Ga naar de inhoud

Start met de groene transitie, begin in de Lutkemeer

Vlak voor de nieuwste aanval ingezet werd op de Lutkemeerpolder, verscheen er een open brief met de oproep om de polder te behouden en niet vol te bouwen met distributiehallen. Ook enkele prominente GroenLinksers tekende mee.

5 min leestijd

Een oude landbouwpolder aan de westkant van Amsterdam, met daarin de biologische boerderij De Boterbloem, dreigt platgewalst te worden om er een bedrijventerrein op te bouwen.

(Bron: joop.nl)

Geachte raadsleden, graag uw aandacht voor het volgende,

Blijft de Lutkemeer (ecologisch) agrarisch maatschappelijk groen of wordt de omvorming tot bedrijventerrein doorgezet? Deze zomer beslist de gemeente over het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor de Lutkemeerpolder, gelegen aan de westrand van Amsterdam. Wordt er gekozen voor twintig jaar gedateerd economisch beleid of voor een groene transitie die vraagt om het behoud van deze bijzondere en groene polder?

Een groene duurzame wereld is van groot belang. Groene omgeving, veilig voedsel en biodiversiteit leveren miljarden op volgens de DNB. Door de coronacrisis worden we bovendien op wrede wijze met de neus op het feit gedrukt dat de grenzen van de groei al ruimschoots overschreden worden.

Raadsleden en gemeentebestuur kunnen nu laten zien dat economische belangen niet langer de voorkeur krijgen boven het behoud van waardevolle natuur en landbouw.

De Lutkemeerpolder is onderdeel van een ecologische en recreatieve verbindingszone van Amstelland tot aan Spaarnwoude. De polder omvat naast natuur- en recreatiegebied ook een historisch boerenlandschap, een vruchtbaar landbouwgebied en een biologische zorgboerderij, waaraan veel Amsterdammers graag een bezoek brengen.

Zo’n twintig jaar geleden is de bestemming van agrarisch veranderd in bedrijventerrein vanuit de achterliggende gedachte dat hier door de groei van luchthaven Schiphol behoefte aan zou zijn. Maar tot op heden heeft zich nog geen bedrijf in de polder gevestigd! De economische crisis die in 2008 uitbrak had als positief neveneffect dat de polder nog ruim tien jaar lang onaangetast is gebleven. Lerend van het verleden is het wijsheid om nu naar aanleiding van de Corona crisis te kiezen voor het terugdraaien van de beslissing die twintig jaar geleden is genomen.

Behoud van de Lutkemeerpolder sluit aan bij beleid van het huidige college. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan duurzame en gezonde consumptie van de Amsterdamse bevolking. De open ruimte en groene omgeving van de polder draagt bovendien bij aan de fysieke en mentale gezondheid van de bezoekers. Gevarieerde landbouw en goed bodembeheer zorgen voor herstel van de biodiversiteit. Een gezonde bodem kan bovendien veel CO 2 en overtollig regenwater opnemen.

De Concept Groen Visie 2050 stelt voor als centraal uitgangspunt ‘Groen, tenzij…” te hanteren. En Amsterdam omarmt sinds begin dit jaar ook het principe van de ‘donut-economie’, een kompas om voldoende te consumeren en produceren voor een stevig sociaal fundament, maar binnen de grenzen van de planeet. Onze wethouder van ruimtelijke ordening en duurzaamheid oogst daar internationaal waardering voor. Ze geeft ook aan dat “we nog niet precies weten hoe het moet, want het is nog nooit gedaan”. Welnu, de casus Lutkemeerpolder is bij uitstek geschikt om daar met een stevig netwerk van transitiedeskundigen, economen en sociale partners ervaring mee op te doen.

Deze tijd, en het zo sterk door iedereen gewenste groenere, meer duurzame, gezondere en veerkrachtige perspectief van onze stad, verplicht ons allemaal om iedere mogelijkheid tot deze transitie te benutten.

In een stedelijke omgeving moeten voor bedrijven oplossingen gezocht worden in het verbeteren en verdichten van bestaande bedrijventerreinen. Het perspectief van klimaat, welzijn en de belangen van toekomstige generaties geeft een geheel nieuw inzicht in de ruimtelijke ordening. We zien dat onze gemeente dat ook overneemt.

Hier en nu kunnen politici echt het verschil maken. De gemeente Amsterdam is eigenaar van de akkers van de Lutkemeer en bovendien ook aandeelhouder van Schiphol en van projectontwikkelaar SADC. In het collegeakkoord schrijven de wethouders het zelf: “Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste generatie die er wat aan kan doen. Als we willen dat Amsterdam bij haar achthonderdste verjaardag nog altijd in blakende gezondheid verkeert, moeten we nu stevige keuzes durven maken”.

De mogelijkheid om een stevige keuze te maken doet zich nu voor: er is een verzoek ingediend bij de raad om de bestemming van de Lutkemeerpolder terug te wijzigen naar ‘agrarisch’. Een verzoek dat wordt gesteund door duizenden Amsterdammers. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om dit besluit te nemen en kan daarmee het perspectief voor de polder ombuigen. Wij wensen de Amsterdamse raad en het gemeentebestuur (en de meekijkende provincie en zakelijke partners) de politieke moed en de bestuurlijke en financiële creativiteit toe om dit varkentje te wassen. Toekomstige generaties zullen u dankbaar zijn.

Mede namens ruim 7700 ondertekenaars van het verzoek ‘Herziening bestemmingsplan Lutkemeer’

Maurits Groen, duurzaam ondernemer
Chris de Haan, Fridays for Future
Raoul Heertje, tekstschrijver en stand-up comedian
Jelle de Jong, directeur IVN
Peter Lankhorst, voormalig voorzitter Tweede Kamerfractie Groen Links
Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities, Erasmusuniversiteit
Marjan Minnesma, directeur Urgenda
Henk Nijhof, voormalig fractievoorzitter Groen Links
Dick Pels, voormalig directeur wetenschappelijk bureau Groen Links
Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid, VU
Jeffrey Spangenberg, Foodcouncil MRA
Atze Sytsma, directeur a.i. ANMEC