Ga naar de inhoud

Stellingname ECLN over het Stockholm programma van de EU

Weersta de autoritaire staatspraktijken en schep een democratisch Europa

3 min leestijd
Placeholder image

Het European Civil Liberties Network (ECLN), een coalitie van organisaties die in heel Europa actief zijn op het gebied van mensenrechten en burgerlijke vrijheden, heeft een verklaring uitgebracht waarin organisaties en individuen opgeroepen worden om hun mening kenbaar te maken over het ‘Stockholm Programma’ van de EU, en te werken aan een democratisch Europa.

Burgerrechten en de democratie liggen als nooit tevoren onder vuur en de noodzaak om een gezamenlijk antwoord te formuleren op deze aanvallen, is dan ook nog nooit zo groot geweest. De EU heeft gemilitariseerde grenscontroles ingesteld, discriminerend immigratie-beleid, verplichte en proactieve bewakingssystemen en een in toenemende mate agressief extern veiligheids- en verdedigingsbeleid. Deze beleidsmaatregelen, die op zichzelf een aanval vormen op burgerlijke vrijheden en mensenrechten, zal tegen het einde van dit jaar worden uitgebreid met het ‘Stockholm Programma", dat de agenda vastlegt voor het EU-beleid op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken en binnenlandse veiligheid voor de periode van 2010 tot 2014.

Op vele gebieden bestaat grote zorg.

Ten eerste worden op nationaal niveau wetten ingesteld ter implementering van wetgeving van de EU, waarbij staatsinstellingen omvattende bewakingssystemen instellen en beginnen met het opbouwen van een voorheen onvoorstelbaar gedetailleerd bestand van het private en politieke leven van hun burgers, vaak zonder enige voorziening ter bescherming van data of justitiële of democratische controle.

Ten tweede leiden uitsluitende maatregelen op het gebied van migratie en asielbeleid tot duizenden doden aan de grenzen van Europa en binnen Europa zelf. Migranten hebben te kampen met extreme niveaus van uitbuiting, racisme en sociale uitsluiting in de EU, terwijl hun economische bijdrage aan de economie niet wordt erkend.

Ten derde bevindt de EU zich midden in een paradigmaverschuiving op het gebied van de manier waarop Europa en de wereld daarbuiten ‘politioneel’ behandeld wordt. Er vindt een politieke ‘securitisatie’ plaats van een hele serie ingewikkelde politieke zaken, van voedsel en energievoorziening tot sociale en ecologische verschijnselen zoals klimaatverandering en migratie. Het resultaat is een toenemende veiligheids-militaire benadering voor langlopende sociale en economische problemen.

Ten slotte, maar zeker niet minder belangrijk, worden al deze maatregelen op een hoogst ondoorzichtige en ondemocratische manier ontwikkeld. De EU heeft een intern en extern veiligheidsapparaat ontwikkeld, waarin opgenomen zijn instellingen voor wetshandhaving en veiligheid, EU databases en informatie-systemen, para-militaire organisaties en een groeiende militaire capaciteit. Dit apparaat wordt voortdurend uitgebreid door een netwerk van ambtenaren die nauwelijks verantwoording af te dragen hebben.

 Deze toestand is onaanvaardbaar voor eenieder die zich bezighoudt met burgerrechten en mensenrechten. Het ECLN en andere groepen en individuen hebben daarom het initiatief genomen om het publiek te informeren over deze aanval op hun democratische rechten en de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Europa en daarbuiten. De reikwijdte van deze bedreiging en de urgente noodzaak om te handelen ter verdediging van democratie, wordt geschetst in de ECLN-verklaring Oppose the "Stockholm Programma" (pdf) waarin we organisaties uit de civiele maatschappij en individuen oproepen om hun mening en bezorgdheid te uiten over het "Stockholm Programma" en toewerken naar een democratisch Europa. De Verklaring is te vinden op de website van ECLN en andere websites, zie http://www.ecln.org/ voor meer informatie.

Voor meer over het Stockholm Programma zie website Statewatch

————

CONTACT
ECLN – European Civil Liberties Network
Tel: +44 (0)20 8802 1882
Email: info@ecln.org
http://www.ecln.org/
Zie ook: http://stockholm.noblogs.org/