Ga naar de inhoud

Steun de G20-arrestanten van Toronto

In het weekend van 26 juni werd de gecombineerde top van G8 en G20 in Toronto, Canada gehouden. Gelukkig had een breed verband van organisaties een omvangrijk programma aan acties, demonstraties en informatie georganiseerd. De Canadese autoriteiten toverden een ware politiestaat uit de hoed en uiteindelijk werden meer dan 900 mensen gearresteerd, die voor een groot deel mishandeld werden. De meeste mensen zijn weer vrijgelaten, deels op borgtocht, maar een tiental mensen zit nog vast en voor velen dreigen nu nog slepende rechtszaken en soms zware aanklachten.  De kosten zullen hoog zijn en er is daarom opgeroepen tot ‘internationale financiële solidariteit’ om de kosten te helpen dekken. (foto van ’the story of my arrest’)

4 min leestijd
g20arrest

Geld is dus dringend gewenst en giften kunnen overgemaakt worden op de daar vermelde bankrekening. Omdat internationale overboekingen nog steeds ingewikkeld verlopen, is het ook mogelijk donaties te storten op de bankrekening van XminY Solidariteitsfonds in Amsterdam (banknr. 609060 ovv. arrestanten Toronto. Donaties zullen dan in z’n geheel doorgestuurd worden. U kunt natuurlijk ook meteen vaste donateur van XminY worden, het actiefonds heeft ook de organisatie van de G20-protesten in Toronto financieel gesteund).

Waarom is het zo belangrijk om de protesten tegen de G8/G20 te steunen? Ten eerste natuurlijk omdat het een kwestie is van internationale solidariteit. Activisten die de klos worden van ernstige repressie verdienen altijd steun.
Daarnaast is het belangrijk dat er weer een groot anti-kapitalistisch verzet op straat te zien was, waarmee de draad wordt voortgezet van de veelbelovende globaliseringsbeweging. Een voorname reden is ook dat het belangrijk is om verzet te blijven organiseren tegen de G8 en G20 en de instellingen die zij bedenken om de crisis te gaan ‘managen’ wat in de meeste gevallen betekent dat ze het heersende kapitalistische systeem willen versterken. Toronto was een goed voorbeeld dat het nog steeds goed mogelijk is om daar decentrale tegenmacht tegenover te zetten.

Meer informatie is te vinden op vele websites waaronder 2010.mediacoop.ca en g20breakdown.com/
en in het Nederlands: globalinfo.nl

Hieronder een vertaling van de ‘oproep van Toronto’. (meer details hier: http://g20.torontomobilize.org/news):

Fondsen nodig voor Juridische Steun voor Arrestanten G20

Van 25 -27 juni zijn de heersenden van de machtigste economieën van de wereld bijeengekomen in Huntsville en Toronto om beleid te ontwikkelen om verder te gaan met het uitbuiten van het milieu en de mensen, en het systeem te versterken dat kolonialisme, oorlogen en verdrijvingen in stand houdt.

Met de mondiale aandacht gevestigd op Toronto, zijn tienduizenden mensen bijeengekomen voor een historische samenkomst die een week duurde, gericht tegen dit beleid. Dagelijkse demonstraties belichtten de strijd voor inheemse soevereiniteit, ecologische rechtvaardigheid, rechten van migranten, een einde aan oorlog en bezetting, de controle van gemeenschappen over hulpbronnen, genderrechtvaardigheid en de rechten van queer en gehandicapten.

Ook zonder precedent was het budget van 1.2 miljard dollar dat aan veiligheid werd gespendeerd, het hoogste bedrag in de geschiedenis van de G2. Het werd besteed aan een verbijsterend wapenarsenaal en een politiemacht van bijna 20.000 man, plus een veiligheidshekwerk dat Toronto omtoverde in een fort voor een paar machtige rijken, met een politiestaat om de rest te terroriseren.

Bijna 1000 mensen, zowel demonstranten als toevallige passanten, zijn gearresteerd – de grootste massa-arrestatie in de geschiedenis van Canada. Ze werden lange tijd onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden in provisoire kooien, veelal zonder de wettelijke voorgeschreven toegang tot advocaten. Velen werden simpelweg opgepakt bij massale veegacties door de politie van openbare gebieden. Er zijn ook gedocumenteerde gevallen van pesterijen en misbruik van journalisten, evenals grootschalige discriminatie op grond van huidskleur.

Sommige mensen zitten nog steeds vast. Twintig mensen hebben ernstige aanklachten te verduren. Deze gevangenen zijn allen gemeenschapsorganizatoren met lange ervaring. Zij werden er uitgepikt omdat ze zich zonder voorbehoud geuit hebben en uitdagend actief waren in het verzet tegen alle vormen van onderdrukking en uitbuiting.

Terwijl de politie en de media proberen ons te verdelen, maakt het  Toronto Community Mobilization
Network geen onderscheid tussen ‘goede demonstranten’ en ‘foute’. Ze verdienen allen onze solidariteit.

Nu moeten we doorgaan met mobiliseren en grotere solidariteit tussen onze gemeenschappen te organiseren. Belangrijk onderdeel hiervan zal vormen het ondersteunen van onze moedige bondgenoten die nog gevangen zitten. Wij weigeren ons te laten intimideren door politierepressie en zullen, met jullie hulp, doorgaan met organiseren in onze gemeenschappen om dezelfde redenen die ons in de eerste plaats bij elkaar brachten en die nu alleen maar dringender zijn geworden met de noodmaatregelen die tijdens de G20-top afgekondigd werden.

We hebben hiervoor donaties nodig. Je kunt de juridische kosten van arrestanten ondersteunen en helpen om sommige van de andere kosten bij het doorkruisen van het rechtssysteem verlichten zodat we kunnen blijven organiseren.

Je kunt via cheque doneren of paypal (zie  g20.torontomobilize.org). Cheques kunnen gericht worden aan Toronto Community Mobilization Network en gestuurd naar:
360A Bloor Street West, PO Box 68557
Toronto, ON  M5S 1X0
Canada

(Of dus in Nederland via XminY, zie hierboven)

Dank voor jullie hulp. Samen zullen we een rechtvaardige wereld opbouwen die mensen en het milieu centraal stelt in plaats van de winsten van bedrijven en de politieke elite.

In solidariteit,

Toronto Community Mobilization Network