeeld worden onder de volgende drie collectieven en activiteiten in de stad Medellín. De namen van de collectieven worden niet genoemd in verband met hun veiligheid, maar zijn bekend bij de Vrije Bond. Bekijk deze algemene impressie van de beweging in Medellín:

Collectieve eerste hulp

Dagelijks vallen er in Medellín gewonden door het politiegweld tegen de vreedzame demonstranten. Dit collectief realiseert de volgende activiteiten in het kader van de Paro Nacional, die met uw steun zullen worden voortgezet:

  1. Zij verleent eerste medische hulp tijdens de manifestaties aan de gewonde slachtoffers van het politie geweld. Ook hebben zij een woning ingericht als noodhospitaal waar de gewonden worden behandeld zonder het gevaar te lopen te worden gearresteerd. Uw steun zal worden besteed aan de aankoop van medisch materiaal
  2. Van uw bijdrage zullen pamfletten worden gedrukt waarin aan de demonstranten wordt uitgelegd hoe zij zich kunnen beschermen tegen het politiegeweld
colombia paro nacional medische noodhulp
Enkele actie benodigdheden

Collectief gemarginaliseerde wijken

Dit collectief heeft jarenlange ervaring met in het werken met jongeren in de gemarginaliseerde wijken in de westelijke delen van Medellín. Hier wordt door zelforganisatie en creatieve expressie de jongeren een alternatief geboden tegen gewelddadige gangs in de wijken en de waardenpatronen waar deze op zijn gebaseerd.

In het kader van de Paro Nacional realiseert het collectief de volgende activiteiten die met uw steun zullen worden voortgezet:

Verschillende dagen per week organiseert dit collectief Asambleas Populares in de wijken, toegankelijk voor alle geïnteresseerde bewoners en andere collectieven. In deze zelforganisatie van onderop worden ideeën gehoord en beslissingen genomen over de acties die zullen volgen in het kader van de Paro Nacional. Uw donatie zal worden besteed aan de logistiek van deze asambleas.
Het collectief mobiliseert en organiseert de jongeren in de wijken met creatieve acties als politieke muurschilderingen, flashmobs, muziek etc. Uw bijdrage zal besteed worden aan de aanschaf van materiaal voor deze acties.
De manifestaties van de Paro Nacional worden gekenmerkt door een hoog artistiek niveau, hetgeen essentieel is om bewustzijn te creëren en de beweging vitaal en organisch te houden. Het collectief organiseert de mobilisatie en logistiek van politieke muziek groepen, flashmobs en andere artiesten vanuit deze wijken naar de manifestaties in andere delen van de stad. Uw bijdrage zal worden besteed aan het transport van instrumenten en andere logistiek.

Politieke studentenorganisatie

colombia no al atraco tributario

De politieke studentenbeweging vormt een zeer belangrijk onderdeel van de Paro Nacional.

  1. Het collectief vervaardigd materiaal met politieke leuzen die zichtbaar aanwezig zijn in de manifestaties. Met uw bijdrage kan het benodigde materiaal worden aangeschaft.
  2. Het collectief ondersteunt de manifestanten van de primera linea. Dit is een groep demonstranten, veelal bestaand uit de aller armste jongeren, die vooraan loopt bij de manifestaties en de overige demonstranten bescherming probeert te bieden tegen het politie geweld. Zij zijn uitgegroeid tot volkshelden. Uw bijdrage zal worden besteed aan voedsel en beschermende kleding voor deze groep.

Maak uw bijdrage over aan:

VB solidariteitsfonds
NL25 INGB 0007 6604 36
Onder vermelding van ‘Medellin’

Heel hartelijk dank namens strijdbaar Colombia.