Ga naar de inhoud

steun de ongedocumenteerde huishoudelijk werkers en teken de petitie

De Migrant Domestic Workers verlenen veelal rechteloos en onzichtbaar hun diensten aan zo’n 220.000 Nederlandse huishoudens. Ze worden onevenredig hard geraakt in de huidige crisis. Tijd voor erkenning!

2 min leestijd

(Bron: schoongenoeg.nu)

STATEMENT

In Nederland werken en wonen enkele tienduizenden ongedocumenteerde Migrant Domestic Workers (MDW) in particuliere huishoudens. Zij maken schoon en verlenen zorg. Door hun werk hebben duizenden Nederlandse huishoudens meer tijd voor werk, studie en mantelzorg. MDW leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan onze samenleving en economie. Zijzelf blijven echter rechteloos en onzichtbaar. Dit moet veranderen. Wij eisen dat de Nederlandse regering zo snel mogelijk de ILO conventie 189 ratificeert. Dit internationale verdrag stelt dat huishoudelijk werkers dezelfde rechten moeten hebben als andere werkenden. En hierin schiet Nederland te kort.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Door de coronacrisis zijn duizenden Migrant Domestic Workers in één keer in financiële problemen geraakt. Veel werkgevers realiseren zich niet dat hun ‘hulp’ geen vangnet heeft. Mensen worden massaal weggestuurd omdat opdrachtgevers hen ‘even niet nodig hebben’. Omdat zij zelf vanuit huis kunnen werken of betaald door hun werkgever even niet hoeven te werken.

Maar de MDW hebben geen toegang tot sociale zekerheid en staan voor de onmogelijke opgave het hoofd boven water te houden. De huidige situatie in de wereld maakt ratificatie van ILO-conventie 189 prangender dan ooit.

STEUN DE MIGRANT DOMESTIC WORKERS!

Deze petitie is opgezet vanuit het Parlement van Schoonmakers in samenwerking met een brede coalitie van personen, groepen en organisaties. Hoewel de ratificatie van het ILO-verdrag niet direct alle acute problemen van de MDW zal oplossen is het wel de eerste noodzakelijke stap naar volwaardige rechten en bescherming. Maar bovenal betekent het respect en erkenning.

Teken de petitie hier