Ga naar de inhoud

Solidariteit over de grenzen heen – Democratie opbouwen van onderaf

Oproep voor internationale week van decentrale acties tegen het Europese crisisregime (15-25 mei). De programma’s van bezuinigingen en privatiseringen die worden opgelegd door de trojka beslissen over het leven van miljoenen mensen in Europa. Samen met mensen in Europa en de hele wereld verzetten wij ons tegen het herstel van het kapitalisme over de ruggen van werknemers,  werklozen, gepensioneerden, migranten en jongeren. Samen met hen zeggen we: “We zijn niets schuldig , we zullen niet betalen!”

5 min leestijd

Terwijl het crisisregime van de Europese Unie meer en meer de grenzen opbouwt om ons te verdelen , uit te buiten en te onderdrukken, ontstaan er nieuwe transnationale bewegingen. We zijn activisten uit sociale beweging, andersmondialisten, migranten , precaire en industriële arbeiders, leden van partijen en vakbonden en nog veel meer, die onze strijd en kracht willen verbinden voorbij de lijnen van de natiestaat. In de week voor de verkiezingen voor het Europees Parlement roepen wij op tot de geest van de menigte/multitude van deze sociale bewegingen om echte democratie te bouwen van onderen.

We roepen op tot een internationale week van gedecentraliseerde acties van 15-25 mei 2014. Doe mee!

Beginnend op de symbolische datum van de 15M beweging in Spanje, streven wij naar sterke, verenigde, internationaal zichtbare acties van 15-18 mei.

Naast deze dagen zullen er acties in veel steden in vele landen zijn, die met elkaar verbonden zijn door het bredere perspectief van een transnationale beweging voor democratie, solidariteit en commons.

In het najaar, zullen we onze kracht dan weer bundelen – dit keer om te voorkomen dat de nieuwe toren van de Europese Centrale Bank kan openen in Frankfurt. Wij nodigen je uit om deel te nemen aan de actiedagen! Wees creatief en doe mee met je eigen initiatief!

Bouw # Democratie

In tijden van crisis, zo wordt ons verteld, is er geen alternatief voor bezuinigingen.

Maar mensen betalen, lijden en sterven, terwijl de banken zijn gered met miljarden euro’s. Schuld en uitbuiting , rijkdom en precarisering , zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het autoritaire crisisregime vertegenwoordigt ons niet. Haar ware missie – om het kapitaal te dienen – wordt gemaskeerd door de zogenaamd  ideologievrije financiële benchmarks. De crisis kan niet worden opgelost door meer neoliberale aanpassingen. Het vernietigt onze sociale rechten, snijdt in sociale bestedingen, en zorgt voor economische herverdeling ten gunste van het kapitaal, waarbij plekken in concurrentie met elkaar worden gesteld.

Het kapitalisme is de crisis. Armoede is niet alleen het gevolg van de werkloosheid en van onrechtvaardige beslissingen door overheden, maar is ook het effect van een langere transformatie, die versneld werd door het politieke management van de crisis. Het mondiale kapitalisme verdeelt rijken en armen, migranten en burgers, zelfs burgers en burgers, en exploiteert onze creatieve en productieve krachten voor de winst. Is het vrijheid om te kiezen tussen precariteit of werkloosheid ? Laten we vechten voor sociale en economische gelijkheid om echte democratie te bouwen van onderop!

Neem de # Commons

Het is tijd om de commons te nemen! De rijkdom die we creëren door onze eigen sociale samenwerking, wordt ons afgenomen. De extractie van de rijkdom van onze planeet vernietigt onze bestaanszekerheid. We worden allemaal geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, gevaarlijk afval, vervuiling en biocide . Onze basis voor sociale reproductie, waaronder de gezondheidszorg en huisvesting , zijn object van speculatie.

Interne grenzen kunnen worden verscherpt door privatisering en economische en sociale uitsluiting. Door het verhogen van de huren met 15 % in Duitse steden worden mensen tot dakloosheid gedreven of gedwongen te verhuizen. Honderdduizenden uitzettingen in Spanje zijn een van de gevolgen van een werkloosheid van 26 procent. Terwijl de kindersterfte in Griekenland in drie jaar tijd met 51 % is gestegen en 1,5 miljoen mensen geen toegang hebben tot gezondheidszorg, worden de ziekenhuizen gesloten en moeten patiënten eigen bijdrages betalen voor ze behandeld worden.

Privé en staatseigendom kan worden overwonnen door het vergemeenschappelijken van bestuur en  en toegang. Voorbeelden zijn woningbouwprojecten , maatschappelijke initiatieven die stijgende huurprijzen en ontruimingen weerstaan, bezette bedrijven en maatschappelijke solidariteitsklinieken. In plaats van het sluiten van ziekenhuizen, mensen uit hun huizen te schoppen en sociale initiatieven uit hun ruimtes te zetten, is het tijd om zich te organiseren en terug te nemen wat van ons is !

Strijd in # Solidariteit

Europa is transnationaal omdat het wordt doorkruist door miljoenen vrouwen en mannen die migreren of hun woonplek ontvluchten op zoek naar een beter leven , waarmee ze hun recht op bewegingsvrijheid opeisen. De EU militariseert en versterkt racistische grenzen, waar duizenden sterven en worden mishandeld en verkracht. De uitwerkingen van kolonialisme en imperialisme dwingen migranten in sociale achterstelling , illegaliteit, detentie en deportatie – om hun arbeidskracht te kapitaliseren. De extractie van rijkdom is gebaseerd op institutioneel racisme, de externalisering van de grenzen en de uitbuiting van de Europese periferie door de centra .

Staatsinstellingen en overheden gebruiken vooroordelen en creëren angst om privileges te verkrijgen. Racisme en fascisme worden gevoed door de economische crisis . In de straten worden migranten , Sinti en Roma en homoseksuelen aangevallen. Er worden gevaarlijke allianties  opgebouwd . Rechtse partijen zullen naar verwachting grote winsten boeken  bij de komende Europese verkiezingen. Racisme, seksisme en chauvinisme worden gebruikt om ons te verdelen en te verzwakken. Ons leven en onze strijden  zijn aan elkaar verbonden. Actieve solidariteit betekent te vechten voor ieders rechten – overal. Het is tijd om grenzen te overwinnen in solidariteit!

Neem deel aan de week van de decentrale acties 15-25 mei , 2014!

(website https://blockupy.org/)
Nederland: https://www.globalinfo.nl)

http://mayofsolidarity.org/